Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

News
Cite
Share

MarcLnadoedd Diweddaraf YD. LLUNDAIN, Dydd Llun (lonawr 7 £ ed).—Y» oedd nifer gweddol yn Mark-lane dydd Uun, a gofynid Is 30 o godiad yn mhrisiau gwenith Americanaidd, a 9o y chwarter mewn mabhau eraill. Gofynid o 3c i 6c y sach yn rhagor am. flawd. Iron Dukes, 198 60 y sach- Ha.id4 Persiaidd, 18s y chwarter yn y porthladd haidd Odessa, 18s 6c yn y llong. Ceirch yn ddrutach yr Amencanaddd cymysg, 158 60 y chwarter yn y porthladd. Indrawn yn gadarn. Yr American- aidd cymysgedig, 20s 3c y chwarter yn y llOillgl; bywhan, orwn, 22s 9o. LERPWL, Dydd Mawrth (Ionawr gfed).- Ni wnaied Ilawer o fusnes mewn gwenith heddyw yn Lerpwl; rnd yr oedd y gwerthwyr yn dal go y canpwys or godiad ar brisiau dydd Gwener. Gwenith OaJiffoniaidd, 6s 4c y oanpwys. Prisiau blawd yn bur gadarn, a mwy o bryna arno. Oeirch a blawd oeirch yn dawet, yn ol prisiau sef dtog. Prisiau —Indrawn American- aidd cymv-^edig, hen, 4s 2c y canpwysi; etc-, newydd, A O-^o; Afon Plate, 4s 3o i 4s 6c; Galatz, 4s ll i 5s dim grawn Odessa yn y farchnad Oinqmantina melyn, 5s 6c i 5s 6 £ c; PYfI Canad«idd, 5s 6-,1.c i 5s 7c tr canpwya. Ffa Saidaidd, o 29s y chwarter. ANIFEILIAID. LLUNDAIN (Smithfield), Dydd Llun (Ionawr 7fed:).-0y11enwad da o biffiau ond araf y gwertk- ent. Gwartheg Hereford a Devon, o 4s 6c i 4e 9e; eto, Ysgotaidd, o 4s 8c i 4s 10c yr wytå pwys. Y defaid yn weddol lawn. Galw ^af oedd am fy a mammogau. Myllt Downs goreu, o 58 10c i C. yr wyth pwys. Y fasnach mewn moch yn sefydloc. Pyre, o 49 4c i 49 60 vr wyth pwys, a singciwr offal. Dim Hoi yn y farchnad. Gwartheg godro, o 15p i 22p y pen. DINBYCH, Dydd Mawrth (lonaiv-r 8fed|.—Ffaar fechan oedd hon, fel ag y gallesid disgwyl ar ol y gwyliau. Ychydig iawn o fusnes a wnaed. Yr oedd gwartheg 11 aeth yn is, ae yn gwerthu o lOp i 15p y pen. Cafwyd mwy na'r pris hwn am ychydig o wartheg-. Nid oodd masnach o gwbl mewn gwartheg ystor. ,Biff, o 6c i 6je; cig defaid. c 7 i 8c y pwys. BIRMINGHAM, Dydd Mawrth (Ionawr Bfed). Masnach dawel a wnaed mewn anifeiliaid ya marchnad Birmingham heddyw, a bychan oedd y cyflenwad. Heffrod Hereford goreu yn gwerthu o 6g0 i 7c y pwysi; gwartheg byrgorn, o 6c i 6Ao; teirw a buchod tewion, o 5c i 6c; lloi, o 6c i 8c myllt, o 8c i 81c; mamogaw, o 6e i 7c; y pwys. Moch bacwn, o bs 10c i 10s yr ugain pwys; pyre, o lOa i lis hychod, 8s 60 yr ugal. pwys. '0 SALFORD, Dydd Mawrth (Rhagfyr 8fed). —- Dangosai y cyflenwad o ystoc oedd yn marchnad Salford heddyw gynydd o 216 yn y gwartheg. a. 1699 yn y defaid. Y nifer ydoedd: -Gwartheg, 2831; defaid, 8129; lloi, 104; a mocu, 48. Y prisim a reolent y farchnad fel y canlyn :—•Gwartheg, e 5c i 6|c y pwys; defaid, o 6c i 8;\ a lloi, o i 9c y pwys. Moch, o 9s 9c i 9s 10c yr ugain pwys. Gwnaed busnes Iled dda yn mhob rhan o'r farchnad, gan fod y galw o nodwedd gweddol fywiog.

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]