Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

News
Cite
Share

Y TRANSVAAL. YR ANFFAWD YN HELVETIA. UNARDDEG WEDI ETC LLADD, A DEG AR HUGAIN WEDI EU OLWYFO. Mewn ail frysneges a ddarbyniwyd o Pretouria ri,ydd Arglwydd Kitchener hysbysrwydd pell- acli mewn perthvnas i'r trychineb yn Helvetia, am yr hon y dywedai mewn brysnegea flaenorol yr oedd yn gofyn. Yr oedd yr ymosodiad a wnaed gan y Bweriaid ar y safle gadarn iawn a feddi.anid gan ein oorphluoedd th debyg iawn i'r un a wnaed ar wersyll y Oadfridog Clements yn Nooigedsaoht ar 11 13eg o Ragfyr. Y mae yn amlwg eu bod wedi disgyn ar warthaf y gwarch- odlu yn hollol ddisymwth. Gwnaed yr ymosod- iad am 2.30 yn y boreu; ac wedi iddi dori yn wawr, "rhuthrwyd" y gwn 4.7. Anfonodd y 1 swyddog oedd yn Hywyddu y safle yn Zwart Ko»pjite» nawddlu allan, a thanibelenwyd y Bwer- i-aid o Helvetia, abu raid iddynt, am yabaid, adaed y gwn- Ffuafiwyd y gwarohodlu a ddal- iwyd, modd bynajg, o'i amgylch, a chymerwyd ef ARGLWYDiD KITQHHNER. ymaith wedi hyny gan y Bwwiaid. Dywed y frysn gyntaf fod tua 50 wedi eu lladd a'u t olwlyfo, a 200 wedi oael eu cymeryd yn garchar- j. orion- Yn yr ail frysn/eges, dywedai mai y oolledion ydoedd unarddieg wedi eu lladd, a pfaedwar o swyddogptan a dau ar hugain o filwyr wedi eu clwyfo, ac Bi ddywedir dim am y rhai sydd ar goll. Ym ychwianegol at y gallu a anfon- wyd o Zwart Kopjies, anfonwyd oolofn o Miacllvadodtorp and yn ngwyneb fod y ffyrdd mar ddrwg, nis gallent fyned i fyny mewn pryd. ¡ Mewn bryaneges a anfonwyd o Pretoria yn foreu ddoe, adrodda y Penoadlywydd fod un o'r cyrph 1/ycihain i ba un y dywedid fod y golofn ddwyreiniol o Fweriaid wedi tori i fyny,' gan fyned i'r cyfeiriad deheu-orllewin, wedi croesi y ffordd haiarn rhwnj Bangor a Sherborne, Gwnaetbiant rhyw gymaint o ddiniystr ar y llinelL Y male Sherborne a Bangor ar y llinell i'r deiheu o Naauwpoort. Fat yr oeddynt yn symud i'r deheu, ar ol crdesi y llinell, ymddengys fod y gaUu bychan hwn a Fweriaid yn gwneud am y wlad fynyddig o amgylch Graaf Rienet.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]