Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

0 OSBOHNK WINDSOR. I --.-,

News
Cite
Share

0 OSBOHNK WINDSOR. I Dydd 0 Alar GyfFrsdinol. GOLYGFA 3RFDDAIDD YN LLUNDAIN. 1 MILIYNAU YN FFARWELIO AT BREN- | HINES. 1 Nos Wener vr oedci num farwol tin diweddar ■ rasusaf Frenhines wedi ei adoel yn y llangl "Alberta" yn Gosport, Ynyn Wyth. YmwelwydS a'r llear vn ystod yr hwyr gan y Bienm; Ymher- awdwr Germani, a'r Due Connaught. Y r oedd yg "sentries" oedd yn gwylio a'u rwysau ar eu gyn-i an, gvda phenau crymedig. g Boreu Sadwrn yr cedd yn oer ac ystormua.g Nid oedd y goleuadau wedi eu rhoddi allan pan yl dechreuwyd gwneud parotoadau ar gyfesr symud v corpli i'r icrbydrc-s i gychwyn am Luiidain. 8 Cyrhaeddodd y Brenin arn haner awr Wedl wyth. a chydag er v Frenhines, y Due Con naught ,| a'r gweddill o'r Teulu Brenhinol oeddynt bre-S sew. Curai gwlaw i'w gwynebau fel y gianient.N Yna. d^-eth. Ymherawdwr Germ an i 3,'i fab hynaf. Yr oedd Brenin Prydain ae Ymherawdwrg Germani yn gwisgo dillad maeslywydd Prydein-ji icr. Yr oedd v boneddigesau mewn galar-1 -B75g0?dd clwfn. Yr oedd y llyngeswyr, capten-1 iaid, a swydd^11 J rhyfel-longau wedil jmgynull r y l:1 nfa., R:< JT oedd lie wødÏ el IvT-otoi hefyd i Faer Portsmouth ac eraill. 6 svmud yr arch aethpwyd trwy wasanaethj byr^an y Parch 0. J. Laing, ficei Portsea, ao un| :/<ravianiaid ein diweddar Frenhines. Yna aefchg wyth o forfilwyr i gludo yi arch drom ir lan.g Cerddai y eLerigwyr iwhod a flaen yr arch, ac ari ei ol deuai y Teulu. B Fel v rhoddid yr arch yn y gerbydres chwareuj wyd y Funebre," o waith Chopin, thaniwvd amryw ergydion o gyflegrau y llongau | Y gerbydres ddefnyddid oedd yr un ad.eilaa.-g ■wyd i'r Frenhines gsn Gwmni v Gr eat-Western g rai blynyddau yn ol. Gwneid hi i fyny o caw o| gerbvdau ardderchog. §5 Yr oedd y "saloon" yr arferai y FrenhmesJ deithio ynddi wedi ei gwaghau or byrddau arJ "couches," ac yn y canol yr oedd c-Ior wedi erg gosod, ar yr hon y go?odwy*d yr area. ArhosoddJ y mor-filwyr yno fel gAvyliedyddion. g Cyir.erodd y Teulu Breraiinoi eu lleoedd yn ya y mor-filwyr ynu fel gAvyliedyddion. g Cyir.erodd y Teulu Breraiinoi eu lleoedd yn ya cerbydau erai.l. a ehychwyiiodd y geTbydres o oisaf am ddeuddeng rn.un.ud i naw. Am gryns bellder vr cedd milwyr o lM<btu'i" llinell, ac hydi nes yr aeth y gerbydres o'r golwg yr oedd y| jnagnelau yn tanio ergydion fel ffaxwel ok! iri Frenhines ymadawedig. CYRHAEDD LLUNDAIN. JnI fu eriocd a hosil:1 y gynullia/1 mawr- eddr1:ga.plu-udd, cviiulliad yncynrychioli cymaint o allu, tiriogaethau, a mawrhydi, a r hon oixaiudd- jj id gan do g-.vydr syml gorsaf Victoria foreuj Sadwrn, pan y disgynodd y Hrenin ar Fren-S hines, Ymherawd"srr G-ermani, a'r lleill o'r teuluB o'r gerbydres i fysg breithinoedd a eraill. | Yr oodd tros ddeugain o alarvrvr o waed bren-| hinol o'n liys ni cin hunain a llysoedd y Cyfan-fi dir wedi cydymgym.ll. a dbyda hwy dywsogion,| llysgenhadon, etc., lleoe-dd pell fel Siam, Japan,|! Oorea, Persia, ac amryw o Dalaethau Gogledd a.| Ikuieudir America. Yn wir, yr oedd yr ho 11 fydl yn ymarfe-rol wedi dod i dalu tcymged o barch, if sroffadwria-eth Yictcria ac i ddatgan cydymdea m"J !ad a'r Ymlierodraath. I sroffadwria-eth Yictcria ac i ddatgan cydymdejm-f a'r Ymlierodraath. I Dwy awr cyn hyii yr oedd y hoW wedi dech-g reu ymgyr.ull y mi,edd. Am cldeg cauwyd. pyrth yr oryif i'r lluav:s <a chliriwj d lie i wneudj trefniadau ar gyfer cyrhaeddiad y gerbydres. | Wedi i amryw a^iranau o filwyr gymeryd eu "vn. vr orsaf givelid yr Is-fiiwriad EDamilton. yn| arwain i'r orsaf nifer o is-swyddogion y life? Guards, y Ex>yal Horse Guards, a'r Foot Guards.I Dyma gludwyr yr arch. Yna ^eclireu»dd| «rdda»eiion gwahaiioi wled.ydd didylifip i'r orsaf.| Gweiid Arghvydd Roberto areigeffyl. TywVsogi eiddil Siam, a Brenin Portugal, y Grand Michael o Rrrsia, Brenin Belgium, brf batriarchaidd, Tywy^cr Goronog P<~mma.vAa, y. Due Aosta—tt oil yn eu gwisgoedd niilwrol| amryiiw. Gvrclid y Due Caergrawnt yn cerdded|; a'l bwys ar ei- Sun. Efe oedd yr unig un o'r Teulu Brcnhiaol fu yn angladd William IY. yn| Ngovyhcnaf, 1S37. Y j.cyd h'.vnw deunaw «ed| y doe-Id hedd^v yr oedd yn fusgrell ei gamrau. | Gwybuv,-yd fod y gerbydres un-muTiud-ar-ddegs ol yr amser penodedig yn gadael GQSport, ond fod wyth c'r ihai hyny wedi eu gwiieud i fiynyg erbyn evra-edd haner y ffordd. Yr oe<id yr i'r gerbydres gyrhsedd yn neshau, gwelid un wageni cyflegrau y fyddin yn cael ei dynu orssf gan wyth merlyn llwvdwyn adnabyddue yg Frenhines. Sj D:1u fumxd cyn yr a.:user daeth y geabydres i mewn, a bu ages i'r m-erlyncd fyned yn aflvwodr-^ aethus vrrtli c gweled. Yr oedd y peiriant \ve.di¡ ei wisgo ag .raryvr o arwyddion galar, eto nid atfj y rhai'n y tynid syhr y bob!, end at y cerbydg oedd yn nghnnol y rkes, eanys gwyddai paw!> mail yno y gorweiidai yr Ixyn. {dd wedi ei adael Frenhines Victoria- S Yr cedd, rstafel". ai'bcnig wedi ei hadeiladu yng -yr orsaf ar gyfer yr' aoliiysur. I hon aeth yS Brenin a'r Fronhinss i rodd". derbyniad ffafriola i'w hymwelwyr nrddasol a hrenhinol, ao nig symudwyd yv arch o'r gerbydies am ychydigg amser. Yr cedd distawrwydd pruddaidd llanw pob:nan, end yn fuan gwelid y Brenin ac Ymherawdwr G-ermani a'r urddasolion eraill yn dod allan gan fyned ar gefn eu. ceffylau, ac yrl oedd pob peth. yn bared i gychwyn. Elai y tril hyn cchr yn odhr, yr Ymherawdwr ar dde yg Brenin a'r Due Con naught ai ei clrfrith. Yn awr dygwyd ailan yr arch a gosodwyd hi ari y cerbyd milwrol, yn cael ei gcrchuddio gan yd Royal Standard, ac ar y faner hono wyd y goron, y deyrnwialen gyd&r groes (yr honS oedd arwyddlun y Frenhines ymadawedig ol north), y dej-zr.vrial&»i gyda'r golomen (yr honS oedd ei harwyddlun o gyfiawnder), a'r beleng roddwyd yn ei ilaw gan Archesgob Oaergaint yn nechreuad ei tiieymaKiad. S Marchogodd y Due Norfolk i fyrty at y Breni ac hysbyswyd ef ei Fawrhydi evt bod ynfi b;<;()d 1 gyuiwyn Yiaffiufiodd yr orymdaith fuan, a chychwynwyd ymaith am orsaf Paddrng-« ton. Mewn ceri>ydaAi csuedig yr oedd y Fren-| nines Alexandra a'r Tyirysogesau galanis. B Yr r'cdd hec.'lydd j ddinas wedi eu llenwi al miliynau o e-dry< £ iVvrr, ac yr oedd rhywhethtt .inw^-r m'.Of hvw yn nistawrwydd y tyrfaoeddg enfawr hy £ nag yn mlotddiada-I y miloedd ar oil i)udduj»ol:r.et:i n rhyfel neu wrtli gToesawu y3 t? rn i'w ersedd. Teyn:ged cenedl ddvrchaf-S cdig yd'vd i i goft-.dwruetli un a gerid ac a an-S rhydeddicl, ac i bol-l dan y teimlad hwn nid tmrliyw frwdfrrdedd gynyrchid yn yr 01 wg ar wytiiedd yr <kryradaith, nac unrhyw deimladl gvladgarol gyr.yrchid yn yx ohvg ar wroniaid y g.tiedi, i'w g;dmaru yn ei ddylanwad a'r parohl el' it-'w oedd R.?h-V;>nau v bold i'r Freniiineel Vivtcria. I \< i bynrt-g yr ediychid, nid oeddB ond pobl gwelei, wc-di cymeryd y saflo oreul e:1:1: pob fi'ene.vt.r yn awn a phob congl Wtùi ei meddianu. Buont yn disgwyl am oriau, jr&fij •i-;r ac angh;, surufi, ae u; mysg bob dosbarch.g Y rlodion c.rpiog—toimjenfc hwythau fod iddyntl yn nhriftwck y dydd. Yr oedd Victoria yn Frenhtn?^ ldlyr: hwytliau.. 5 Yr .->.edd y riiJwyr yn yv orymdaith yn cyn-9 rvir'acli p.ib adran o'r Fyddin Brydeinig—yn fil-B w.r Rheob'idd, (3wirf-oddolwyr, a Milisia. An-1 •! '«"dd oedd e-n .jwahanisethu oddiwrth eu gil-1 7 d 1, gan eu V-xl okerwydd gerwirder yr tin ynl eu cctian uehaf. fl Cjn cymeryd £ d le yn yr orymdaith aeth Ar-1 .^lwydd P.obeits ar hyd y llinell. Oroe?awyd efl

[No title]

[No title]

! Y SEREMOXI DYDD LLU i -,

| Masnach Yd yr Wytbnos. 1…

[No title]

| Cymdeithas Ddirwestol Mon.…

| 'Sgrepan Samuel Sam. i

Y Badforion |

[No title]

--------wæ"-nt"'"1;"';."\;:"..Gz"!1.:':¡…

< * AWDL HEDDyrCH. 1

[No title]

JMarchno.-5.osld Oymvsig

Family Notices