Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

News
Cite
Share

Sir Graernarfon. Dydd I?.u y cynhaliwyd Brawdlys Onwarteroi sir Gaiea narfon yn Neuiadd y Sir, Oaernarfon, 80 yr oedd yr ymadon danlynol yn brwenol: Mr J. E. Greaves (Arglwydd-Raglaw) yn y gadair; is-gadeirydd, Mr J. Bryn Roberta, .A.S. Milwriild Henry Platt, C.B., Milwriad Wynne Finch, Oadben Stewart, Mr John Menziea, Mr J. Evan Roberts, Mr D. P. Wil- liams, Mr Issard Davies, Mr Tievor Hughes, Parch J. Gower, Mr Bunnell, Mr Ephraim Wood, I Mr W. J. Williams, Mr Hugh Hughes, Mr John Davies, Mr John Hughes, Mr Harry Clegg, Mr J. Jones-Morris, Mr W. Lester Smith, Mr J. Morris Williams. Tyngwyd i mewn ddau ynad newydd, sef Mr W. Oorbett Yale Jones-Parry a Mr Louis Wil- liam Jelf Petit. Ar gynygiad y Milwriad Platt ail-benodwyd y rhai canlynol yn (ynadon i ymweled a chaicbar Caernarfon: —Y Oadeirydd, Miwriad Lloyd Evans, Mr Allanson Picton, a Mr D. P. Wil- liams. TRWYDDEDOL. Oyflwynodd y Oadeirydd gopi o benderfyniad- au baeiwyd gan Frawdlys Ohwarterol Hirgaar yn anog y Senedd i ddeddfwrlaethu ar linellau ar- gymollion unfrydol Dirprwyaeth y Trwyddedau, a ohynygvodd y penderfyniad oanlynol:—"Fod y llys hwn yn anog ar y Llywodrneih y dymunol- deb o ddwyn i mown ddeddfwriaeth ar drwydd- edu ar fyrder, ao yn mhellach yn penderfynu ethol pwyllgow byohan i ffurfio mynegiad o'n golygiadau neillduol ni ein hunain." Amheuai Mr John Hughes a fyddai y llys, wrth ohirio y mater, yn peidio a bod yn rhy hwyr gyda'u hargymellion as ewyllysie<nt i'r Llywodr- aeth ddwyn i mewn ddeddfwriaetih y tymor nesaf. Awgrymai efe fod i'r llys basio penderfy-niad yn oymeradwyo adroddiad unfrydol y Ddirprwyaeth. Y Milwriad Wynne Finch a gredai fod llawer o'r penderfyniadau o Lancashire yn hynod o ymarferol a defnyddiol. Awgrymai efe fod y llys yn derbyn yr all fel yr oeddynit. Mr Issard Davies a sylwodd fod un neu ddau o faiterion ag yr oedd eisieu diwygiad ci-yf arnynt. Cyfeiriai at dai rhwym a "grocers' licences." Ni chrybwyllid am danynt gan y Ddirprwyaeth, ond ni chredai efe y byddai i un- rhyw ddeddfwraetfh nad oedd yn ymwneud a'r ddau bwynt yma gael effaith ddyladwy. Mr Harry Clegg a ddywedodd ei fod yn d-I weled ag amcan cynygiad y oadeirydd, sel, dangos fod rhyw gyfnewidiad yn angenrheidiol yn nghyfundrefn y trwyddedu. Y Milwriad Platt, a gydolygai a Mr Oleigg yn ei sylwadau, ac y byddai y llys drwy basio egwyddor y pendeorfJyniadaM. hyn yn nesrthu dwy- law y Llywodraeifch yn eu hymwneud a deddfau y trwyddedau, ac ni thybiai efe y byddai y llys nesaf yn rhy hwyr i dderbyn adroddiad y pwyllgor. j Newidiodd y Oadeirydd ei benderfyniad fel ag 1 anog y Llywodraeth i ddeddfwriaethu nid yn unig or argymellion y Ddirprwyaeth Frenhinol. ond hefyd i ymwneud yn gyffedinol a'r deddfnu trwyddediol. Ina cynygiwyd y penderfyniad yn ffurfiol gan Mr John Hughes, eiliwyd gan Mr Harry Clegg, a mabwysiadwyd ef. Btholwyd y aaith oanlynol yn bv.'yllg^r i'r perwyl a nodwyd :—Y Oadeirydd, y Milwriad Wynnw Finch, Mr D. P. Williams, Mr Issard Davies, Mr Harry Olegg, Mr John Hughes, a Mr aienmee. APEL O FANGOB. Mr Huw Rowland a apeliodd am i'r ddedfryd basiwyd ar John Francis Williams, Bangor, am ymosod ar ei wraig, gael ei goetwrsg, ao eglurodd fod Williacma, pSi y gwnaed yr ymosodiad, yn dioddef oddiwrth "chronio inebriety," a chredai yr ynadon y byddai yn lies ei anfon i garchar am fis. Yr oedd yr un ynad'on wedi ei awdurdodi ef i ddweyd yn y Frawdlys iGhwaterol y buasent yn foddlawn i Williams gaet ei ddirwyo i lp yn lie hyny as y cydsynai i fyned i gortref arbenig am dri mis. Yn gireitihredu ar yr awgrymiad hwnw yr oedd y dyn wedi myraed i gartref o'r faith, a giofynai efe i'r llys gydsynio a'r cwrs gymerwyd, yn neillduol gan fod y dyn wedi addaw aros yn y tJl^ yr oedd am grfrtod hwy nag a ofynai yr ynadon. Mr Thornton Jones, ar ran gwraig y diffyny dd, a ddywedodd ttad oftdd gan y wradg unrhyw deimlad diadgar yn y mater. Ganistaodd y llys yr apel, gan oatvrng y dded- fryd i ddirwy d 1,p., a gordhymyn i'r diffynydd dalvi ▼ ciostau. APHTj ARALL. Yr oedd ooIros y Royal Hotal, South Beach, Pwllheli, i ddod gerbrcn y Uys, sef apel Sarah Ann Thomas yn erbyn gwaith yr yiiadon p. gwrbhod trwtydded iddi. Mr William Goorgo a hysbysodd y llys fod I rhybudd nerwydd ei roddi i mewn yn tynu yr achios yn ol, a gjcrfynai am gostau. Oydsyniodd Mr S. It Dew, ar ran y* wefcr oraffl, i i'r costau gael 811 treithu; a hyn orchymynwvd i gan y Ilys. PRAWF OAROHARORION. Griffith Roberts (34), asiedydd, Bangor, a. an- ranwyd i garchax am chwech wythnos am ladratta dau blaen, edddo Watkin Jones, Bangor, ar v 19eg o Dachwedd. Hugh Jomes (17), Ilafurwr, am dori i lythyT-dy TiaJybont, Bangor, ar nason y 14eg o Dachwedd, a 1 ladratta oddiyxno "postal ordera" gwerth 5p 158 6c, a garcharwyd am. ddam fis. Morris Jones (23), llasfurwr, a brawd y car- aharor blaenorol, a gyhuddwyd o dderbyn un o'r "postall orders" tra yn gwybod iddynt gael eu lladratta. Anfonwyd ef i garchar am fis. APEL GAN GYNGHOR D0C3BARTH LLEYN. Apaliai y Qynghorr hwn yn erbyn gwrthodiad ynadon Pwllheli iddynt gael trwydded i godi ceryg o chwarel Brynffowc, eiddo Mr J. Roberts (Plas-yn-Rhiw), at y ffyrdd. Ymddangosai Mr Eliaa Jones Griffith. A.S. (yn cael ei gyfai-wyddo gan Mr Ifor Parry) dros yr apelwyr, Mr Moss, A.S. (yn oael ei jgyfar- wyddo an Mr Arthur Owen) dros yr aoobWyr. Ar y cychwyn cododd Mr Moss amryw wrthr- wyruebiadaai oeddynt, meddai ef, yn Uadd yr apel, ond barnai y llys nad oeddynt. Mr Griffith a ddywedodd y gallai arolygydd y ffyrdd, yn ol deddf 1835, gael ceryg o unrhyw dir fyddai wedi ei gau i mewn. Yn yr achoe hwn yr oedd ar y Oynghor eisieu ceryg i drwsio y ffordd yn Penffordd Neig^^l, yn ages i Chwarel Bryn- ffowc. T g-are^ hon oedd yr oreu o ddigon. Y occd amryw ohv^irelau eraill yn y gymydog- aebh yn cael eu hawgrymu gan yr atebve", ond y gwrthwynebiad iddynt ydoedd eu bod yn LLawer drutach i'w gweithio, ae hebdaw hi-ny- yr oedd y Oynghor wedi cael ceryg o Barynffrowo am haner can' mlynedd. Cialwyd llawier iawn o dystion noobtm, a dadleuai Mr Mess mai achos o erledigaefch oedd hwn, ac mai y bwriad oedd cymeryd rhydd- ddaliad y dyn tlawd yma oddiarno. Dadleuai hefyd fod ceryg eraill yn y gymydogaeth bar- haent deirgwaith gymaint. Taflwyd allan yr apel

Meirion.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]