Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

AT ErN GOHEBWYR

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Etifeddiaeth Baicn Hill.

Y Temlwyr Da yn Mon. !

[No title]

-----__--_._----------=-.:==::....-!…

1-i"U","IBI"11,1111"■■--'4…

News
Cite
Share

-i "U" ,"IBI"11,1111 "■ -'4 Cyngbor Dinesfg Llangefni. Gynhaliwyd cyfarfod misol y Cynghor hwn, yo y Neuadd Drefol, nos Lun. Llywyddid gan Mr O. Trevor Williams, ac yr oedd; hefyd yn bresenol: Dr J. L. Owen, Mri Thomas Jones. Richard Jones, Owen Jones, W. O. Griffith, J. E. Jones, Robert Jones, L. R. Jones, Richard Parry, J. £ Williams, G. O. Williams (clerc), a John Owen (arolygydd). Adi-oddodd y Pwyllgor Iechvdol, yn gymaint ag fod y Cynghor wedi dymuno arnynt barotoi "scale Oi charges am ddwfr at amcanion gwahanol i rai teuluaidd, argymhellent nad oedd graddfa i gael ei pharotoi hyd nes y bydd i'r Cynghor vn gvntaf (>!ifabwysiadii yr egwyddor, a'u bod yn argymhell v Cynghor eto i wneud hyn. Mabwysiadwyd yr adroddiad. ond gohiriwyd ym- drJ?*.r yn mhellach hyd v cvfarfod nesaf Oddiwrth gofnodion Pwyllgor y Farchnad. ym- ddengys fod y gofalydd (Mr William Parry) yn wael ei iechyd,, yn orweddiog, ac yn analluog i fod wrth ei day f e d s wy dd au yn y farchnad Iau di- weddaf. Ei fOO wedi deisyf am un yn ei Ie i edrych ar ol y gwaith. Cafwyd gwasanaeth (Mr (>wen Jones), a phasiodd pobpeth heibio yn foddhaol. Os bydd y gofalydd yn analluog 1 ddyfod at ei waith heddyw (dydd Iau), argymhellent fod yr un trefniant yn cael ei wneud' au bod yn gofyn i Mr Robert Jones roddi cyfar- wyddiadauae aro]ygu. Penderfynwyd cynal cyfarfod arbenic* o'r Cyng- hor 1 ystyried y dymunoldeb o brynu y neuadd ar derfyn y biydles. Cadarnhawy-d y cofnodion, ar gynvgiad) Mr L. R. Jones, yn cael ei edio gan Mr Richard Parrv. Adroddai y Pwyllgor Cvllidol fod' cyfrif v trysorydd yn dangos gweddill o 93p 6s 4c yn ffair y Cynghor. Awgvyment fod Mr John Owen. tthgasglyad, yn cael ei gymhell i'r Costrydd-Cyffredino1 fel person cymmvys i ranu a chaaglu papyrau oofrifiad y .bobl. Dymunidl ar i'r Cadeirydd a Mr 0. Trevor Wil- liams ymweled a r gladdfa i weled pel adgyweiriadau sydd yn angenrheidiol, a beth ddylid wneud a'r lwybrau newydd. Dywedodd Mr Robert Jones fod digon o ro i'w gael yn y cae nesaf i'r gladdfa, a byddai hwnw vn stwff pur dda i'w roddi ar y Hwybrau. Yr oedd y pwlpud yn y capel bron yn rhydd, a. rhanau o heno wedi pydru. Tybiai ef y byddai yn ddoeth r rhoddi cefn newydd iddo a gwella y set, vr hon yn aWT, oedd bron yn rhy feohun i ;;doiyr. sefy11 ami (chwerthin). Hefyd, yr oedd eisieu do ar giat y gladdfa. Yr oedd rhanau uchaf y cape?., hefyd wedi eu gorchuddio a gwe y pryf oop. Yr oedd eisieu rhaw a siswrn i glipio y cloddiau, a. chribyn. Gynygiodd Mr L. R. Jones eu bod yv, ceisio pob- peth angenrheidiol at waith r gofalydd (Mr Llewelyn Roberts), a phasiwvd hyny. Ar gynygiad Mr Richard Jones, yn cael ei eilb, gan Mr L. R. Jones, penderfynwyd ceisio y gro. Oynygiodd Mr Richard Påny fod y pwyllgor vn. cymeryd mater y gladdfa i'w fiystvriaeth a chvf;u-- wyddo Mr Ll. Roberts. hiliwyd gan Mr W. O. Griffith, a phasiwyd. Dywedodd Mr Robert Jones fod y ffordd sydd ynr. arwain i'r gladdfa mewn cyihvr drwg. Dywedodd yr Arolygydd (Mr John°Owen) y dy y tenantiaid glipio y cloddiiiu a ymwtlllent. ffordd. Byddai iddo ef ofyn iddynt wneud hyny cyn cyfarfod nesaf y Cynghor. Darllenwyd cvlch-lythyr maith oddiwrth Fwrdet Llywodraeth Leol parthed "arsenic" mewn cwrw, a "glucose" mewn "jams," "syrups," melusion, a. defnyddiau eraiil o ymborth. Sylwodd Mr Robert Jones fod cyfarfod ,vn!. ei gynal y noswaith hono pa un a rodcdai atalfm. effeithiol ar yfed cwrw, sef sefydliad Cyfrinfa. o. Demlv/yr Da, a dylent oil yuiuno » hi (chwerthin); Ysgrifenodd Mr F. H. Dent, o Orsaf Caer, yn. dweyd v bydd iddo drefnu tocynau rhad ar ddydd- iaa hrtií. Parthed yr ail baragrapli yn llythyr y Cynghor, yr oedd ganddo i ddweyd y bvddai Fanceinion gael ei chynwys yn y trefniant, to ogystal a Lerpwl. N fyddai y toevnau dyddioL wrth .gwrs, yn parhau eithr am y dnvrnod y rhoidi<i; hwynt allan, ond cynygiai of roddi tocynau allan, a*, barhaent am dridiau (clywch, cJywch). Sylwodd Mr Robert Jones mai'r peth llei allcaii* wneud fyddai rhoddi pob cyhoeddusrvyydd J. r" newydd da hwn. Cynygiai ef fod y peth' jk, cael ei hysbysebu yn v "Clorianydd" am ddwywjaich meq dair. Ni eiliwyd ef. Cynygiodd Mr Richard Jones welliant ,i'c perwy I nad oedd iddynt hysbysebu, oblegid fe wflai paw b adroddiad o'r cyfarfod yn y "Clorianydd1-" Eiliwyd gan Mr L. R Jones, a phased, Llythyr arall o Fwrdd Llywodr.seih Leol a gadarnliai ail-benodiad Mr J. Owen fel arolygy dd o Ionawr 9fed, 1901, hyd Ionawr 9fed, 1902. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr S. Latf rie, Estate Office, Baron Hill, BeaumarG" yn (iwev d v deallai fod Dr. Williams ^yn barod i roddi i f yny ei gae yn Mhen'rallt, lie y cynhelir yr arddai Igos- feydd amaethyddol yn gyffredin—yn-, fFfifr y C >v"ng- hor—ond nid y cae lie. y cynhelir y nerdio. A atebai hyny bwrpas y Cynghor? Dywedodd y Clerc ei fod wedi > derbyn flvthvr oddiwrth Mr Owen Griffith, Bone, yn dweyd fod y Milwriad Lloyd, Tregaian, yn rioddi ystyr .aeth i gais y Cynghor am ddau gae (er cynai ffeI. au, ar- ddangosfeydd, etc.), ond ni alia, roddi atebiad pen- dant hyd ,gyfarfod nesaf j Cyuglior. Ar gynygiad Mr W. O". GriiMt'j, ya ca«*l ei eilio gan Mr Richard Parry, penderfynwyd pris y Milwriad Lloyd. --< f Ad "odeodd Dr. Evan y swyddlog iechvd oLei fod, yn unol a dymtmiad y Oynpihor, wed1' ymweled a'r wyth beudy sydd' yn y dref, yn- nghwnuii yr arolygydd. A dlynteryd i ystyriaeth fod yr holl wartheg yn y gwa.iianwl feudai yn p1>r: allan yn vstod y rhan o'r flwyddyn, ac ym- y gweddill yn unig yn vstod y nos, yr oedd en hangenrheidiau parthed Lie, gofeaai, ac *:»wyriad5 yn. bur wahanol i'r .beudav hyay yn mha. rai y cedtpid: y gwartheg drwy gyrMt y flwyddyn. Ar adeg ei ymweliad canfvddodd. dri ('r Vudai yn hynod; lac., wedi eu gwyn-galclur, eu csa'thtfosi, a'u hawyru yM. dda. Yr oedd y jramp. craitt yn weddoi },p¡ oud yr oedd arnynt angen gv/yn galchu. a gwsll. ajryriad, yr hyn a argymli-.sfla.i. Yr oedd hefyd wedi dym- uno ar yr arolygydd 1 yurweled I hyn draclieln er gweied a. owid yr argymhelliVttlau wedi eu cario allan. Dywedodd Arolygydd yr edrycbviij ef fod y gwaith yn cael ei wneud. Un cais dderbyniwyd am. y swydd o- ofaiydd am y dwfr, etc., yrlf nglyn a pha un y cynygid. y cyflog blynyddol o 3p, a hwow oddiwrth John Hughes.. 47, High-street, IJangftfni. Penodwyd' ef. (y-i^giodrl Mr Richard Jones ett bod yn pasio pleidUis 0 gydymdeimlad a'u c:*t»irvdd (Mr Owen Williams) yn ei brofedigaeth lew o golli ei fam. Eiliwyd gan Mr J. E. Jones,, a phasiwyd y pen- derfyniad yn unfrydol, chyda theimlad. Dvwedodd Mr W. O. GrifSEth ei fod wedi gweled Mr Price White, Bangor, vir hwn oedd yn barod i ddyfod drosodd i Langefni, a gwneud adroddiad ar gynllun posibl o oleuo y dref gyda thrydaniaeth. Gohiriwyd y inater hyd noLun *nes;d, irydt y cynljetiT cyfarfod arbe^ig,