Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

0 OSBOHNK WINDSOR. I --.-,

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

DYCHWELYT) ADREF Y TRO OLAF. Morfilwyr y llong "Excellent" yn cyriiae dd Castell Windsor gyda'r g\^n-gerbyd. y I Rifles, y Grenadier Guards, y Lancers a'r Dragoons, "gkydag amryw eraill. Gyda'r staff ar flaen y lyddm diaeth larll Roberts, ar yr hwn yr oedd. pob ijygad ya syllu. Wedi hyny diieth y marchogion Brenhinol, yn cael eu harwain gan y Brenin a'r Kaiser, pa rai ddeuent yn araf ar pi yr arch. Yr oedd yn olygfa ddigyffelyb mewn hanesia-eth ddi- vveddai—yr oedd yn ormod i'r llygad ei gymeryd ii mewn nac i r meddwl ei svlweddoli. Dangosai iBrenin yn ei wyneb arwyddion amlwg o'r boen a'r [pryder gorlethol fu'n pwyso arno yn ystod yr 'ychydig ddyddiau diweddaf. Ldrychaj Ymherawdwr j Germany yn sobr a phnidd a safai Brenhinoedd Portugal a Groeg yn amiwg yn rheng y penadiii-iaid. jlrolwg urtkiiisol oedd ar gerbyd y Frenhines, yn yr |hwn yr oedd ei Mawrhydi a'r boneddigesau Bren- jhinol, Brenin Belgium, Tywysog Saxe-Weimar, Due jo Qunbridge. ac Argiwydd" Wolseley. Yna di Slynodd y gun-carriage node dig a ddygai wtddiilion v Teyrn ymadawedig. Tynid ef gan wyth o geffyiuu, wedi eu gwisgo mewn harnais trymion gan aur, a |"postilions" ar eu cefnau. Dilynodd y gweddill o't ;orymdaith bruddaidd. Am haner awr wedi un o'r gioch, yr aniser penodedig, symudodd y tren i t!wrdd yn araf deg a didwrw o'r orsaf, tra yr "aeth yr < iym- daith yn mlaen i Windsor. Nid oedd ond tri munud rhyngdJci a dau pans ddarfu y trenaid cyntaf o'r orymdaith angiwddoll groesi pont y rheilfforda dies yr afon. Munud neufi udau yn ddiweddarach arat'-ageredd ail dren drosfj y bont. Yr f>edd hon yn cario yr arch, ac yr oeddB y Royal Standard wedi ei chodi "half-mast" i fyny I Darfu i faDer ddu roddi a: wydd o'r Norman Towerl Ii ynau "W" Battezy y Royal Horse Guards gorsaf- ¡edig yn y Pare, a gollyngodd v cyfiegrau rertho! [allan eu cenadwri brudd. Ychydig funudau wed'yn jdygodd cetfylau gwineu adnabyddus Windsor y Frenhines a'r Tywysogesau o'r orsaf i'r capel. Ni ichymerodd yr un o'r meireh hyn ran yn yr orym- ;daith. Chwareuai seindyrf y Guards Chopin's i Funeral March," tra yr oedd tabyrddau yn rhu eu swn galarus wedi ei mufflo. Yr oedd y fynedfa i'r orsaf wedi ei linellu gan y Grenadiers, ac yn ymddangos yn brydferth dros ben. Aeth y gorehymyn allan ar hyn "Reverse arms!" a gosod- wyd y drylliau gyda' ffioenau yn isaf. Daeth heibio yn nesaf y Cadfridog Pole-Carew a'i staff," yna Syr Evelyn Wood a'r Quartermaster-General. Yr. cerdded wrtho'i hun eto deuai y Pencadlyrcydd, y ^laes'ywydd Argiwydd Roberts. Yr oedd agein. iau eraill yn yr orymdaJth a'r Capel yn gwisgo eu coleri swyddogol, eto Ei wisgai Arglwvdd Roberts i yr un. Yna dilynai seindyrf unedig y Guards. Y tawr s to pi odd yr orymdaith am tua ehwarter-awr, pan ddaeth y gorchymyn eilwaith i symud yn mlaen. Yr oedd yr arch wedi ei gorchuddio gyda "satin" ? gwyn godidog, wedi ei ymylu ag aur, a'l arwisgo yn mhob cornel ag "Royal achievement" cyflawn. Ar v "pall" yr oedd Union Jack sidan wedi ei osod, a'r ■s "Royal velvet cushion" ar ben yr arch, y deyrn- ,wialen, y ddwy belen, ac urid-wisg Urdd y Garter. Fel y deuai'r "gun-carriage'' i'r golwg clywyd j. gorchymyn sydyn yn cael ei roddi allan, a darfu i'r Guards, gwmni a'r ol cwmni. salutio y marw. ^-Arosasant yn berffaith lonydd hyd nes i'r arch a'r fgalarwyr Brenhinol basio. Yn union ar ol yr arch cerid y Royal Standard gan swyddog o'r Household Cavalry: wedi hyny cerddodd y Brenin, gyda'r Ymherawdwr Germanaidd ar ei dde a'r Due o Con- naught ar ei chwith. Aeth pob un ar draed o l Orsaf Windsor i Gapel Sant Sior, oddieithr y pgosgordd o Life Guards. Cerddodd yr orymdaith yn mlaen hyd nes cvrhaedd y Castell. Dygvryd y H" gun-carriage," a gosodwyd ef i orphwys o flaen drysaa gorllewinol mawr y Capel, y rhai na fyddys byth yn eu hagor oddieithr ar achlysuron o ry'w eremoni Frenhinol mawr. Yma gosodwyd guard k of honour o "Queen's Guard" o'r Grenadier Guards, fpigion o'r Fyddin a ffafr-ddynion arbeni.g ei di, weddar Fawrhydi. Lieutenant Dennistoun a gar. i iodd "faner y Frenhines" perthynol i'r cwmni hwn, 8 yr hon faner a fawr berchid, ac anaml iawn yw yr '.achlysuron pan y eerir hi. Wrth symud yr arch yr oedd y Brenin yn biyderus iawn rhag i ddim anffawd ddigwydd, a throdd at y swyddog llywyddol ■,ac amlygodd ddymuniad fod i eraill o'r areh-| ■garwyr gymeryd eu lie tu ol i'r arch. Modd bynag,| cludwyd yr arch yn ddyogel trwy ddrws y Capel.I Ymffiirfiodd yr orymdaith etc a dilynasant, a chau- wvd y drysau, gan adael o'r tu ol ddim ond y 'gwa, ? gwasanaethyddion oeddynt yn gweini ar y personau Brenhinol yn bresenol. | 'I DIGWYDDIAD BRAWYCHUS. Gohebydd arbenig i'r "Daily Mail" yn Windsor,! [wedi rhoddi desgritiad o'r hyn a welodd yn nglyn| a'r angladd, a ddywed Gosodwyd y Guards o flaen, y "carriage," yr oedd y seindyrf wedi dechreu .chwa.ren "Funeral March" brydferth Chopin, yrf; orymdaith fawreddog wedi symud cam neu ac yna fe stopiwyd yn sydyn a chyffrou.s. Yr oedd] y ceffylau yn gwrthod myned—-ni symudent un cam? vyn mlaen. Buont yn sefyll mor hir yn yr orsaf ynl L'aros y tren Brenhinol fel yr oeddynt wedi rhynu1. -• drwy day nt. Yn awr bu iddynt wrthod myned gydag ystyfnigrwydd, a, throisant i ymgodi a chicio;) yn enbyd. Golygfa boenuis i'r eithaf ydoedd. Edrychai Brenin Lloegr a chynrychiolwyr gwledyddi y byd yn fud a brawyclius. Yn ofer y ceisiai y Cyflegrwyr lonyddu y meirch, er treio drachefn S thrachefn ni wnaent ond rhuthro a chieio yn fwyi 1 gynddeiviog na chynt. Yr oedd pawb yn dal eu hanadl; disgwyliai pob un weled y "gun-carriage" a'r arch yn cael eu dymchwel. Ymddangosai pob munud yn awr. Stopiodd y windN-rf chwareu, ond gwrthod tynu wnai y ceffylau. Aeth pob ymdrech i j lonyddu yr anifeiliaid yn ofer, ac edrychai pob un yn syn ac arswydus. Yn sydyn, bu i'r hyn ym- ddangosai yn anhawsder anobeithiol gael ei orehfygu. Neldiodd Cadben Lambton (o'r rhyfel- • long ""Povv erful") i'r adwy. Awgrymodd gymeryd y ceffylau allan, a chafodd y Bluejackets a ffurfient y "guard of honour" yr anrhydedd arbenig o dvnu corph y Feistres freiniol i Gapel Sant Sior. Hyny a wnaethpwyd ar amrantiad. Cymerwyd yr ■ anifeiliaid aflonydd allan, ac arweiniwyd hwy j yma.ith. Yna amgylchwyd y "carriage" gan v "Blues," a chyrchwyd rhaffau, etc., o'r tren, ac aed a'r arch yn llwyddianus i ben y daith. YN Y CAPEL YN WINDSOR. | Yma yr oedd golygfa fawreddog. Wrth reswnt^ nid oedd ond gwahoddedigion yn breseiud.J Deuai gwleidyddwyr, llysgenhadon, a barnwyr| i mewn y naill ar ol y Hall, ac arweinid hwy 1 w!' penodedig. Yn ymgynulledig yma !dcl cynryhlOlwyr dysg:a gwybodaeth !I' ue,. Yr u';<lti pol> gwlad wedi anfon cynrychiolwyr. & Yr oedd y cyfreithwyr enwocaf yno, y meddyg-1 Iv-edd cynrychiolwyr dysg a gwybodaeth yr oe^.J on blaeuaf, a'r gwladweinwyv mwyaf adna-i byddus; Gexmaniaid a Rwsiaid, Indiaid gyda'u| gcmau a'u gwisgoedd amryiiw, y llysgenadf Chinoaidd, cynrychiolydd g^vyneb-ddu Gwerin-^ iaeth Hayti, a llu eraill. tj, Nid oedd neb yn yngan gair y naill wrth yi< Hall. Disgwylient: yr oedd Victoria ar ei ffordd3 yno—yn ei harch. O'r diwedd torwyd ar y dis-| tawiwydd gan gnul y gloch, a chlywid twrf er-jj gyd. Cychwynodd y clerigwyr tua'r drws, y| ddau Archesgob yn blaenori. Dechreuodd yr| organ chwareu ei nodau trymaidd. Yna distaw-f prwydd nes y clywid yn y pellder adsain cerddor-J iaeth filwrol. Daw yn nes, a chydag ef daw,5 rhan farwol y Frenhines ymadawedig. I Yn sydyn clywir llais swyddog yn rhoddi gfor- chymyn i'w ddynion, ac agorir y pyrth yn lly- dain. Mae yr orymdaith wedi cyrhaedd, a daw| 'rhai i mewn. Yna dygir y goron a'r deyrnwi-f alen gan rai o weision Goron. Yn araf welej yr Archesgobion yn cerdded i fyny yn cael eu^ dilyn gan yr elor, yx hwn a ddygir gan wyth o| filwyr. Ar ol hyny daw y penaduriaid—Ed-| ward o Loegr, William o Germani, Carlos o Por-p tugal, Leopold o Belgium, a Sior o Groeg, hwy-| than yn cael eu dilyn gan nifer dirifedi bron 01 dywysogesau a'u cynrychiolwyr. Br gwyched| yr olygfa j-r oedd rhyw brudd-der dwfn ar weddf pawb. Ymddangosai fel cynulliad o hen bobl—J mae trallod yn heneiddio gwyneb yr ieuanc. I Am bedair awr yr oedd y capel yn llawn o| arweinwyr y byd, Gwleidyddwyr o bob plaid,| ar oil o aelodau y Weinyddiaeth. Arglwidd Salisbury, Mr Balfour, Mr Chamberlain, yr Ax-| glwydd Gang'liellydd, Syr William Haicourt,! Argiwydd Goschen, Argiwydd James o Hereford,! Argiwydd Dudley, Mr Jesse Collins, y Duc| o Deydnshire, Argiwydd Cross, Argiwydd Row-| ton, Argiwydd lialfotir o Burleigh, a Mr John! Morlev—dyna rai o fysg y lluaws gwleidyddwyr.| Bron nas gellid dweyd nad oedd yr un dyn en-| wog yn absenol. | I Y PRIF ALARWR. 'Ei Fawi-hyd-i y Brenin Edward y Seitlifed. 9 | Llanwai llnis melodaidd yr Archesgob yr ad-| f eilad pan y darllenai y gweddiau. Darllenwyd y, ;'Uith gan Esgob Worcester, a darllenwyd amryw 5 ffurfiau gAvladol gan swyddogion y Gcron, fel y* Lgofynir ar farwolaeth y teyrn. Yr oedd y gwas-| fanaeth drwyddo yn wasanaeth i'w gofio. | I Boreu Sul aeth y Brenin a'r Frenhines i weled| | y miloedd pleth-dorcljaii oeddynt wedi eu han-| fon i Windsor. p i Y MA DAW IAD Y KAISER. jj | Bydd yr Ymherawdwr Germanaidd yn gadaed| Castell Windsor lieddvw (dydd Mawrth) ar ei ffordd| £ yn ol i Germany. Hebryngir Ei Fawrhydi hyd at^: Orsaf Chaiing Crosw gan'y Brenin a gosgordd o fil-.l twvr. 1 Y BRENIN YN GW0BRWY0 Y "BLUE- | | JACKETS." s Am eu gwasuniieth mewn cysvlltiad a'r angladd, Bsae y -Llyngesydd Fullerton wedi ei ddyrchafu gang "it y Brenin i'r "Grand Cross of the Royal Vlctomm ^Order;" mae y Staff-Captain Broad a'r Inspector-^ ji General Woods wedi eu dyrehafu i'r un anrhydedd ;!r |ac y inne Lieutenant H. B. Peliy wedi ei wneud yn| ^"Companion of the Royal Victorian Order," a de<¡ ibyulod(i pob un o'r dwylaw eraill unrhyd.edd gan hll t r, awi-hv di. | I EWYLLYy Y FRENHINES. | I Miie ewyllys y Frenhines Victoria yn ly Mawrhydi ei hun. Cynwyna lawer o dudalenau, j |a thraetha yn fanwl a helaeth part-hod ei dymun-'?; |iadau. Y*n mhlith pethau eraill, gesyd allan bobl |;rn any lion yn nglyn a'i c h 1 a d d ed i g aeth, a chyfar-P gwydda yn fanwl y trefniadau oedd i'w gwneud| ^gogyfer a'i siwrnai ddiweddaf; a phobpeth a wnaed| :-yn nglyn a chludo ei cliorph a chladdedigaeth ei | [ chuipij. fe'u gwnaed yn unol a chyfarwyddiadau § <diweddar Frenhines Victoria. |

! Y SEREMOXI DYDD LLU i -,

| Masnach Yd yr Wytbnos. 1…

[No title]

| Cymdeithas Ddirwestol Mon.…

| 'Sgrepan Samuel Sam. i

Y Badforion |

[No title]

--------wæ"-nt"'"1;"';."\;:"..Gz"!1.:':¡…

< * AWDL HEDDyrCH. 1

[No title]

JMarchno.-5.osld Oymvsig

Family Notices