Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HIGHEST ENDORSEMENT FOR WARNER'S SAFE CURE. THE • • • u "We hare no hesitation in saying, from the knowledge of facts whieh have come under "FTlTTOP • • our OWTl ^en an<^ notice, Warner's 'Safe' Oure liUIiUHi • is an invaluable remedy for all the varieties of kidney diseases. We have known numbers of persons who have informed us they have been <»13"RriTI7,^nn V^T eured by its means. Several were very despe- x iiU 1 X-iD J- • • rate cases, which were regarded as almost im- c?rp a XTT\ A T>Ti possible of cure, and yet who, nevertheless, by b± AJN JJAxiJJ • • • using Warner's 'Safe' Cure, were in a short time perfectly and absolutely restored to health and SAYS— strength.—Ed. P.S." 2s 9d and 4s 6d per | £ tle of ail Oiemists. Pamplilet and diet rules on application to R. H. WARNER and 00., LTD., 86, Oierkenwell-road, London, E.C. YSGOLDY'R BWRDD, TALWRN. NOS WEBSTER, y 25ain cyfinol, cynhelir cyngher-M mawreddog yn y lie ucfeodi gaa Mr J. O. Hughes, Newbo rough, ac amiyw ddadganwyr Øtwog eraiil. Drysau yn agored am 6.30 p.m. I dflechreu am 7 p.m. Qyatadleuaethaa Cerddorol. —I'r parti heb fod dan 12eg a ddadgsmant oreu y doc, '• Leon; allan o daflec Cymanfa Ganui Anni- byrrwyr Mon. 1901. Cewobr, 12s. Os na bytfd cysUdleuaeiti. afcelir haner y wobr. Enwau yr ym- geiswyr i fod yn lla w yr Ysgrifenydd ar neu cyn y 24ain cyfisol. Owen Roberto, Ysgrifeuydd, Bod- fair, Talwrn. Llangefni. 1716 ALIER SYLW.—Dymuna E. HUGHBS, 4, PEN RALLT TERRACE, LLANGEFNI, kysbvsu ei fod vu rhoddi COVERS IfBWYDD ar Set, math o UMBRELLAS ar v Rhybudd byrct Prisiau o Is i fyny. Geifir eu cael yr un Cvdd ond dvfod a hwy yn y boreu. Hefyd y mae E*. Hughes yn AGENT i P. and P. CAMPBELL, Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn wythnosol gael eu llifo neu eu glanhau. 1629 GEORGE HUGHES, Wine and Spirit Merchant, RALWAY INN, LLAIGEFNI, IMPORTER OF WINE and SPIRITS, CHAMPAGNE, BRANDY, MARTELL, HENNERY and OTHER BRANDS. SCOTCH WHISKY. Royal Blend, Heather Dew, Mountain Dew, Glenleven and other Brands. IRISH WHISKY. J. Jamdeson, Dublin. Dunviiie's and Mitcfcell's, Belfast. COLEMAN'S WINCAPvNIS INVALID WINE. STOUT, and fcJbK. Burton. Ales and Dublin Stout. Pin. Firkin. Kil. Barrel. Bass Mild Ale 10s 6d 21s 42s Marston's Mild Ale 5s 6d oos „ Pale Ale to 13» 24 48s Brown Stout 6s 12s 24 48ft Bass' Bottled Ale, Guinness' Stout, Hop Bitters, Ellis's Ruthin Soda Water, Splits and Syphons. WHITBRE ID'S INVALID ALE AND STOUT ALWAYS IN STOCK. TERMS—READY CASH. 1463 H, @ 17 t: trj æ f;1 po. 4 ACmjBWCH EICH PLANT j drwy ddefnyddio Anti-Convulsion and Worm Drops y diweddar Ddcctor David Thomas Jones, Llanllyfm. di, Parotoedig yn unig gan un o'i DRUSTEES, sef MR WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFESTINIOG. DYMA'It FEDDYGINIAETH oreu at bob math JLJ' o anhwvlderau ar blanfc, yn enwedig FFITIAU c bobnatur, LLYNGYR, BRONOHITIS, Y FREOH GOCH, .COLIC, neu GNOFA yn yr YMYSGAR- OEDD; a chwaiant bob math o WYNT o'r CYLLA. Ni ddylai yr an Teuht lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn wrth law. RHYBUDD. 0 dan EWYLL YS y diweddar DDOCTOR JONES ni fedrl neb hawl i ddefnyddio ei enwef yn nglyn Vr "BALM IACHUSOL" ar "ANTI-OONVULSION AND WORM DROPS" (llawex llai gyda dynwared- iad twyllodrus ohorynt) ond yn unig y TRUSTEES —y MRI STEPHEN JONES, BORTH, PORTH- MADOC: (gan yr hwn y gellir -cael y BALM), a WM. HUMPHREYS (EliGu), BLAENAU FFES- TINIOG, gan yr hwn y gellir cael y DROPS, a'r hwn yw yr unig un a adierbynioddi y cyfarwyddyd a?; eu parofcoi gan DOCTOR JONES ei hun ychydig ddjddiau cyn ei f^rwofeetb. GOCHELWCH DDYNWAREDIAD. — Os am y Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) anfonwch at y ►TRUSTEED, neu eu GGfRUOHWYLWYR, am dani. AGENTS YN EISIFU. Ymofyner a William Eamphr?y (Elibn), Blaenau Ffestiniog. 1503 YN SHOP R. Mon Williams Y GELLWCB WELED Y STOO FWYAF A CHTFLAWNAP 0 Esgidlaa Boneddigesau, Bo neddigion, Msrched leuainc a Phlant 0 UN MAN YN NHREF CABRGrYBI. A MRYWIAETH MAWR O ESGIDIAU J\ CRYFIGN GOGYFER A'R GAUAF, OR GWNEUTHUBIAD GOREU, AM BRISIAU RHESYMOL. DRWY EI FWYTA Y MAE PROFI'R PWDIN." COFIWCH Y OYFEIRIAD: Leicester House, Market Street ATLAS" ASSDRANCE CO FIB B IESTABLISIIED 1808. Mead Office 92, CheaPaide. London. Capital Bubseri ed j Total Assets 31/12/9a £ 1,200,000. I £ 2,373,273 The Comoany has paid in claims upwards cf £ 14,000,000 BTERLING. AGEN rs AT n-n-o- Mr W. PUGHE. National Proving a Uang0i Bank of England Ltd BeaiiTnaris rnv^'1ljJ)YD do .» MT *f\ lu liLv 1 U GO Cocv^t V Mr OWKH ROWLAND do H(St& Mr, J. E. WILLIAMS do Ll^reTni. ?(tr JOHN JONKS do iSdno..Mr J. SNEAD WILLIAMS do Menai Bridge..Mr J. T- KOBhi'tlb. do L)erbi-h Mr H. E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FLTANCIS, Solicitore Iilwydiarth Es^ob i Mr TH03. PRICHARD* Solicitor, and "Llanercby mead f J^ngetoi i-i- T. yiCHOLLS *iancer. Cemaes UrO. Li. MUGHKS- Liverpool Ikmch-Ð. Titoetoarn-atreet. J. WTLBERFORCE MARSDEN, 1231 Manager. I COUNTY OF ANGLESEY. IMPORTANT AND ATTRACTIVE SALE oi °f Valuable Freehold Farms. MESSRS W. DEW and. SON are instructed to OFFER for SALE BY PUBLIC AUC- TION, at the BULL HOTEL, LLANGEFNI, on THURSDAY, January 24th, 1901, at ONE o'clock iN, the afternoon, the following Lots, via. Parish of Henegiwys.—Lots 1 and 2, Gralg Fawr. Parish of Lianfihangel-yn-Nhowyn. -Lot 3, Gwaelod Mawr. Parish of Llanddeusant.—Lots 4, Tyddyn Roger and Tyddyn Llidiart; 5, Gwaum Felus (part of) and Gwaun Bel; 6 and 7, OastJellor Yr Bfail; 8, Tyddyn Garol and Plas Baoh (part of); 9, Plaa Bach (part of); 10, Horeb Chapel (Baptist), in lease; 11, Bodfeirig Cot- tages and Gardens; 12, Ty'nyffiordd Cottages, Gardens and Croft (Gwaun Felus part of); 13, Shop Elim and four Cottages, Gardens, etc. (in lease); 14, Ty'nffynon, two Cottages and Gar- dens. Parishes of Llantrisainfc and Izanddeusant. Lot 15, Glatn Hafran. Pariah of Llanfaethlu.—Lob 16, Fadog Frooh. Parish of Llanrhyddlaod.-Lotg 17, Cae Hen and Cefn Leisiog; 18 and 19, Cae New- ydd and Harbour; 20, Cae'r Goll; 21, Ty Mwdwal, two Cottages, Gardens and Croft; 22, Ty'nyfelin, Bodronyn and Ty Gwvrdd Cottages and Gardens. Parish of Llamrhwydrya—'Lot 23, Felin Bodronyn (Old Mill). Parish of Llan £ eehell.—Lots 24 and 25, Oefn Codi, Pandy Cefn Ooah, and T/nrodyn (parts of); 26, Ty'nycae; 27, Pen Cefn; 28, Tyddyn Gul Cottage and Garden; 29, Cefn Gwyn and Glanyraifon Cottages and Gar- dens 30, Pandy Cefn Coch (part of) 31, Ty'nyr- odyn (part of); 32, Ty'nyfelin Gefn; 33 and 34, Tyddyn Du; 35 to 42, well-secured Freehold Ground Rents with Reversions to the Rack Rents upon Cottage Property in the Village of Tre- giele; 43, Galen Ddu 44, Tai Lon, two Cot- tages and Gardens 45, Ty'nygate; 46, Ty Gwyn Cottages, Gardens and Crofts. TOTAL ACREAGE, 481a, Ir. 24p. Particulars, plans, and conditions of Sale may be obtained of Messrs 'Carter, Vincent, and Douglas Jones, Solicitors, Bangor and Carnar- von at the Auctioneers' Institute, 57, Chancery- lane, London, W.C. or of the Auctioneers, Weilfield, Bangor, and Trinity-square, Llan- dudno. 20839 MENAI BRIDGE SMTTHFIELD. IMPORTANT TO BUTCHERS, CATTLE DEALERS, AND OTHERS. Messrs john psritghard and PORTER beg m. to announce that their next SALE of STOCK will be held at the above SMTiHFIELD, on MONDAY, January 21st, 1901, commencing at 12.30 p.m. prompt, and will include 55 HEAD of Prime Well-fed FAT BULLOCKS, HEIFERS, and OOWS of exceptional g ood quality; TWO FAT BULLS, ONE CHOICE FAT CALF, and about 50 YEARLING SHEEP and MOUNTAIN WETHERS. Keep will be "allowed or a discount if removed day of sale. Luncheon (free to .vendors and purchasers) at ELEVEN a.m. Bodhyfryd, Bangor (Telephone, 47). GWYNDY, MON. TIH PORI (oddeutu 200 o aceri) i'w osod DDYDD MERCHER, y 23ain o Ionawr, 1901. Bechreuir am Ddau o'r gloch. Luncheon am haner awr wedi Un. H. T. Owen, Auctioneer, Llangefni. 1719 A R OSOD, TY a SHOP, Trevor, Llandrygarn. r\. Cynwysa Un Sitting-room, Tair Bedroom, Cegin, Pantri, Shop, Warehouse, a Gardd Helaeth. —Ymofyner a Mrs Margaret Jones, Post-office, Trevor, Llangefni. 1727 C OLLWYD. yn Llanerchymedd, ar y 4ydd o'r mis hwn, CI DU, blew cyrliog, cynffon fer. Spaniel breed. Telir gwobr i'r neb a gaiS y cyfryw. —Ymofyner a "W.R. "Clorianydd" Office, an-, gefni. WANTED, a Well-educated YOUTH as ail APPRENTICE.—For particulars, apply to &es Roberts, M.P.S., Medical Hall, Menai Bridge. 1718 "GWALiA," CARTREF i FERCHED CYMREIG, 2, Hope-place, Liverpool. YN EISIEU. — MORWYNION PARCHUS i leoedd da. — Ymofyner a'r Arolyges, Miss Jones, 2, Hope-place, Liverpool. 1634 YDD "REMOUNT OFFICER" yn Plas Hen, IJ Gaerwen, ddydd LLUN nesaf, y 21ain cyfisol, o DDEG o'r gloch hyd DDAU o'r gloch, yn PRYNU i'r Government GOBLKU CRYFION o 14-11 1 15 H.H., o bump i eaith oed. Nid oes genym le i gredu y daw yma eto, nac i unman arall yn y sir, felly cynghorem bawb sydd ganddynt Geffylau fel yr uchod ar werth i'w hanfon yno.—A. W. JONES, Plas Hen; M. E. Jones, Voel Ferry. 1733 1901. BLWYDDYfi CYfJTAF CANRIF NEWYDD I Pwy adduneda, ar ddechreuad y flwyddyn nodedig hon, i wneud eu pryniadau yn yr hen fasnachdy ad- nabyddus SHOP Y FOUNDRY? Wrth wnend hyny, a chadw at | eich penderfyniad, fe fyddwch i raddau helaeth yn sicr o L FLWYDDYN NEWYDD DDA, yr hyn a ddymmiaf i bawb. R. H. Roberts, Ironmonger, l Llangefni. | [ 1706 I Cynhelir YMRYSONFA AREDIG Mewn maes perthynol i Mr ROBERT OWEN, Cae Meini, Llanidan, CHWEFROR 6ed, 1901. Maint y gwys, 5x7. Dosbarth 1. Agored i'r byd. Dosbartli H. I rai heb gael cyntaf o'r blaen. Dosbarth ill. I rai dan 20ain oed. Gwobrwyir y ddwy wedd oreu, canol cefn, rhych, cwys bach unionaf, a'r aradr a wna y toriad goreu. Y gweddoedd i fod ar y cae am 8.30 a.m.; i ddechreu am NAW. YR "ENTRIES," gyda blaen-dal o 3s, 2s 6c, JL 2s, yn ol y diosbarth, i fod yn llaw yr Ysgrifenydd ar nan cyn CHWEFROR 2il, 190L O. THOMAS, Dwyran Board School. Ysgrifenydd. 1728 Cynhelir TMEYSONFA AREDIG Ty'nygamdda, Rhosfawr, CHWEFROR 12fed. DOSBARTH cyntaf, yn agored i'r byd; yr ail, i rai heb enill gwobr gyntaf o'r blaen. Gwobr- au: Dos. L, laf, 2p a "medal" arian; 2il, lp 10s; 3ydd, lp. Dos. II., lp 10s, lp, 16s, 10s. Maint y gwys, 5x6. Caniateir un cynorthwywr. Manylion pellach eto.. 1732 Eisteddfod Cadeiriol Mon, a gynhelir yn LLANGEFNI, LLUN Y PASC, 1901. "Awdl y Gad-air.Testyn, "Gobaith." Gwobr, Cadair Dderw Gerfiedig. Traethaw-Testyn, "Arian £ arw*ch." Gwobr, 2p 2s. I'r Cor heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu "Yr Haf' (Gwilym Gwent). Gwobr, lOp a Chwpan Arian i'r Arweinydd. I Gor (cyfyngedig i Fon) heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu "Arglwvdd chwiliaist ac ad- nabuost fi" {Edward Jones). Gwobr, 7p, a "Medal" Aur i'r Arweinydd. I Gor o Feibion heb fod dan 30 mewn nifer a gano yn oreu "Croesrr Anial" (Maldwyn Price). Gwobr, 7p, a "Medal" Arian i'r Arweinydd. I'r Seindorf (Bres neu Arian) a chwareuo yn oreu "Gwalia" (H. Round). Gwobr gyntaf, 9p; ail, 3p. TESTYNAU, i'w cael gan yr Ysgrifenydd, I5C, "post-free." O. PARRY, 1731 Ty Gwyn, Uangefni.

AT ErN GOHEBWYR

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Etifeddiaeth Baicn Hill.

Y Temlwyr Da yn Mon. !

[No title]

-----__--_._----------=-.:==::....-!…

1-i"U","IBI"11,1111"■■--'4…