Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Sir Ddinbych.

News
Cite
Share

Sir Ddinbych. CynhaJiwyd y brawdlys uchod yn Rhuthyn ddydd Gwener, Cadben Griffith-Bosoawen yn llywyddru; ac yn ei gyfarchiad i'r xiohel reithwyr,. cyfeiriodd y Cadeirydd yn fyr at y perwar achos oedd ar y rhaglen i'w profi: llongyfarchai y sir ar leihadi trosedd, yr hwn, ebai ef, oedd ialaw y cyfartaledd. Trng^ryd v boneddigjton cajilynol i mewn fel yna- don:—Dr. J. Med'wyn Hughes, Rhuthyn (maer); Mr kSiunpson Mitchell, Plaa Dina, Minera; Mr Wil- liam Charles Fennant, Rhiwabon a Dr. John Charles Davies, Plas yn Rhos, Rhiwabon. Jane Davison, dynes rhwng 60 a 70 mlwydd iwd. a blediodd yn euog o ladrata dwy fodrwy aur, eiddo Richard Morris Wilkes, Gwrecsair ar y 18fed o Dajchwedd. Ymddengys ei bod yn hen "dderya carchar:" a phan gyhoeddwyd dedfryd o dair blyn- edd o benyd-wasanaeth ar y g arch ares, syrthiodd i lewyg a bu raid ei chario allan o'r llys. Henry Trainer, 88 mlwydd oed, labrwr, a blediodd yn euog o dori i siop B. W. Williams, Gwrecsam, a lladrata dwy a deugain o fodrwyau aur, chwech o oriaduron, tdeuddeg o gadwyni arian, tairarddeg o brooches a.ur, yn nghyda nwyddau eraill. Ded- frydwyd y carcharor i naw mis o garchar gyda llafur caled a rhoddodd y llys burnt i ddyn ieuano o'r enw Thomas Edward Humphreys am y rhan .bywiog a gymerodd ef mewn dai y carcharor. William Dean, 30 oed, laibrwr, a gyhuddwyd • ladrata arian-flwch (cashbox) yn cynwys 8p 10s, yn nghydag amryw trinkets, eiddo Rose Ann Gotterill, Esclusham.—Cafwyd y carcharor yn euog, a ded- frydwyd ef i ddeuddeng mis o lafur caled. Albert Evans, 20 oed, billiard marker, Colwyn Bay, a blediodd yn ddieuog o ladrata olwynur, eiddo ¡ Walter Roberts, coed faun achy dd, Bootle, yn Nghol- wyn Bay.—Dvgodd y rheithwyr ddyfarniad o di- euog, a dywedodd y Blaenor eu <bod yn dymuno i'r bach gen gael ei geryddu am gymeryd yr olwynur.— g Y Cadeirydd Th-byg genyf iriti ystyr hyny ydyw I "flicuog, ond paid a'i wneud eto.Y. Blaenor: Ie (chwerthin)..

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]