Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

News
Cite
Share

II ) Meddianu Cyflenwadau Pryd- t einig. j OYMHRYB OAD-DDARPARIAETH^TT ODM-1 AH im TOT, I r-vry--■ 1 l^oreu Mawrth aiifoiitfdd Argiwydd Kitdheii^ | rrysnegea for, ytr yr hon y dywedai dda)*fod 11 Oadfridog (Mrles Kmxx, yr hwn sydd jm ymlid De _>Vet, gymeryd 6000 a rounds o gad-ddarpar- iaetiflil, pump o wagens, a rhai ceffylau oddi- arn6. Darfu iddo, h^fyd, iyddlhaav a okaniatau i 76 o Fweriaid ddydiwo\yd i'w ffermydd, y rhai oedd wedi cael eu ud yn garcharorion gan De Wet gyda'i atft&ain oru gorfodi i ymladd. Hysbyui y Peticadiywydd yn mhellach fod y 0?dfridog French, yn ddiweddar, wedi cymeryd meddiant o drcliau ao amafeiliaid oddiar y Bwer- iaid, a deudcieg a garcharorKin, yn nghyd ag un j oeddi yn esurio denkadwri •ddiwrth Beyers, ac I yn <?acl 'ett bwriadw i Smuts. Dywed gwefrefoau answyddogol fod y Bwer- iaid a oa-esunagiant Oa/pe Town wedi dal tren rlrwng Shterbanie a Rosmead, dydd Limn. fodd y tren, yr hwn, fe ddywedir, oedd yn cynwys tryciau nrwydctaiu wedi eu gwaghau, ei ddinystrio trwy dam. Gwnaed trigain o feirch- filwyr Trafedigaethol yn garchajorion ond caw- sant eu thyddihau ar ol hyny. Anfonwyd merch- ed a phlajit Rosmieiad ymaith, a darfu i swydd- cgion y ffordd haiarni symud y corbydau, etc., i le o ddiogelwdh. Rlwxidir manylion pelladk yn nglyn a dal gwertih 50,000p oddiar nawddlu g^n y Bwesriaid yn ogos i Kuruman, ar y 23ain o Ragfyr. Ym- ddengys i'r giosgorddlu syrthio i fagl, ao na wnaethant unrhyw ymgals i wrtihsefyll hyny. Y mae y Llywodraeth wedi galw ar drigolion beymgarol Cape Town i ffurfio gallu amddififynol trefedigjaethol, gyda'r amcan o wrbhweithia y goresgyniad. Y mae oamoedd lawer eisoes yn oynyg eu hunain at y gwaitih.

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]