Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Khjs Dafyi Sy'a Deja—| Fod yr hyn a ymddangosodd yr wythnos cyn y ddiweddaf. parthed "hogia Llanfair," wedi creu tipyn o syndod yn efti plith. >; Fod holl dictionaries y drefflan wedi bod ar waith. Mai yr achos o hyny ydoedd cael gwybod Ijetlx ydoedd" ystyr "berfeddion y nos." i Fod pwyllgor d'ylanwadol "o'r hogia" wedi do'd i'r penderfyniad mai nid naw o'r gloch y nos a feddylir; ond yn liytrach rhywbryd tuag oriau5 man y boreu. Fod y pwyllgw wedi dod i'r penderfyniad o loddi gwobr hardd i gsisbwl Rhys os gall enwi cymaint ag un bachgen yn Llanfair a fu yn euog a oJiwareu oardiau ta.n "berfeddion y nos." Mai nid anfuddiol fuasai i'r ceisbwl hwn dalu ymweliad a Mr Fox Kaivin i gael par o wydrau Mai Ilciffa mas Ruth a Kebecca. yn meusydd sir Gaer. v Fod lie i ofni mai tymfoor gwael y maent yn ei wneud, neu buasent- wedi fforddio i roi stamp ar y llythyr canlynol: 11 From 2 Judies, 29th Jan. Dear Mr Rhys,—Just a few lines, hoping you aTe quite well. You will be surprised to get this, but never mind, old hoy, don't show it to no OOllØ: only a joke made by two persons. Will tell roar who 'tis when we come to Wales. It's v,,L,rv funny, but couldn't help it, so now good bye.- -From your unknown, £ RUTH A REBECCA. | newyddioin hefyd. i Fod cwrdd st-raeon yn cael ei gynal yn Ht!weit,hdy'r 'f' Ei fod yn ymgynull Sul, gwyl, a diwrnod gwaith. Fod yn perthyn iddo gryddion, siopwyr, fferm- wyr, etc., meibion a merched. f. Ei fod yn cael ei gario yn mlaen yn null y Sanhedrim Iuddewig, ac ymdrinir ynddo faterion gwiladol -a chrefyddal. Fod Thai yn myn'd yno ar eu hunion o'r capel ac eraill yn syth o'r dafaxn. | Yr adroddix ac ado-lygir yr hyn fydd wedi cymeryd lie yn y naill a'r Hall, a bydd yno' gymysgfa lied ryfedd. t, Y bydd am be 11 un sydd yn cymeryd arnynt fod yn rhy wylaidd i ddweyd na, gwneud dim yn y capel, yn lletach eu cegau ac yn uwch eu lleisiau na neb yn y fan hon. Fod vn amlwg nad oes dim yn cael ei wneud wrth eu bodd yn yr ysgol, yn y seiat, yn y modd- ion, jaw yn y pwyllgor. Fod gresyn na tlialai y bvd fwy o warogaebh i libl fel hyn. Ei fad am gynyg ei Iran yn aelod o'r Sanlied- rim lion, ac am gyhoeddi yn ei golofn y matenon" a ymdrinir ynddi, fel y gallo pawb weled pa beth a ddywedir am danvnt gan fynychwyr y nythle hwn. S Iddo. ddyfod yn ei "balloon" melltenawl ar el" hynt i ardal ac erbyn cyrhadd yno iddo) ganfod rhai yn cyrchu i'r cyfarfod adloniadol. Idd-o ddwteyd wrfcho ei hun: "Minaua af"; hefyd." | Fod yno amr'rwiaeth mawr o ddefnyd,dilu oyfatrfcd mewn can, awen, a chelf. | Mai y peth. a'i tarawodd a. ssyndod fwyaf oedd gw.el'd hawddgar yn no! gwobr am :ffon ddraenen dde. Mai fel li-vii y canodd y porthwr iddi £ Mai syndod i JIYS Dafydd t Oedd gwel'd angyles gu, Yn cipio swllt o w-obr, Am ffon o ddraenen ddu Mai tro gwael oedd i'r llanc hwnw o ardai ——| ymosod ar Minymynydd yn yr addoldy, am ei| f-ixl wedi rhoddi enw xiieilldnol yn y golo-fn yr wythnos cyn y ddiweddaf. u Bi fod yn dweyd fod corn ar ben pob ty. & Mai tea gwael oedd i'r ferch ifano htonio gollij y ''pies" wrth ddod o'r angladd y dydd o'r blaen. Piti garw. {.-5 Mai gwell fyddai rhoi maddeuant i'r barddJ hwnw am edryclu trapiau tlyrchod ar ddydd Sul. | Mai wedi colli rlufcdi yr w^"thnos yr ydoedd. | Mai efe sydd eisiau "Almanac" ac nid neibi «rall, a gwell fyddai iddo gael par o spectols iddo\ ga-el gweled dydd 8ul yn iawn ynddo. | Ei fod wedi codi y llinellau a ganlyn ar y. ffordd rhwng Llangefni a y dydd o'r blaen. | Os bydd eu hawdwr eu heisiau, bydded iddo alw yn offis Rhys am y cyfryw. C Aeth canrif arall heibio, |; Dan goroin deg o fri, | Oaed liawer i gymwynas O'i llaw haelionus hi; Ond o'i dirif fendithion, | Yni fawricn ac yn faai, | DiTclifeddwl mawr y ganrif 1 Oedi eyfrin ogor Si an. Mae neillduolion rhyfedd 0 amgykh hwn ar dacn, g O'herwn-cid xhaid myn'd di-nyddo, | Medd rlmi, yn ol a blaen 1 Ond dan yr oiruchwyliaeth, Diflaiia polipeth glan, | 'Doe»3 dim ond beian duan | Yn glynu'n ngog(«- Sian. | Yn mhlith llu o ririweddau, | Sydd yn nodweddu hwn, | Mae mor ddidderbyn-wyneb | Ag ydyw ef o gnvn | Mae pawb ar brydiau'n gorfod | Myn'd drwvddo'n ddiwahan, | 'Byw gradd o un gwahaniaeth | 1 onest ogor Sian. | Mger swper mawr yn barod, E Ac eT' fod ilu yn cwrdd, 1 A'r seigiau wedi eu hulio | v Mae'r gogor dan y bwrdd: h GjTi hir daw o'i ymguddfan, 1 cl Yn nghanol mawl a chan, I Anhebgor mawr y gwledduedd 9 Yw synfawr ogor Sian. | Ynrwthia hwn i'r seiat, Gogryna bobl Dduw, Mac'n gwybod swm eu dyled, A put y maent yn byw Dvlanwad hwn sy'n cyrhaedd Llu o flaenoriaid man, Arswyda y pregethwr Rhag duwiol ogor Sian. Tad grasol, byddai gresyn, Ei golli, byddai'n wir A rlug i'r fath drychineb Byth ddigwydd yn ein tir: Rhown ef mewn amgueddfa, Ao mewn llyth'renau tan, i "Sgrifener ar ei gantal— "Anfarwol ogor Sian." I'r dyfihyr a ganlyn gael ei bigo i Cyny heb fod yn nepell o —: — No. 29, Llanerchymedd-road, Anglesey, R.S.O., Feb. 4th. 1901. My dteeir Jack,—In reply to your kind and welcome letter, which I received safe to hand the d-ay before to-morrow, I drop you these few lines. Well, Jack, dear, I was so glad to read in. your letter about those Boers, and also I was? t glad to hear that you did kill 29' out of e.even-j en: if rou divide it with eleventi-ieven, per-; haps it would come right that way. Well, dear, yoai did ask for Bridget and Mary: Oh! they > are quite well. I saw them last night, when I was walking through the street alone, by my-; self, and somebody else with me. I shall tell, you when I shall see you. Walking round the world on your head and not alive: I don't under- { stand what you mean by it. You aie jumping from one thing to another. Oh! dear Jack, If will not forget you with the "Clorianydd," so you can expect one some day in the last new year. Well, dear, I do hope you will excuse me „ for using your name, my neat and sweet Ettle thing. Give my best love to Colonel Jones,< 'and to yourself. Sorry I won't come there, so you better take one of the Boer girls as a lo,e. Answer it as soon as you can, dear, so.I remain,'« your ever loving young heart, IDA. To Private Jack Hughes. I • 6 Fod yr isod wedi ei godi yn nhref Caribaldi,! ger Spion Kcp, nos y cynghexdd — i « liryniau Brain. Pant y Bwlat, r ) Spion Kop, Anglicanshire. { Syr,—Ysgrifenaf yehydig o eiriau i'ch liiys-bA su chwi am y penderfyniad o'ch cael chwi i ddod r yn gadeirydd ac arweinydd i goncert a gynhelir yn y stabal, ger y capel, nos Lun, yr lleg v\ f Rhag I chwi feddwl yn wahanol, da genyf .ddweyd fod pwyllgor cryf o'r ddau ryw yn rhoddi y croesj. mwyaf unfrydol i chwi, a phenderfyn-: arnaf fi, fel hen fercih, anfon atoch, ac i gynyg fy hun i chwi. Gofalaf am danoeh vn nihob modd. Fe olohaf each crys (os oes gynoch un); cribaf eich gwallt a blew eich cernau, a- dysgaf chwi surt i gario eich ymbarel yn swell Cewch de siort era' genyf pan ddowch yma, a gwn y medxwcJi cliwi enjoyio to yn iawn, ar ol i un arall ei hwylio. Fu mi 'rioed yn siarad efo: neb o'r blaen, ac yr wyf wedi meddwl llawecram; danoeh. Okxfiwch ddwad yma, beth bynag, at ond i chwi ddod gwn y cawn gyfarfod iawn. Y mac yr holl "boys" yma yn disgwyl yn arw y' dowch. Cawn siarad mwy etc efo cllwiar fater o garu ie, yr ydym yn siwr o briodi os iydycJlI chwi fel fi. Y mae y "boys" yn practisio yn dda am y cioncert, ac 'ond i chwi, Mr Rhys bach, ari- wyl, ddwad, bydd ymJ. ddim twrw gan y bar])ar-" iaid yma, chwedl Miss os y dowch chwi Oofiwch rod atebiad, da okwi.—MARY JIOD- LAN. At Rhys Dafydd, Yswain. f. ? Mai hefo riiawr a'r ci 'roedd Dafydd yn <1 il iyrchod daear y dydd o'r blaen. £ } Ei fod yn. dwevd os y bydd i rai vmcldangos: eto y bydd iddo eu chwytliu o fodolaeth gyda dynameit. ji

I Llythyr Cam. |

HAWI.IAU CLADDU. I

------------_---DIWEDDAF RASUSAF…

. AMLWCH.

¡¡ -amlwohT^GYLCH. I

| bangor! I

I 1 BEAT'MAKIci.

I BODWROG- I

•BGDEWBYD.

CAERNAhFON. I

I J ' • CAEEGYEI. |

I CEIECHIOG. |

! UIWBWKCH. I

LLANWENLLWYFO. I

! L LANALLGO § ! AMGYLCHOEDD.…

' LLANEECHY11BDD. I

j LLANBDEUSANT. |

; LLAKFABTHLU. I

LLANDEGFAN. ! fa".

LLANGEFNI. |

--------------\ X E E 0 (Anil…

I: | POETHAETHWY.

PENTHAETH.

iRr iYARD MALLTRAETH.

---_.----Oofgolcfa ;,." Ffsrmwr.…