Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

Ktijs DatjM Sy'n Bejel—

News
Cite
Share

Ktijs DatjM Sy'n Bejel— Fod hwyl dda, ofnatsan yn y "long night" gyn- kaiiwyd mewn ty haner ffordd o i yn ddiweddar. Mai gwneud cyflath ac yfed te ydyw y ffasiwn mown "balls" rwan. Hefyd, fod y "ladies" a'r "gents" wedi eael eu itiiHultio braidd am fod y gwas a'r forwyn yn cael dod i fewn i'r "ball-room" i lygad-rythu. Ei fod yn gofyn i lythyrgludydd y Rhos a yw'r englyn a ganlyn i Ffwrnas Mynydd Parys yn gywir parthed cynghanedd a synwyr: — Y ffwrnas, nid addas eiddo—ollwng Hi allan i'r Cymro Na, mwn diud man yn ei dro Yn barod i'w ail buro. Iddo fod yn gwrandaw ar ymddiddan rhwng Huw Huws a'r Panwr wrth ddrws gweithdy'r ooblar y noson o'r blaen. Ac, ebai'r Panwr, "'Rwvf wedi symud i'r gweithdy oddiwrth fy ohw&er, Huw Huws, oherwydd ei bod yn rhV flin i neb diio byw gyda hi, ac yma le desant iawn i ddyn diniwed fel y fi. Nid 'gweitlidy'" y galwaf o mwyach, ond ty un corn, ac ynddo y byddaf byw yn dragwydd, Huw Huws." "Beth feddynach o ngwaith i yn gosod y grat yma, Huw Huws ?" "Twt, by dam," iebai Huw Huws, ti wedi ei daflu yna hefo pigfforch fasa ti ddim wedi medru ei .o,,od ddim mwy dilun." "Wel, wel, peidiwch a'm poeni, Huw Huws," ebai'r Panwr, "wir, 'rwy BTO-R d-rys-a yn y fan yma, 'rwyf wedi colli gwerth ceiniog a dima o wrychog, Huw Huws, acfedraiynfymyw wneud eda. Mae yma bobl glan iawn yn byw yn y pentref yma, Huw Huws, ao mae yma hen lafnau drwg iawn hefyd yn gyxu hanes un mor ddiniwcd a mi i Rhys Dafydd. Nos dawch, Huw Huws." Fod "un yn ymyl piiodi" yn, aidon y Ilythyr hwn at ei hen ffrind, Mary:— ■ No. 4, Heol Ffarwel, Pedaireroesffordd, Eliwng. Dau Ros. Anwyl Ffrynd Mary,—Unwaith etx> 'rwyf yn ysgrifenu atoah o gariad. 'Rwyf wedi altro fy meddwl eto, ac am ail-faohu gyda chwi ar yr amod i chwi roddi heibio i Tyddyn. C.ywais gjan rhywun fod ewythr Mary, fy nghariad newydd, yn fy erbyn, felly, yr wyf finau am roddi goreu iddi hi. Deallais na chawn gwpan- aid o de mor ami ganddi hi ag oeddwn yn gael &-or,y,ch chwi. Beth ydych yn feddwol o beth fel hyn, 'rhen gariad 1 Ie, gael i mi ddweyd wrth- ydl beth wnes un noson. Digwyddais fyned i'r shop wyddoch, ac fe brynais chwarter o "sweets" i Mary, fy nghariad newydd, ond dyn a'm helpo, ni ohefais gymaint a diolch heb son am gusan am danyiit- Hefyd, gwlthododd i mi gael myn'd ddim pellach na llidiart y Lon Fawr gyda hi. P&yw Boson yr wythnos ddiweddaf, Mary an- wyl, 'roedd eich dythyr diweddaf yn saeth i'm calon, ac yr wyf wedi poeni, yn ddirfawr er y munudau y givelais o wedi ei ddyrchafu yn uchel m llywodraeth Rhys Dafydd. 'Uwyn ffaelio a i dyfalu beth wnaetli i chwi ddweyd, Mary anwyl, fy mod o dan "size," a minau fel y cyffredin o fechgyn ieuanc, ac yn uwch braidd o'm hysgwydd i fyny na neb yn yr ardal. Gwyddoch, Mary, yn iawn fy mod fel Saul yn Israel, wrth ochr y eatlben hwnw sydd wedi cefnu arnoch. Mary, roeddycli aT fai yn edliw fy mwstas mae pawb H-ordd yma yn edrych amaf fel pe bai gen i yr en blewyn air fy ngwyneb. Ni fuaswn yn dym- uno er dim i mam weled eich llythyr diweddaf, oherwydd fod ei frawddogau yn bur ddrylliog tuag ataf, Mary, 'rwyf wedi penderfynu cyn y priodaf neb ond y chwi y bydd afalau yn tyfu air ig,)-ed ysgo a thatw8 ar ddrain ducat. Dis- gwyliaf yn ddisiom gael golwg arnoch nos Wener nesaf, yn. llawn gwen a chwaeth garw-riaiethol.- Yd wyf, yn ddigywilydd, HUW. J FikI y llanc hwnw o ardal mewn hwyl ardderchog gyda'r ferch hono sydd heb fod yn helJ oddiwrtho y n^son o'r blaen. Iddc- fyned i gymaint o hwyl fel nas gallai beidio a'i chusanu. Fod y gwpan felus wedi troi yn chwerw iddynt cyn y diwedd. Piti, piti. Mai tro garw oedd i'r hen ferch hono dori y botel ohwisgi wrth ddod adref o'r farch-n-td y noson o'r blaen, yn ymyl gweitlidy y saer hwnw. Ei bod yn cwyno yn arw oherwydd ei choiled gan fod y nionod wedi eu plicio rn barod at wneud "pickles;" ond 'r-oedd un brawd yn dweyd mai (igla Highland whisky oedd ar y Ion ar ol tori ) y botel. I Fod un hen lane yn teimlo y golled yn arw ar ) noswaith mor oer. j Fod y Ilythyr hwn wedi ei godi yn ma-relinad Bangor ddydd Owener diweddaf 1st Batt. LIanpichymedd Fusiliers, Johannesburg, December 29th, 1900. My Dear Ida,—At last I am getting a chance to drop you a few lines after my arrival here. We left Southampton, as you know, on board a steamer: no trains running further than there for Africa. We had a rough passage all the way. I never saw such a thing befoae. The fishes were flying above our heads, and all of us were sack. When we got to Capetown, we got there*, and I was so wild about having a "go" at these Boers that I went straight from the steamer to the first farm and kiJed the whole lot of tSvem. I had it hard for doing this, as the Colonel told me I bad not come there to kill animals, but to kill melll. Well, if I knew this before leaving Llanerchvmedd I would not come here to kill men, as I always thought these Boers (boars) were animals. I am writing you this letter on. the top of the drum which belongs to our band, with neither top not- bottom to it. We landed here when we got on shore. Our first battle was at Monk Hill: there was a lot killed, but I am glad to say there Y,, c-kre no livesJost. I killed 29 out of eleventacn that attacked; me with my loaded bayonet. I slept all last night in a dry ditch full of water. Oh! it was awful. Last night I saw Jack Foborts: he was quite well. The next time he spoke to me, he was dead. If 'he had lived till to-morrow, he would have been dead a month. Send m the "Clor- rnnydd," dear Ida, as I only get nothing to read here. I -was reading it the other day, and I find that Kimberley has taken a prisoner. Give my best regards to Bridget and Marv, and tell theim if I get killed I shall write and let them know. If"this letter don't reach you, Ida dear, you must let me know by return of post; fand don't wait for another until yon hear from me again, but write at onee and let me know how you aro coming on. I will bring you a piece of Mrs Kruger's dress to make a tie for me. I've altered my mind, and won't send this letter at all, so you can answer it or not, just as you please. When you come to the end of it don't read any more. I had a nice dinner Christmas Day-what they call here "Six to one" (lobscowa you call it), it means that for every six pieces of potatoes there is one piece of meat. Funny, isnft it 1 After that we got) a pan-cake each with treacle on: it tasted very nice. There is plenty of treacle here: it runs down the side of the trees. I must now finish. I do not know when I shall be- coming back. I don t think I wiU come, so you better come here: if you wont, come, don't. There is a good place here far shoemakers and tripe merchants. They make soles for boots with bark of trees, so you see your father would make his fortune here soon. Oome here, Ida "bach" and start a tripe shop. I am sure'we would do well as I know all the soldiers nearly now—you to make the tripe, see, and I would help the soldiers to eat them. Yours until death and after death, if not before, and thus I conclude as I am told by Colonel Jones to be ready for another fight. Write soon and send it here with a wire: it will come sooner that way.—Your loving sweetheart, P Private JACK HUGHES. Mai camgymeryd y diwrnod ddarfu i'r chap hwn pan yn ysgrifenu i'r golofn hon. Ei fod, rhag ofn i'r cyfryw gamgymeriad gymeryd lie etc, yn ei gynghori i brynu Almanac Caergybi a phar o spectols. Mai fel hyn y canodd un iddo: — Dyfal a hir bu D-yn chwilio A chwalu am gelwydd Oodi a dodi y dydd » O'r gulfor yn anghelfydd. Fod ysgrif wedi ymddangos yn ei. golofn yr wythnos ddiweddaf, yr hon a gyhuddai un noill- duol yn y swamp o fod yn awdwr "Tuchangerdd y Bombardio," yr hon diichangerdd a ymddangos- odd yn ei golofn dro yn ol. Fod awdwr byrbwyll yr ysgrif grybwylledig yn cyfeiliorni yn ddybryd parthed awdwr y duchan- gerdd. Mai nid yr un a gyhiuddir ganddo yn ei ysgrif gyfeiliornus ac anghyfiawn ydyw awdwr yr hyn y cwynai o'i blegid. Mai gwir ddoethineb yn mhob un ydyw peddio cyhuddo neb heb yn gyntaf fod yn feddianol ar y ffeithiau yn nglyn a hyny. Mai dynia fel Jyir ateba "Rhydfab," "Glan Rhosydd," Rhosybol:—1 Adloniant i'm callon yw caeil y "Clorianydd" Yn nghanol prysurdeb a phryder yr ardd Yn hwn 'rwyn cyfaxfod ag ambell awenydd, Ond wyddwn i ddim fod Rhys Dafydd yn fardd Yn wir mae Rhys Dafydd yn fardd (meddai .f'awen), Wrth ddaxllc-n dau beiull o'i eiddo mewn brys, Ond gwelais o danynt mewn bratsach llythvren Mai'r llanc diymhongaa: "Glan Rhosydd" oedd Rhys. Pan ddaeth. yr awr ginio i'm gollwng o lafur A derbyn trugaredd yr hen biser du, Esgynais i Fynydd y Wylfa yn biysur. Trwy lymder yr awel, a dyma fel bu Edrychais trwy wydrau dychymyg fy awen— (Mae pob peth yn eglur trwy rhain "ddvdd a nos") Ar hen Fynydd Parysa, ben yn y wybren Fel brenin, a'i fantell ar gyrion y Rhos. Canfyddais ar unwaith etifedd enwogrwydd- "Glan Rhosydd," y cyfaill canedig, a mwyn, Yn edrych yn bur awenyddol, ac add Dynoliaeth dyfadwy yn dew dan ei'drwyn Ei wallt fel y fran, ac mor mvryth a melfed, A'i wen yn farddooiiaeth "quite noble and fine," Trefnusrwydd o gwmpas y bardd sydd i'w weled Mae pob petli ei f}"Avyd yn mvn'd wrth y "line." Oes, mae yma. flodau ardderchog, "Glan Rhosydd," In tyfu'n bregethau sylweddol a byw. -Niao odfa mown blodau yn nef i awenydd, Addoliad yn nghanol perarogl yw; Oes, mae yma for, ac mae'i ddeddf yn ddiorphwvs A'i gyfoeth yn rhad i bwy bynag a ddel I selio'r gwirionedd cei wel'd y bairadwys A chan mil o groesaw, frawd—"Tyred a Gwel." Ei fod wedi derbyn amryw iHhyrau i'w dodi yn y goglofn, ond nid o-es lie iddynt. Y dylai yr ysgrifenwyr godio fod gofyn garw ar ofod pob newyddiadur y dyddiau hyn. Fod ar y golygydd eisia-Li lie i newyddion v dydd yn ogystal ag i swyddogion y golofn. Ei fod yn hyderu T ey-er y cyfeillion hyn a,vrgrym caredig i beidio gocrfeichio y golofn a llythyrau meithion—o ddyddordeb i neb, efallai, o'u gwahanol srdaloedd. Fod digwyddiad ysmala. wedi cymeryd lie yn y porthwr yn meddwl fod y 110 bach yn gig noeth, ao yr oedd y si wedi myned ar led a thos- turi tros y llo bach a'i berchenog cyn eael allan mai camgymeriad oedd. Ond yr oedd yn well gan y porthwr gymeryd arno mai dweyd celwydd yi oedd yn hytrach na'i fod wedi ei wneud. 'VeJ. wel. Fod yr hen lane hwnw sydd yn aros yn y flerm sydd yn y cc.ed wedi penderfymi codi busnets. Ei fod yn methu gwybod pa un ai coblar ai gwert.hu paraffin ydi y gora. Clywch, clywch. Fod yr hen gareg yn ddigalon y dyddiau yma trwy ymadawiad ei feinwen. Mai hwrliog iawn ydi yr hen forwr ar ol dyfod i'w oed. Ei fod yn penderfynu hwylio ei long i bob parth. Wel done fo!

CAERGYBI.

CAERNARFON. '

! -CEMABS.

GAERWEN.

--------LLANDDONA.

LLANGEFNI.

i PENEHOSGARNEDD.

! PENSARN.

TALWRN.

TREGELA (Cemaes).

Y PARC (Llandyfrydog).

------Ccllhd y " ¥o4 Tryvaa.…

------------------Anffawd…

--_.-------__.-.--aberffIaw.

AMLWCH. |

BA-NGOR.

| BEAUMAEIS.

! BKYNDU."

LLANERCHYMEDD.

j LLANFAIR P.G.

, ! LLANFECHELL A'R | AMGYLCHOEDD.

NIWBWRCH.