Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

bDfd"\,l'' Dafydd S'y'n

News
Cite
Share

b D f d" l' Dafydd S'y'n Fod swper neillduol mewn corn yn ardal —— y noswaith o'r blaen. Y bu agos iddo fod yn swper diweddaf i'r hen haxiwr. Mai samon er y ganrif ddiweddaf oedd yno. <J«lteithio yr erys gnrtref yn y dyfodol. Fod merch ifanc yn synu'n arw wrth absenol- ddb y cantwr o'r ty cwrdd liwnw. Fod colled fawr ar ei ol o. Fod rhai ah tvbied fod rhyw felancoli amu Fod r<uinir.e Bitters Gwilym Evans neu Pine Pills r Williams yn fuddion campus er gwas- garu pob pruddglwvf draw. ,I- Ei fod wedi derbyn y llythyr canlynol:— "No. 13, Rhos-place, Amlwch, "January 13th, 1901. "near Rhys Dafydd,—I am sending you these few lines wishing you a 'Bright New Year,' and many of them dear. I was reading in your columns of last week that you would like to know the names of some of those drunken wo- men at the wreck of the 'Primrose Hill,' and also those that refused to help the dead bodies up from this terrible place and in your paper I read a piece about some Holyhead man bragging that they did not refuse to help the bodies up to their last journey. Yes, they did refuse, as I was one of them landing the dead bodies up when I heard Sergeant Hugh Jones calling for help, and they declined. Rut I responded to has call at once, and you can use my name. I am sending you a letter to show that I was paid fur it. I can mention some of the women's names to you. "JOHN GAMBLE." Mai fel hyn y canws y bardd i'r llencyn hwnw fydd bob amser ar ol yn dwad i'r moddion grns —• 'Roedd lew yn fachgen del Pan gynt ar ] in ei fami, Ac felly bu ef am gryn spel Tra'n cael ei gario ganddi: Ond fe ddaeth ef yn ddyn go fawr, A'r mwyaf yw'n ddiamheu, Oedd dod i'r capel haner awr Ar ol i'r oedfa ddeclireu. A dyma'r pa'm y galwtyd ef Yn "Fachgen Mawr Anmhrydlon, Ac ni bu enw dan y nef Yn bod or ddyn mwy cyson: Oherwydd ni bu ef erioed, Er dydd ei enedigaeth, Yn 1) r at yr adeg roed I ddeclireu y gwasanaeth. 1=1 M ai colli ei gariad, ei unig un, ddarfu Miny- ruynvld yn nos Sadwrw. Fod ei awen flodeuog o achos hyn vn gwywo megis cicaion Jonah gynt. Mai gresyn ydoedd i gwmwl si omi ant, ddyfod < awyrgyich heulog serch y ffraethbert fardd. Na ddigaloned o achos hyn, eithr llawenyched oblogid y mae amrai o'r rhyw deg a'u llygaid amo. Ei fod yn gobeithio y bydd i'r amgylchiad vma f,Jod yn svmbyliad iddo, fel y bydd iddo gyda'r naaaf ddangoa mwy o sel a gwyliadwriaeth, ofolegid ni wna cusan hen lane y tro gan ferched ffaslynol yr nes hon. Ei fod am dalu ymweliad a'r yr wythnos -Resaf, felly look-out ferched. > Ei fod am ro-i taw bythol ar glees Camdda y Felin. Y caiff y —— bob chwareu teg, ond am iddi o ei fod wedi cael eoes newydd i'w ymbarel, » bren ebony, a'i fod am dalu hyd adra iddi, os gwel ef hi yn ei newid mor amal a'r wythnos o'r blaen. "Then, stick to the black, Miss." Ei fod wedi bod yn gwrando ar ei agent, sef Mr Country Joiner, M. B., organist of yn cji- u carol au. Ei fod wedi cael pleser a mwynhad mawr wrth wraudo ar ei was V iro cynta. gan fod ei lais yn fwrnaidd dros hen. Ond rhad arno yr ail waith, yr oedd ei lais yn ddychrynllyd, a. "buan gwnaeth Rhys y goes, an fod arno ofn i furiau yr adeilad ddyfod i Lwr. Ei fod yn teimlo drosto yn arw, a'i fed yn rlioddi cynghor iddo beidio agor ei geg mor fawr a ohwtio tipyn ar ei gorn gwddw. gan fod hwnw j'ft lied hir. Fel hyn y d'wed Rhys Dafydd: Mi tis i'r Pare am dro, Er dangos i'r phnt. anufudd "Some trick that they don't know:" Eistediais yn ddigon dygn. Wrth 'refail heb wnend lol, A phasiodd dau yn sydyn, 0 gyfeiriad Rhcsybol. Meddyliiis ar y cyntaf Eu bod "A little bit off the top," Wrth eu gwel'd yn aros cyrnaint I edrveh ar y slop Ond cyn i mi gael hamdden, I gyfrif o "one" i "two," Daeth pr,r o ferclxaid allan. Gan ofyn, "How do you do ?" A buan iawn cc's weled (Ta' tynu eu llun), Y "chaps" yn dod can ddeled A meinwen gan bob un Ond pan -ro;edcl un'n mlyn'd heibio Yr efail yn ara deg, Torch an ddaeth gall stopic- 'N "switch! bang!" yn llond.ei geg. (Nis gallaf ddarlunio'r canlyr-iad, ond yr oeud golwg pur ddrwg ar y "chaps," Vetli bynag. i&bll y di-wedd yn sydyn) — Dechreuodd ein reportio, Yn nghanol swn bombardio, Gyda baw, etc. Ond buan gwelais wadna, Yn symud am y cynta', Am y cyfeiriad adra', Rliag y baw O'u corvn gwag i'w gwadna, 'Gyd yn faw. Pit beth yw barn Minlymynydd ar yr englyn ^vnliyno" i Ffwrnas Mynydd Parvs: — Y ffwrnas, a'i mwg uffernol- darlun 0 dreiliau y gwreiddiol; Hin boeth o wreichion bythol, Abertha byd i borthi bol. AP HARiRI. Fod y llythyr hwn wedi ei godi oddiar ochr y iff,-dd rllwng dau Rhos: No. 4, Reol Efarwel, Pedaircroesffotrdd. Anw!vl Mary,-Yr wyf yn cymeryd y cyfleus- d 1a liv/n i anfon y Uineillau hyn atoch, ac mae yn ddrwg geny.f ddweyd, ond rhaid yw gwneud, mai hwn yw y llythyr diweddaf 'rwyf yn fwriadu ei anfon i chwi. Gwir fod llawer o lythyrau wedi eu trosglwyddo genym iy naill i'r llall, end rbyn heddyw mae fy serch wedi hedeg oddiwrth- yoh ac wedi disgyn ar brydferthwch mnn arall, la hono, mi gredaf, yn un bur o galon, ac rud ces ""fflyrtio" yn ei hanea fel y chwi. Cwyddoch yn iawn mai nid" li oedd yi eich eanlyn nos | Galan, a gwyddoch mai unwaith yn y mis y I byddwn i yn talu ymweliad a chwi, ac erbyn hyn rwyn deall fod hyny yn ddii <»u ami gaaddoch chwi, er mwyn i chwi gael 'lamdden gydag eiaill. Mae un' peth yn gysur i mi, fod yr un enw ar fy nghariad newydd ag sydd arnoch chwi, sef Mary, a chyn bo hir fe fydd yn -Air, Pxit'ibard, ac fe gewch chwithau un ffafr ger. vf eto, sef cael dod yn forwyn briodas i mi, ic hefyd caiff "Tyddyn" ddod yn was priodas. Rhaid i mi I addef mai y chwi ydyw yr eneth harddaf sydd yn y cwmwd o ran person, ac okerwvdd hyny mae'n debyg fod cymaint o ymryw n am danoch, a chwithau trwy hyny yn nethm d( y demtasiwn. Ond mae yn rhaid i r.ii gael generh f^yddlon i'w haddewidion cyn y priodaf fi, ac mi 'rwyf yn credu fy mod wedi taxaw ar yr unig feich wnaiff fy siwtio i. Felly, 'rwYll gobeithio y derbyniweh y cyfryw hynt yn dawel. Terfynaf gan ganu ffarwel am byth i chw i fy hen, hen, II ffrynd.-Y, dwvf, merwn gobaith. UN YN YMYTi PRIODI. Fod y ddau lane rheany -IN-,cld yn aros yn y fferni hono yn y coed wedi prynu •cymaint o oiaii(yes" ag oedd yn y siop hono, i'w cariadau. FocI. un o honynt mor ffyddlon i'w fun fel ag y mae yn harod i'w chanlyn trwy ddwT a than. Fod y porthwr hwnw ar fai yn hwyta. y cyflath i gyd yr un noson, Fod IY pt-dwar rheiny ddarfu gychwyn i "con- cert" y Borth, y Nadolig, yn bwriadu myn'd i Oemaes i gystadlu Mawrth Ynyd. Fod yn rhaid iddynt fod yn ofalus gyda'u um- barellas y noson hono. Fod y ddau chap rfieiny o ardal y "swamp" yn selog iawn i ddod i Rll'Osyhol boh nos Sab- both. Mai tipyn yn ddigalon ydyw "Glan Rhosydd" ar ol gweled rhai o siroedd eraill yn cipio gwobnyvon o'i ardal. Fod hwy. dda wedi bod yn y post y noson o'r blaen. Fod yr hen lane yn cusanu y ferch ieuanc yn ai-v iawn. Mai dipyn yn ddig oedd yr hen ferch am hyn. I EI bod wedi gofyn i'r postman roddi rownd riii hitliaii. Mai gwrthod a wnaeth. Rhyfedd, yn wir, onide Fod y meinar bach yn carir yn arw iawn yn awr. Mai llidiog iawn vw main y llano wrth y ferch. a, mam v ferch wrth v llane. Ei fod ef (Rhys) am sefyll yn y canol. Y bydd rhaid iddynt ddod wyneb m wyneb pan y daw ef i drin y mater. Clywcli, clyweh, hohol.

[No title]

-I Achos Arall o Wenwyniad.I

BANGOIl.j

---j BEAUMAKIS.

CABBGYBI.

DULAS A'R CYLCH. |

---------! GAEEYfEN.

| i.r,\.\iIf!.iA\.

: LLAXFAETHLIT.

I LLANGEFNI. 1

LLAN GWYLWG.

PEXSAKa.

TALWKN.

-,• VALLEY."

[No title]

[No title]

BU RWEN (Amlwch). I

CAERNARFON.j