Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Kodion Amaethyddol &c. |

[No title]

j ¥ TRANSVAAL.

- LLYTHYRAU at y GOLYGYDD.…

News
Cite
Share

LLYTHYRAU at y GOLYGYDD. r. [Nid ydym yn gyfrifol am syniada.u ein gohebwyrl E yn y golofn hon.] g < GOHBBIAETH AMLWOH. 1 Syr,—Gan fod awduriaeth yr ysgrifau a ym.-| ddangosodd yn eich papyr yr wythnosau diwedd-| af, mewn perthynas a'r uchod, yn dwyn y ffug-i jenwau "Hen Gadban," "Eilian," a "Hen G<ad-i ben Arall," yn cael ei briodoli i mi gan am-| ■ ryw yn y dref hon, yn eu plith tad eich goheb-i "D. J. G. boed h.ysibh\s i bawb y perthyn I iddynt na fu geny f ran na chyfrani yn y cyf ryw | ysgrifau a theimlaf yn ddiolchgar i chwi, Mr| ;GoL, am gadarnhau hyny yn eich rhifyn nesaf. | —Ydwyf, etc., WM. JOXES. | 25, Well-street, Amlwch Port. i | [D' ywed Mr Jones y gwir.—Gol.] S

L MEDDWDOD A THYNGU YN MHENSARN.1…

I LLONGDDRYLLLYD Y "PRIMROSE…

GWEITHWYR BODEDERN A'U HORIAU…

I A DDYLID DIDDYMU Y "iCHRISTMAS…

iAnrliegu Dr. Evans, Y.H-,…

!-—————j Priodas yn Nghaergybi.…

[No title]