Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

News
Cite
Share

Eglwys Rydd y Cymry. Ein cyfoesolyn a Lerpwl, am ddydd Iau, a d,dywed: -Erbyn hyn y mae'r pwyllgor wedi lilwyddo i gael dau wr dyeithr i ddyfod drosodd i bregethu iddynt. I ddechreu, bu y Parch Noah Bevan, Prestatyn, yn pregethu nos Wener dvwteddaf, yn Booties Daeth cynulliad da yn nghyd i'w wrandaw, a deallwn fod y pregethwr yn gymeradwy yn eu golwg. Yr oedd y Parch W. O. J ones yn bresenol, a cha.fwyd gair ganddo ef a Mr Bevan, yn y cyfarfod eglwysig ar ol. Boreu Sabboth, preigethwyd yn High Park- street, a'r hwyr yn Bootle, gan Mr L. Hughes, Dublin, a rhoddir canmoliaeth uchel iddo gan y rhai fu yn ei wrandaw. Yr oedd oddeutu cant a haner yn bresenol yn High Park-street, tra y llenwid y neuadd yn Bootle gan gynulleidfa o tua thri chant, ac ymunodd amryw a'r eglwys o'r newydd. Bydd y ddau hyn yn pregethu yn y gwahanol ganghenau eto y Sabboth nesaf, fel y caiff eraill gyfle i'w clywed. Prydnawn Sabboth ymwelodd y Parch W. O. Jones ag Ysgol Seaoombe am y tro cyntaf, a daeth o gant a haner i ddau gant yno i'w wrando. Pregethodd yn Hope Hall fel arfer y boreu a'r hwyr, ac er fod oanghenau Birkenhead a Bootle wedi ymneillduo, nid oedd Hope Kali lawer gwagach. Yn yr hwyr yr oedd yno gynull- eidfa o bymtheg cant, tra yr oedd tua dau gant a haner yn Birkenhead a thri chant yn Bootle. Nos Lun cynhaliwyd" cyfarfod o'r bobl ieuainc yn Hackins Hey, pryd y penderfynwyd yn un- frydol a brwdfrydig gychwyn Oymdeithas Ten- yddol Ganolog berthynol i'r eglwys. Dewiswyd swyddogion a phwyllgor, a chynhelir y cyfar- fodydd bob pythefnos air nos Iau yn y Gammon Hall, Hackins Hey. Nos Iau (heno) cyfarfod diolchgarwch am y cynhauaf yn Hop,e Hall; a'r nos Iau dilynol yn yr un lie, cynhelir cyfarfod cyhoeddus i dra- fod gwahanol agweddau yr eglwys, pryd y oeir anerchiadau gan y Parch W. O. Jones a nifer o'r aelodau blaenllaw.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -