Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ueorge HUGHES, Wine and Spirit Merchant, RAM mLLAEEFM, IMPORTER OF WINE and SPIRITS, CHAMPAGNE, BRANDY, MARTELL, HENNESSY and OTHER BRANDS. SCOTCH WHISKY.' Royal Blend, Heather Dew. Mountain Dew, Glenleven and other Brands. IRISH WHISKY. J. Jamieson. Dublin. Dun ville's and Mitchell's, Belfast. COLEMAN-S WINCARNIS INVALID WINE. BTOUT. and ALE. Burton Ales and Dublin Stout. Pin. Firkin. Kil. BarreL Bass Mile Ale 10s 6d 21s 42s MarstonSf Mild Ale 5s 9s 6d 18s 368 Pale Ale 6s 13a 24 48s Brown Stout 6s 12a 24 48s Bal Bottled Ale, Guinness' Stout, Hop Bitters, Ellis's Ruthin Soda Water, Splits and! Syphons. WHITBREAD'S INVALID ALE AND STOUT ALWAYS IN STOCK. TERMS-READY CASH. 1465 .ci p 6 Q [.t:¡ !d ACeUBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio Anti-Convulsion and Worm Drops y diweddar Ddoctor David Thomas Jones, IAanllyfni. Parofccodig yn unig gan un o'i DRUSTEES, sef MR 1\1}f. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFESTINIOG. FEDDYGINL.\ETH oreu at bob math o anhwylderau ar blant, yn enwedig FFITIAU ehafenatar, LLYNGYR, BRONCHITIS, Y FRECH GQCH, OOLIC, neu GNOFA yn yr YMYSGAR- 0EDD a chwalaat bob math o WYNT a'r CYLLA. Ni ddylai yr nn Teulu lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn wrth law. R H Y B U D D. 0 danKWYLLYSy diweddar DDOCTOR JONES ni fedd neb bawl i ddefnyddio ei enw ef yn nglyn a'r "BALM IACifUSOL" a'r "ANTI-CONVULSION AND WORM DROPS" (llawer llai gyda dvnwared iad twyllodrua ohonynt) ond yn unig y TRUSTEES —y MRI STEPHEN JONES, BORTH. PORTH- MADOG (gaa yr hwn y gellir cael y BALM), a WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFES. TINIOG, gan yr hwn y geUir cael y DROPS, a'r hwn yw yr unig un a dderbynioddi y cyfarwyddyd at ett parotoi gaa DOCTOR JONES ei hun ychydig ddxddiau cm ei farwolaeth. GOCHELWCH DDYNWAREDIAD. — ÛB am y Feddyginiaeth wirieneddol (genuine) anfonwch at y KHKUSTEES, neu GORUCHWYLWYR, am dani. AGENTS YN BISIEU. — Ymofyner a William Humphreys (Blihu), Blaenau Ffestiniog. 1503 YN SHOP R. Mon Williams Y GELLWOH WRLED Y STOC FWYAF A 0 Esgidlao Boneddigesau, Boneddigion, Merched Ieuainc a Phlant a UN MAN YN NHREF CAEKGYBI. AMRYW [AETH MAWR 0 ESGIDIAU A CRYFION GOGYFER A'R GAUAF. O'R GOREU, AM BRISIAU RaeSYMOL. "BRWY EI FWYFA Y MAE PROFI'R PWDIN." COFIWCH Y OYFEIRIAD: Leicester House Market Street ATLAS" ASSURANCE CO ;uc>. FIRE |f| LII'jjS 18C8. Head Office :-92, Cheapside, Lot don. Capital 8nbeeri>o:\ Total Assets 31!12¡9 £1,200,000. £2,373,276 The baa in e'attns upwards of £14.000,COQ STIRLING. AGENTS AT Bangor. Mr Vr • PUGHE, National Provinua Bank of England Ltd Ply.rmnrf i Oi DA. VIES do iSSSffa Mr W. JR. LLOYD do CaawavMi O^YEN ROWLAND do Htmfhead •• Mr, 3- E. WILLIAMS do SlgrafniJ Mr JOHN JONES do Li^^no„MrJ.0NSADWILLIAM3 do Menax Bridge -Mr i. A' |i?*i^ffWTTnwTr<a h 0 Deflbizb Mr K. K. HUGHES do do Mepsvs PARRY KSSoUcttora Uwydiaxth Eegob tMr THOS. PRICHARD] Solicitor. ) Nenner. Cem&es MrO. W. liu'&HES. Liverpool Branch—3, Titnebarn-streefc. J. WILBERFORCE MARSDEN, iffil Manager 0 BWYS ra RRAI SYIJI) YN DODREFNU EU TAI. EDWIM JONES, Kyffin Pe Cabinet Works, BANGOR. fivsbysu fed STOCK Helaeth o bob math o DDODREFN i'w Gwerthu am y PRISIAU MWYAF RHSBYMOL, ju ejrnwys DINING, DRAWING a fcEDEDOM 00PTES, GWELYAU PRES a HA1ARN am yr Hen Brisiau cyn y Codiad. Hefyd MAT- TRESSI FLOCK a RHAWN, GWELYAU FLOCK » PHLU. C3TFYRDDAU GWYDR a THRESEL- YIJD, CADEIRIAU a BYRDDAU CEGIN. Telir 1 cludiad am Keg Milldir o Fangor. 1278 CONDITION POWDERS CORDIAL FOR HORSES. Are stronggr re<ommended for producing a beauti- ful smooth fcpUL, and for bringing Horses into general good cooditwn; they given tone to the stomach, increase the and purge the blood from a i groan and unpure fcniaoure. They will be found of essential service for grease, swelled legs, coughs and influenza Scid 4n Pu,ckets, Is and 2s 6d each. Physic, Yfetm, Cardial, Cough, Diuretic, and other Balls for Horwea; niso an kinds of Drinks for Cattle. J JONES, Chemist & Druggest, And Qualified Dispenser of Medicine, By Examination of file Pharmaceutical Society o; Great. Britain, and the Apothecaries' Society of London, PEN It IT I W, BRYNGWRAN. YN Neuadd Drefol, Llangefni, DYDD SADWRN NESAF, AM CHWEOH O'R GLOOH. CYNHELIR Cyfarfod Coffadwriaethol AM EIN DIWEDDAR RASUSAF FRENHINES. DISGWYLIR I'R HOLL DREFWYR FOD YN BRESENOL. YDD pob lie o Fusnes Vv'edi ei GAU trwy yr oil 1J • Ddydd 6ADWRN, ond byddant yn" ago red hyd NAW o'r gloch Nœ WENER. 1759 -J HYSBYSIAD TERFYNOL. Oynlielir YMKYSOXFA AREDIG Ty'nygamdda, Rhosfawr, 0 H W E F R 0 R 12fed. MAINT Y GWYS, Pump wrth Chweeh.-Dos- barth I. Agored i'r byd. Dosbarth li. I rai heb enill gwobr gyntaf o'r blaen. Dos.barth III. I rai heb fod yn oystadlu mewn ymrysonfa flaenorol. Gwobrau.—Dosbarth 1.: laf, 2p a Medal Arian; 2il, lp 10s; 3ydd, lp. Dosbarth II. 1a.£" lp 10s; 2il, lp; 3ydd, 10s 4ydd, 5s. Dosbarth HI. laf, lp; 2il, 10s; 3ydd. 5s. Y trydydd dosbarth yn gyfyngedig i Erydr T.Y.) Gwobrau Arbenig.-(a) Biscuit Barrel," rhoddedig gan y Mri Ashworth am y Wedd oreu ar y cae (b) "Set of Chains," rhoddedig gan Mri Gray and Co., am y, Wedd oreu dan bedair mlwydd oed (c) Chwip, rhoddedig gan Mr Henry Jones, Saddler, am y Canol Cefn goreu ar y cae; (d) "A Pair of Stars," rhoddedig gan Mr Evan Williams, Saddler, am y Rhych goreu ar y oae; (e) "Silk Handkerchief," rhoddedig gan Mr Ed. Parry, Shop Tabernacl, i'r Arddwr wedi ym- wisgo gymliwysaf. Hefyd gwobrwyir (1) Y Ceffyl neu Gaseg oreu ar y cae dan bedair mlwydd oed; (2) y Ger goreu a glanaf; (3) a Gwneuthurwr yr Aradr goreu. ,Entries.-Dosba.rth I., 3s; Dosbarth II., 28 6c; Dosbarth III., 2s; ac i'r gweddoedd a fwriedant ymgeisio am y gwobrau arbenig, 2s 6c, i fod yn Haw y Trysorydd neu'r Ysgrifenvdd ar neu cyn CHWEFROR 9fed. Y Gweddoedd i fod ar y cae am 8.30 a.m. i ddeohreu am 9 a.m., ae i orphen erbyn 3.30 p.m. Tryeorydd. R. Hughes. Ty Newyèd, Brynteg; Ysgrifenydd, R. Hughes, Llanbedrgoch. 1755 YIEYSONFA AREDIG LLANGEFNI, a gynhelir DYDD GWENER, Chwefror 22ain, 1901, I MRWN MARS HYNOD 0 GYFLEUS YN YMYL Y DREF. (JYNYGIR GWOBRWYON MEWN TRI DOSBARTIl. Dus. I.—Oyfyngedig i "champions." Dos. II.—Cyfyngedig i rai heb enill y wobr gyntaf. Dos. III.—Agored i gystadleuwyr gyda'r erydr a elwir "Diggers." MANYLION llawn yr wythnos nesaf. m J. R. WILLIAMS, 1753 Ysgrifenydd. __n.n_ I CYFARFOD LLENYDDOL A CHERDDOROL Bedyddwyr y Valley, yr hwn a gynhelir yn YSGOLDY Y BWRDD, Nos Fawrth, Mawrth 5ed, 1901. TMTYNAU (RHYDD rR BYD). Parti o ddeuddeg a gajio y don "Liverpool." Gwobr, 16s. Pedwarawd, y Don 59 o "Lawlyfr yr Ysgol Sab- bothol" (Bedyddwyr). Gwobr. 6s. Deuawd, "ExceLsior." Gwobr, 15s. Unawd Tenor, "Llam y Cariadau." Gwobr, "Medal" Arian a Chaool Aur, rhoddedig gan R. C. Oldfield, Ysw., Lerpwl. Unrhyw Unawd Soprano (Cymra^g neu Saesneg) o 'waith R. S. Hughes. Gwobr. "Medal" Arian. Unrhyw Unawd Bass o waith Dr. Parry. Gwobr, "Medal" Arian. Unrhyw Unawd o waith Dr. Parry (i rai nad enillasant y brif wobr o'r blaen). Gwobr, 4s. T> Y"DD rhestr gyflawn o'r Testynau i'w chael gan yr Ysgrifenydd. Bydd blaen-brawf ar y canu a'r adrodd yn Ngnapel y Bedyddwyr, Valley, pryd- nawn MAWRTH 5ed. am BEDWAR o'r gloch. Beiad Oerd^dorol: O. T. JONES, G.T.S.C. (Alaw Ffestin). Ysgiifenydd OWEN ROBERTS, 1752 Ty Cocfa, Valley, R.S.O. 1-' Gwenfirwd Bridge, LLANFAIR M.E. and LLANEUGRAD. TENDERS are invited to erect a BRIDGE at the JL above place. Plans and specifications to be seen at No. 1, Salem-street, Amlwch, every Satur- day afteraoon. Sealed Tenders to be sent to me before 6th of FEBRUARY, 1901 T. 0. THOMAS, I Surveyor, Neuadd, 1736 Amlwch. LLANGEFNI COUNTY SCHOOL. I- TO MASONS AND WALLERS. TENDERS are invited by FEBRUARY 13th for the Erection of, the Front Wall of the School j Premises. Plans, etc., may be seen of Mr THOS. JONES, Architect. The lowest or any other Tender will not neces- sarily be accepted. G. O. WILLIAMS, 1758 Clerk to the Governors. R OSOD, TY a SHOP, Trevor, Llandrygarn. Oynwysa Un Sitting-room, Tair Bedroom, i Cegin, Fantri, Shop, Warehouse, a Gardd Helaeth. —•Ymofyner a Mrs Margaret Jones, Post-office, Trevor, Llangefni. 1727 I R OSOD.-PAN DY, Llangefni, y tir goreu yn s Mon. Meddiant yn ddioed. Lie campus i foori pum'. buwch.—Am fanylion pellach ymofyner a William Hughes, "Clorianydd" Office, Llangefni. I 1744 "\7 N EISIEU, DYN eyfarwydd a Gwartheg i edrych I ar ol 9TOC ar LAETH-FFERM fawr yn Sir r Gaer. Rhaid iddo fod yn medru deall Saesneg. Ymofyner, trwy lythyr, a "G.W. Swyddfa'r I "Clorianydd," Llangefni. ¡ AR GOLL. C't OLLWYD, o'r Mynydd blewog, Llanfflewyn, tua ) chanol mis Rhagfyr. 1900. Unarhugain o DDEFAID BACH MYNYDD. Nod, wedi tori tua haner y glust dde i ffwrdd ac "ElW." ar y ddwy ochr. Bydd tal am hysbysrwydd ac am eu bwyd. L —lOvan ivilliams, Tvmawr. Llantrisant, Valley. 1742 10ST, from Brynddu, Llanfechell, between the j J 6th day of November and 20th of December, 1900, about One dozen Roand MKTAL TUNES, belonging'to Musical Box, of no value to anyone but the owner. Finder will be suitably rewarded. -0. T. Evans, Carrog, Rhosgoch. 1737 OTAfi a £ 1650 i'w rho'i allan ar "Freehold o £ | ljl_/ Property" am yspaid yn ol £ 3 15s y c;mt. Anfoner at Mr William Hugh Owen, Auctioneer and Valuer, Caernarfon. 1749 AFWYD. BICYCLE ar y ffordd rhwng Caer- gybi a'r Valley. Disgwylir manylion a thai "ylweddol gan y person all ei hawlio o hyn i ( HAVFFROR 4ydd nesaf, neu fe'i gwerthir i dalu cost.-Hugh Hughes, Hotel, Valley. 1750 GWRTEITHIAU (Manures). AMAETHWYR T neu DDYNION Deallus a Chyfrifol YN i llSlEU fel Agents yn mhob cymydogaeth drwy FUll ac Arfon.—Ymofyner, gyda manylion, "Gor- iwhwyliwr," "Clorianydd" Office, Llangefni. 1756 > MLWOH.—YN EISIEU. GENETH Gref. neu » DDYNEiS Ieuanc, yn byw i mewn, 3s 6c yn yr wythnos. Gwaith cyffredinol ysgafn.—Ymofyner a Mrs Robertson, Mona View, Amlwch. 1757 MENAI BRIDGE SMITHFIELD. I MENAI BRIDGE SMITHFIELD. I MESSRS JOHN PRITCHARD and PORTER beg to announce that their next monthly SALE of FAT STOCK will be held at the above Smithfield on MONDAY, February 25th, 1901. Early entries are invited. Bodhyfryd, Bangor. (Telephone, 47.) Smithfield on MONDAY, February 25th, 1901. Early entries are invited. Bodhyfryd, Bangor. (Telephone, 47.)

I. AT EIN GOHEBWYR.I J--I

Nodion Amaethyddol &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

+__um_-_-'---__--,------Cynghor…

Cyfarfod Llenyddol a Cherddorol…

--------,--Cyfarfod Llenyddol…

-----------------Ifasnach…

[No title]

[No title]

---_---------Arwerthiant Pwysig…

ENGLYNIOK I YSGOL NEW YDD…

[No title]

DINYSTR SO-LO-PWN.