Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

Ktijs DatjM Sy'n Bejel—

CAERGYBI.

CAERNARFON. '

! -CEMABS.

GAERWEN.

--------LLANDDONA.

News
Cite
Share

LLANDDONA. Cyfarfod Llenyddol a Chystadleuol. Ychydig amser yn ol ffurfiwyd pwyllgor gan wyr ieuainc yr I Eglwys yn y plwyf hwn gyda'r amcan o gynal cyfarfod llenyddol yn yr ysgoldy. Penodwyd Mr William Owen yn ysgrifenydd, a Mr Hugh Griffith, Ty Luce, yn drysorydd. Yr oedd sel, undeb, a brwdfrydedd yn nodweddu holl weithrediadau y pwyllgor. Nid rhyfedd fellv i'r cyfarfod, yr hwn a gynhaliwyd nos Sadwrn yn Ysgoldy y Bwrdd, droi! allan mor Ilwyddianus, er i rai petbau filwrio yn erbyn ei lwyddiant, megis noswaith wlyb ac I ystormus, etc. Llanwyd- y gadair lywyddoi yn fedms i'r pen gan Mr Robert Williams, Llan, a'r i Parch P. Jones, rheithor, yn arweinydd. Aeth- pwyd trwy y rhaglen ganlynol gyda bywiogrwydd arbenigol ac i foddlonrwydd amlwg y dorf:—Ton gynulleidfaol, "Aberystwyth" (Dr. Parry), ar y geiriau "Beth sydd i mi yn y byd?" etc., allan o'r I "Emyniadur." Anerchiad campus gan y Llywydd. Unawd soprano, "Deigryn ar Fedd Mam:" Rhan- wyd y wobr rhwng Mrs Richard Roberts, Tanygraig, a Miss K. Williams, Ty Mawr, Llanfihangel. Deuawd tenor, "Glan Gerllaw Bu cryn dynu torch ar y dernyn hwn, ao enillwyd y wobr gan Mr Richard! Roberts a'i frawd, Mr Evan Robe;Ts. I Unawd tenor, "Y Lloer yn Codi:" Buddugol, Mr Evan Williams. Can, Mr H. Roberts, ceidwaG: helwriaeth ar Etifeddiaeth Baron Hill. UL,wd baritone, "Ta, Ta:" Mr Richard Thomas enillodd y wobr. Traethawd ar "Ddefnvddioldeb yr Ysgol Sul:" Un yn unig ddaeth i law, a dyfarnodd y beirniad yr ymgeisydd, sef Miss Oliver, Carwad. yn deilwng o'r wobr. Unawd, "God Save the Queen" (i bhwt): ùeth llu yn mlaen i ymgodymu ar y dernyn hwn, a gwobrwywyd y buddugolion yn 1, Annie Owen, Glasgoed; 2, Robert Williams, [ Tregof; 3, Owen Thomas, Pentrefelm. Okk Let tie: Mrs Richard Roberts yn fuddugol. U Bawd ar y mouth-organ Cystadleuaeth frwd, a Mr Wil- liam James Roberts enillodd y gamp. Prif gvstadleuaeth gorawl, "Moab," gan leuan Gwyllt, ar y geiriau "Ar Lan'r Iorddonen Ddofn," ga.n Ituan Glan Geirionydd Dau gor ddaeth yn mlaen, set Cor Eglwys Penmon. dan arweiniad Mr Wiiliam | Williams, a Chor Eglwys Llanddona, d ui arweiniad Mr Richard Roberts, organydd. Tystiai y beirniad fod dadganiad y ddau gor yn rln;gorol, a dyfarnodd y wobr i'r diweddaf. Llaw-vsgrifuii blant) 1, William Roberts; 2, M. E. Jones 3. M. A. Roberts. Darllen ar yr olwg gyntaf d.Un. o ryddiaith heb ei atalnodi allan o'r "Llan a'r y I iJywysogaeth:" Daetli llawer yn mlaen i ymgeisio. a ch;ifwyd difyrwch mawr wrth eu gweled mewn penbleth yn chwilio am y synwyr. Mr Wuru>:ai D. Davies oedd y beirnjad, a rhoddodd ddarlleiivao perffarth 0 hono ar y terfyn. Adroddiad, "Y (5-ath I a'r IJygoden 1, James Roberts; 2, WiLiaru Ro- berts. -Crossover Mrs Roberts enillodd y wobr. Y beirniaid cerddorol oeddynt Meistr Thomas, ysgol- feistr, Llangoed, ac Oliver, Carwad, a gwmw-Tt. uit eu gwaith yn ardderchog ac i foddlonrwydd1 eyff- redinol. Cyfeiliwyd' gan Miss Jones, Rheit-hordy. Wedi talu v diolchiadau arferol, terfynwyd am ddeg o'r gloch un o'r cyfarfodydd mwyaf Uwyddianns a gafwyd yn y plwyf ers talm trwy ganu yr Ernyn Genedlaethol; Cafwyd clw sylweddol welliantau yn ac o gylch yr eglwys. Te Parti. Prydnawn ddydd L1.u gwahoddsdd. Mrs Jones, Rheithordy, blant yr Ysgol Sul i twyn hitt, gwlbdd o de1 a bara brith. Daethant Nit ughyd yn gryno erbyn yr amser penodedig, ac nid rhaiil ciybwyll iddynt wneud eithaf' cyfiawnder a' p- ihau da a ddarparesid ar eu cyfer. Wedi eu digojii, yr j oeddynt mewn tymer dda i dreulio awr yn mheilach mewn difyrion eraill, a chanu caniadau yr ysgol, yr hyn allant wneud yn hynod sw^-nol. Wrth ym- adael, derbyniodd pob un o honynt auxafal a sypyn o felusion,; ac yr oeddynt wrth eu bodd. gan addaw bod yn blant da.

LLANGEFNI.

i PENEHOSGARNEDD.

! PENSARN.

TALWRN.

TREGELA (Cemaes).

Y PARC (Llandyfrydog).

------Ccllhd y " ¥o4 Tryvaa.…

------------------Anffawd…

--_.-------__.-.--aberffIaw.

AMLWCH. |

BA-NGOR.

| BEAUMAEIS.

! BKYNDU."

LLANERCHYMEDD.

j LLANFAIR P.G.

, ! LLANFECHELL A'R | AMGYLCHOEDD.

NIWBWRCH.