Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

News
Cite
Share

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog. IiLWrYR LOSGI MASNAQHDY DILLAD A THY. DIANGFA GYFYNG: OOLLEDION MAWR. Yn gynar foreu dydd Gwener darganfyddodd Mr Richard Thomas, Freeman-terrace Blaen- au, tra yn myned i'w waith i Chwareli Oakeley, fod Paris House, neu "Shop Jonathan," fel ei hadnabyddir, ar gongl Lord-street, ar dan. Aeth at ddrws ty y perchenag, Mr Richard Owen, ac er pob ymdrech a churo y drws methai a chael neb i ateb, a chan deimlo difrifoldeb y sefyllfa, arferodd rym i wthio y drws i mewn, a rhuthr- odd i fyny i'r llofftydd oeddynt yn 11 awn mwg i geisio achub y rhai oedd yn y perygl a'r mwg wedi effeithio cymaint arnynt nad oedd modd eu dadebru. Llwyddodd i gael Mr Owen, ei fam oedranus, gyda Miss Jones, a chynorthwy- wr yn y shop allan yn eu gwisg 110s, fel yr oeddynt yn eu gwelyau, a da oedd cael noddfa yn y tai cyfagos. Erbyn hyn yr oedd canoedd 0 r g,we-ithwyr ar eu ffordd i'r chwareli wedi cyr- haedd y lie, gyda'r Rhingyll Owen a'i wyr, a gweithwyr y Oynghor Dinesig gydp'r pibelli dwfr yn gwneud eu goreu i arbed y lie. Tor- wyd to Glyndwr a tho y Cross Keys er cael lie i weithio gyda'r dwfr ar y tan. Yr oedd allan o'r cwestiwn gallu arbed dim o'r masnachdy na.'r ty gan eu bod yn un goelcerth, fel y gweith- i,wyd i atal lledaeniad y tan, a llwyddwyd yn rhyfedd i wneud hyn. Yr oedd v shop hon yn un. o'r prif rai yn y Blaenau, wedi ei chario yn mlaen gan yr Henadur E. H. Jonathan gyda llwyddiant mawr. Yn ddiweddar, rhoddodd y He drosodd i'w gynorthwywr yn y fasnach am flynyddoedd lawer, sef Mr Richard Owen, yr hwn a wnaeth gyfneiWicLiadau pwysig ar y mas- nachdy. Ystyrir y golled tua dwy fil a haner o bunau. Deallwn fod Mr Jonathan wedi yswirio y masnachdy a'r ty, a Mr Owen wedi yswirio y stoc, ond ofnir y bydd colledion y ddau yn drymion.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -