Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

I Llythyr Cam. |

HAWI.IAU CLADDU. I

------------_---DIWEDDAF RASUSAF…

. AMLWCH.

¡¡ -amlwohT^GYLCH. I

| bangor! I

I 1 BEAT'MAKIci.

News
Cite
Share

1 BEAT'MAKIci. p Anrhydeddu y Bostfeistres. — Fel canlyniad syinudiad a gychwynwyd ac a gariwyd yn mlaen- gan yr Arglv/yddes Magdalen Bulkeley, rhoddwyd; taleb (cheque) am 85p 4s 9c fel anrheg i Miss Byrne, i b ar ei hymneillduad o'r swydd o bostfeistres yh vi i dref hon. Tanysgrifiwyd y swm gan nifer 0; I gyfeillion Miss Byrne, fel cydnabyddiaeth o'i Uafur' I am nifer fawr o flynyddoedd. f | Cjrhoeddi y Brenin Newydd.—Am ddau o'r gloch' fprydnawn Mercher diweddaf bu i drigolion y drefj |henafol uchod wneud arddangosiad cyhoeddus o'i:i | ffyddlondeb i'r Brenin newydd, Iorwerth y SeithfedJ jt Ffurfiwyd gorvmdaith wrth y Neuadd Drefol, cyfan- | soddedig o'r Maer a'r Gorphoraeth, ysgolorion yr| Ysgùl Ganolradd, a phlant Ysgol y Bwrdd, yn sjnghyda'r athrawon a'r athrawesau. Wedi eyrhaedd y Neuadd, Sirol, yr oedd esgynlawr wedi ei godi i'r | pwrpas, gyferbyn a ffenestr y neuadd henafol, ac o| & dan gysgodi yr hen Gas tell cadarn, fu yn amddiffynfaf | i Tai o henafiaid ein Brenin urddasol. Yna, wedi f yehydig arhosiad, daeth yr Arglwydd-Raglaw (8yr |.R. H. W. Bulkeley), yr Uchel-Sirvdd (Mr R. Ben-| Inett, Manceinion), yr Is-Sirydd (Mr J. S. Laurie),| |Milwriad Hunter, yr Anxhydeddus Claude Vivian, | k Mri J. Rice Roberts, J. Lloyd Griffith, Thorntoni »; Jones, ac amryw o foneddwyr eraill yn eu dilladj rgwychion. Yn ffrynt y platfform yr oedd y IR.A.R.E. wedi eu gosod ac, wedi i fanoglwyr yr| I Uchel-Sirydd alw y "fan-fare," galwodd yr Uchel-| ^Sirydd ar yr Arglwydd-Raglaw i ddarllen y "Pro-i |clamasiwn," yr hwn foneddwr a, wnaetli mewn llaisf eglur a chlir. Galwodd y Maer drachefn am dair banllef i'r Brenin newydd, ac yn ddiatreg cafwydl i" hjmy gan y dorf enfawr. YTna canwyd, gyda hwyll I anarferol, "Duw gadwo v Brenin gan yr holl bobl,* ■ a therfynwyd un o'r seremoniau mwyaf dvddorol ae argrapliiadol. Yn ystod y dydd (trwy ganiatad y | Parch T. L. Ivyffin) chwareuwyd clychau henafol y I dref. | | Gwasanaeth Cotfadwriaethol yn Eglwys y Plwyf. —Am haner-awr wedi dau cynhaliwyd gwasanaethf drachefn yn yr eglwys uehodt pryd yr oedd yn bresenol yr Uchel-Sirydd, y Maer a'r Gorphôraeth, j gyda'r "javelin men." a'r gwahanol swyddogionS erthynol i'r uchod. Yn mhell cyn amser dechreu, fyr oedd yr adeilad cysegredig wedi ei lenwi, ac yn | wir yr oedd yr olyg'fa ar y gynulleidfa enfawr yni J peri i ni anghofio i ba un o iwy' hau Israel yroeddym| ? vn perthyn. Gwasanaethwyd gan y Parch J.i |feichard«, Llandegfan, a'r Paith T. Jones, Llan-i ffaes (yn absenoldeb y rheithor, y Parch T. Lloyds fKyffin, trwy afiechyd). Canwyd, yn ystod yj ^gwasanaeth yr hen emyn adnabyddus, "0! FryniauS | Caersalem," ar "Grugybar." Yr oedd yr olvgfa ynf |effeithiol iawn wrth weled Eglwyswyr ac Ymneill-| tduwyr wedi taflu Iheibio yr hen "graig rhwystr"! ;inawr. Chwareuwyd y "Dead March" gan yr or-fj ganydd. | | "Y Sadwrn Galarns."—Hawdd oedd canfod wrth 1 fyned trwy heolydd y dref uchod foreu Sadwrn di-| I weddaf fod yn trigo yma ffyddloniaid divsgog ;'n| f diweddar anwyl Frenliines. Yr oedd yr oil o r mas-| t n-achdai a'r tafarndai wedi en cau, cuddleni wedi eu| >. tynu dros y ffenestri, a phob gwaith wedi sefyll am| t y diwrnod. Am haner-awr wedi un o'r gloch cyn-I llklliwyd gwasanaeth coffadwriaethol yn addoldy Y Presbyteriaid, pryd yr oedd yn bresenol (ar wahedd-i v iad y Maer) y Gorphoraeth a'r gwahanol swyddog- ion. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan wahanol jjWeimdogion Ymneillduol y dref. Dechreuodd | gweinidog y lie, sef y Parch W. G. Owen; yna| :gweddiodd y Parch D. Johns (A.) yn effeithiol iawni yn Gymraeg; cafwyd anerchiad drachefn gan v f Parch R. Jones (W.), cyn-ysgrifenydd y Dalaethl Ogleddlol, yn hynod o amserol, a therfynwyd trwy i'r Parch Philip Price fyned i weddi yn Saesneg. £ ? Tra yr oedd y gynulleidfa yn sefyll yn y diwedd, B chwareuwyd y "Dead March" gan Miss Williams, js Cafwyd gwasanaeth yn unol a'r amgylehiad difrifoll a chynulliad lluosog.—Trefwr. jg

I BODWROG- I

•BGDEWBYD.

CAERNAhFON. I

I J ' • CAEEGYEI. |

I CEIECHIOG. |

! UIWBWKCH. I

LLANWENLLWYFO. I

! L LANALLGO § ! AMGYLCHOEDD.…

' LLANEECHY11BDD. I

j LLANBDEUSANT. |

; LLAKFABTHLU. I

LLANDEGFAN. ! fa".

LLANGEFNI. |

--------------\ X E E 0 (Anil…

I: | POETHAETHWY.

PENTHAETH.

iRr iYARD MALLTRAETH.

---_.----Oofgolcfa ;,." Ffsrmwr.…