Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

mm Dicks' SH 0 'iV OF BOOTS, SHOES, AND I SLIPPERS- IN LATEST STYLES. LARGEST STOCK IN NORTH WALES. High Street, langefni. Market Street, Amlwch MONA HOUSE, LLANGEFNI. "MAE RHEW-WYNT Y GAUAF YN RHUO A'R CENLLYSG YN DISGYN I LAWR," Ond nid cyn bod W. WILLIAMS vvecii gwneud darpariadau helaeth ar eu cyfer, ac y mae y Cynydd Sylweddol sydd wedi bod yn ei fasnacJi yu y fiwyddyn ddiweudaf yn bruwf sior fod y cyhoedd wedi deall yn mha Ie y ceir gwisgoedd (i Feibion a Merched) wedi eu TORI a'tJ¡ GWNEUD yn y MODD GOREU am BRISIAU HYNOD RESYMOL. Cofier y Cyfeiriad:- GYFERBYN A CHAPEL COFFADWRIAETHOL JOHN ELIAB. 1 IMPORTANT TO ADVERTISERS. 'Y CLORIANYDD." ESTABLISHED 1891. —OFFICES— iB ridge-street Ijlangefni. THE "CLORIANYDD" I* WELSH NEWSPAPER devoted 1,0 the inter- ests of AGRICULTURE with a LARGER JIRCtf LATION thall any Paper of the kind amongst All classes in Anglesey and Carnarvonshire. THE "CLORIANYDD" :11 the, ONLY WELSH PAPER published in the County. PRICE HALFPENNY. jPublished every THURSDAY MORNING (Market (Day at i ta^gefni) in time for the Market Cars xor remote places of the Island. iA GOOJQ MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS, GHARGES MODERATE. PUBLISHERS: "Mi NORTI lIALES CHRONICLE" Co., Ltd Y "CLORIANYDD." SCALHI OP THABG; 8. Per Line Per Inch. s. d. s. d. Parliamentary Notices 0 6 5 0 Prospectuses of Piiblic Companies and Government and Chancery 5 0 Notices ••• ••• Election Addresses, Lqgal and Public Notices -• n x 2 6 Sales of iReal Property, etc. « ••• Concert, Entertainments, and Miscellaneous Advertisements .U | ••• The above Advertisements a» Scaled by_iype Meaauca, the actual print liaee sat being counted. TRADE DVERTISEMENTS. These *&e inserted at Reasonable Rates, varying .According to apace taken and number of insertions ordered. The Ck&rflB for an Inch Single Coluian Advertite- nent is as follows :— 52 iaieertions at 6d per week. 26 do at 9d d, 13 do at Is do Foe a Two I Single Column t'. wi i-ich JJounie Column 52 insertions at Is per week. 26 do at Is 6d do 13 Mo at 2,1 do fo Three Inch Single Column or One and a-half A considerable reduction is made when more than Thri- Inches are taken. Inches Double Column :— 52 insertiour. at Is 6d per week. 26 do at 2s 3d do 13 do at 3s Od do PARAGRAPH ADVERTISEMENTS. Cbuged at 4d per line; Sp^iil Positions at 6d per line. CHEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. {Ja&er the head of "Wanted," "To Let;' or "To oe Sold," etc. WORTH OjiOK. Twio». THUMB. a. d. s. d 8. d. 18 0 6 1 0 1 6 21 1 0 1 6 2 0 o2 13 19 2 6 4b 1 6 2 0 3 0 REmi,.rTANCES-Meques to be made payable to NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD.; P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not eeoeived on unonnta exceeding Two Shillings and 1mm* linwti' «fo«!ged pro. rata.—Twopeaoe ""A., it npiw wo to bo pmnifmed to the embl V r cd IIAKING cd ROOM. IgLD usu CD Q)1 cd. cà ¡:rLj JAMES E. JONES Co., I (Yr Hen Afr Aur), J LONDON HOUSE, LLANGEFNI, A BRYN MEILIR STORES, BETHEL. BODORGAN, J I ddechreu DYDD IAU, Chwefror 21ain, ac i I bar hau am FIS. GRAY & CO., I. LL AKG BFNI, Ironmongers, Implement Ageqts, BAR IRON & STEEL MERCHANTS, Dealers in CYCLES & ACCESSORIES, GUNSMITHS, &c., &c APPOINTED AGENTS FOR ALL THE LEADING MAKERS OF Agricultural Implements, CHAFF CUTTERS, PULPERS, CORN GRINDERS, Horse Gears, PLOUGHS and Fittings, Harrows and Cultivators. S CS (A Special Cheap Line at 55/- each, nett cash). BUILDERS' IRONMONGERY. RANGES, GRATES, MANTEL PIECES, LA NDERS, DOWN SPOUTS, SHEET LEAD and LEAD PIPES. BEST PORTLAND CEMENT in CASKS and BAGS. PLASTER PARIS, Etc., Etc. FURNISHING IRONMONGERY of EVERY DESCRIPTION. GUNS, AMMUNITION, FISHING TACKLE, Etc. Workmen in all branches in constant employme nt. Estimates Free. YN HEN SEFYDLIAD ROBERT JONES&SON, Merchant Tailors and Ladies' Costumiers, Regent House, LLANGEFNI, Y CEIR Y Bpetltynau Grc:» JJr84e-a. A'R GWAITH GOREU, AMY Prisiau mwyaf rhesymol. 1748 La, pa::& -a. l Ychydig o'r uchod yn weddill.: Rhaid eu Clirio G0STYNGIAD SYLWEDDOL YN Y PRISIAU. R. H. ROBERTS, Shop y Foundry, LLANGEFNI. NEWYDD DA! NEWYDD DA! I DRIGOLION CAERGYBI a'r AMGYLCHOEDD. EVAN WILLIAMS, SADDLER, LLANGEFNI. A ddymuna wneud yn hysbys ei fod wedi agor CANGEN-FASNACHDY YN 30, Thomas Street, Holyhead, Lie trellir cael pob math o nwydda,u at Geffyiau, megis Cyfrwyau, Ffrwyni, Hamess at Gerbydau, a Gears at Droliau, ar ychydig Rybudd, ac hefyd pob peth pertbynol i'r Trade. Cedwir gweithwyr medrus yn y Ue. Rhoddwch brawl a barnweh drostoch eioh hun. Cyfeiriad—30, flxomas-street, Caergybi, a 5, Higtustrwt, LIangefm. ) 0 BWYS I'R RHAI SYDD YN DODREFNU EU ) TAI. I Dymu EDWIN JONES, Kyffin Place Cabinet Works, BANGOR. Svsbysu fod ETOCK Helaeth o bob math o DbODREFN i'w Gwerthu am y PRISIAU MWYAF RHESYMOL, Yn cynwys DICING, DRAWING & BEDROOM SUITES, GWELYAU PRES a HAIARN am yr Hen Brisiau cyn y Codiad. Hefyd MAT- TRESSI FLOCK a RHAWN, GWELYAU FLOCK a PHLU, CYPYRDDAU GWYDR a THRESEL- YDD. CADEIRIAU a BYRDDAU CEGIN. Telir f cludiad am 15eg Milldir o Faugor. 1278 '<II BYDD SALE FLYNYDDOL, I "UG-:ES YN DEe HREU I I Yn Llangfifni Ddydd Iau, Chwefror 7fed, AC Yn Amlwch Dydd Sadwrn, Chwefror 9fed. Newydd Orphei; ujmeryd Stoc (Stocktaking), ac felly wedi bod drwy t. ft; holl Stoc yn drwyadl, a chynygir r BargeintoQ mwy o lawer nag arfer. VERY SPECIAL. -¡: Lot o Sailor i Knicker Suits i Blant wedi maeddu ychydig i'w clirio am Is lle. !d — PRIS X BHAN FWYAF o 5s lIe i 7s 6c. — I LOT FAWl 0 DOP COTIAU I BLANT HEFO CAPES, WEDI MAEDDU YCHYDIG AR Y LINING, am 2/xi, g werth o 6/8 i 9/6. Sort Oreu i Blant fyned i'r Ysgol. AM FANYLJON PELLAjOB GWEL HYSBYSLENI (Handbills). W. R. HUGHES, Amlwch a Llangefni. DYMUNA JONI E:S ROS., DRUID HOUSE, LLANGEFNI, XIYSBYSU y Cyhoedd y gwneir cyfnewidiadau yn Druid House, a'u bod yn y cyfamser yn cario eu masnach yn mlaen dros y ffordd, sef Y Drws Agosaf i Swyddfa Messrs. RICE ROBERTS a LAURIE, LLE Y OEIR Pob Math o Frethynau mwyaf Ffasiynoi Overcoatings a Suitings, YN NGHYDA Stioc o Waterproofs, &c. ^3 MODRWYAU (LWCUS) PRIODASOL R » A IFfc If E T T At y rhai sydd yn bwriadu ymuno mewn Glan Briodas. FE ARBEDWCH ARIAN TRWY BRYNU Modrwyau Priodasol gan Barnett, Llangefni. Yr ydym yn gallu Gwerthn yn Rhatach nag unrby w Fasnachdy yn Mon, am y rhepyrnan canljnol:— (1) Yr ydym yn Pryna ein Modrwyau yn uniongyrchol oddiwrth y Gwbeathurwr, felly yn cirbed pi-offid y Middle Man." (2) Trwy y Stoc Fawr yr ydym yn ei brynu yr ydym yn slcrhau y Discount mwyaf, &r. 6 At BARNETT i Langefni Deuwch Gymry o bob cwr, 0 ymyl Mynydd Parys A godreu Mynydd Twr; Cewch wnenthur eich ctriadan Yn wragedd ser^ho^' rhydd, A'r Fodrwy hardd yu arwydd O'r Undeb rhyngocb fydd. v RHODDIR ANRHEG GYDA PHOn MODRWY. Cardiau at fesur maint y bys yn rhad trwy y Post. Anfonir y Fodrwy a'r Cardyn yn y modd mwyaf dirgelaidd. W. BARNETT, Watchmaker, LLANGEFNI. WATCHES 3s TRWY Y Y POST, 3s. lc. 1 — — — Tystys^rif Nodedig Taith Hir Gyda'r Olwynfarch. Dyfyniad o'r "Carnarvon and Denbigh Herald," Mawrth 17eg, 1899. TAITH HIR.—Mae Mr W. Burns, swyddog yn awyddfa leol y cyllid wedi bod am ddwy flynedd yn gwneud eu oruchwylion ar olwynfareh, ac yn ystod yr amser hwnw ma wedi marchogaeth 12,000 o filldiroedd. Dyddorol vw RVJ- wi y gall ein gwneuthurwyr lleol droi allan beirianau allant ddai cyiarnt" a draul, canys "Mona" farchogir gan Mr Burns. AM GADERNID A HIHBARHAD AM Gynlluniad Tlws a Llyfnder eu Rhediad, "MONA" BICYCLES YW Y RHAI GOREU AR Y FFORDD. IR Y PEIRIANAU RHAGOROL HYN DRWYDDYNT GAN Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., CYFYNGEDIG, CAERNARFON: VC-TF N)T» A T f ABERYSTWYTH. J YoTORDAl 2 HIGH STREET, PORTHMADOG, FKTTOAN I MARKET SQUARE, PWLLHELL TBI^ERAU A MANYLIOjs OND ETT CMSIO- j _n HEN I WHISKY YSGOTAIBD v GOFYNWCH AM Glenllvet Blend." SEFYDLWYD 1797. Cymeradwyir y WHISKY hwn yn neillduol i'r rhal hoffant wirod o oedran maw? a phurdeb diamheuol. Perchenogion Cofrestredig ill_ 0 WSMl TH a RIDER, Manceinion. I SHOP NEWYDD, r LLANGEFNI. CYFLAWNDER 0 FRETHYNAU NEWYDD AT ORERCOATS, SIWTIAU, TROWSUSAU, &c., ar gyfer y tymhor presenol YN Y MASNAQHDY TRA ADNABYDDUS, 13EF Y Shoo Newydd, Llangefni. DYMA Y LLE Y CEWCH DDILLAD I'GH FFITIO NA BYDD KLSIAU MI TT A T TDA A 8IGRHEIR PAWB MAI DYMA Y HALTBO, A LLE RHATAF YN MON. Bydd yn bleser gan y Perchenog anfon pATRYiLAU ar dderbyniad P^st Caxd i unAyw ran jB5 Costni^ies* DYMA ADRAN ARBENIG, A SICRHEIR FFTT A STYLE ARDDEROHOG AM BRISIAiU RHESYMOL, AC NID FANCY PILTCW DILLADAU PAROD I DDYNION, BECHGYN A PHLANT Cyflawnder o Blancedi, Cwiltiau, Cynfasau, Gwlaneni, Crysau, Jackets, Capes, Corsets, &c SKop X:K.VL4x y Bobl, LLANGEFNI. MAE SALE FAWR FLYflYDDOL LONDON HOUSE, BANGOR, WEDI DECHREU ER IDydd Iau, Ionawr 10fed a- 3, n awr yn Cofiwch y Cyfeiriad- 9 parhau. J. THOMAS, London House, BANGOR. w O. J WILLIAMS, Y SHOP Es<;im;\u 3, Glanhwia Bead, LLANGEFNI. I TLLERHATAFAMBOBMATHOESGmiAU. -A. AR Y BLAEN 0 HYD. S55^ i Y Lie Goreu am bob Math o Esgidiau at Wisgo AIAE PAROTOADAU Win WEDI EU GWNEUD AR GYFER M»sna.cH y Gana.f. MAE GENYM Y STOO FWYAF YN Y DYW YSOGAETH I 001IWJN 0 BOBL NI WERTHIR DIM OND NWYDDAU Y GELLIR RHODDI YR YMDDIRIED KWYAII TRWYADL YNDDYNT, A HYNY AM Y PRISIAU ISAF POSIBL. Dicks Solid Leather Boot Stores, 217, HIGH STRFET9 BANGOR, A THROS 100 0 GAINGEN-SIOPAU YN I W EGR A CHYMRU. DALIER SYLW.—Dim ond un SioD yn Sir Fon: 30, MARKEr STREET, CAERGYBI DIM OTSYLLTIAD (SjpHTW DY ARALL OR trN