Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

News
Cite
Share

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI. Oynhalhrfyd cyfarfod oyhoeddus yn y Neuadd Drefol, Pwllheli, nos Fercher, dan lywyddiaebh y IMaer (Dr. O. Wynne Griffith). Yr oedd yr ystafell yn orlawn a methodd 11aweir oedd a ohael mynediad i mewn. Dywedodd y Mater ei fod yn gobeithio fod pawb wedi ystyried ei bresenoldeb yno y nos- waith hono a'u bod wedi eu bendlthio a chyfrif- oldeb gweddua o'r amgylchiad. Yr oedd a wnelo tri doebarth a'r oymudiad hwn, sef y pwfcrllgwr ag oedd erbyn hyD wedi dyfod yn boblogaidd yn mysg pwyllgorau y wlad, y Parch W. O. Jones, an aelodau y cyfundeb. Darllenwyd llytihyrau a brys-negesau yn dat- gan gofid oherwydd anallu i fod yn bresenol, 00 yn eu plith y canlynol: —"6, Eversley-street, Princes Arnue, Liverpool, Ionawr, 1901. An- wyl Syr,—Mlaefn wir ofidus jgen/yf mad allaf, orherwydd amgyicliiadau, anorrod fod gyda chwi yn eicl1 cyfarfod yn 'achos y Parch W. 0. Jones, B.A.' Teimlaf yn angerddol yn yr achos, a pha ryfedd, gan y gwn fod cam-gyhuddiadau wedi eu rhoddi yn erbyn y Parch W. O. Jones, ao y gwn hefyd, fcrw^y brafiad, pa. mar drahaus a' gortbrymus, yr ymddygwyd fcuag ato ef a thuagat yr eglwys yn Chatham-street, y credaf yn gyd- wybodol mai adhos yr holl helynt oedd fod mwy- afrif swyddogion CSiatham-street wedi pender- fynu et gael i ffwrdd, ao na fuasid yn meddwl am wneud abhwyniadau (yn ei erbyn ond fod dyfais arall o'r eiddynt i gyrhaedd yr amcan hwnw wedi troi alia* yn fethiant holliQl. Os gadewir i'r Oorph gael ei reoii gan ymddygiadau o'r faith yme, nid yw cymeriad un aelod yn ddio- gel, yn enwedig os meiddia amlygu y fath beth a barn bersonol; ao yn sicr nid yw cymeriad na safle y gweinidogion sydd (yn fugeiliaid yn ddy- ogel 08 bydd blaenoriaid eu heglwysi wedi pan- derfynu eu hymlid ymaitfa. Fe ddywedir fod cyfarfodydd cyffelyb i'r un a gynhelir genych chwi, ac a ^ynhaliwyd genym ninau yn y ddinas hon, yn groee i arferiad y cyfundeb; wel, oni chrea smgenrheidiau anghyilredin, foddion ang- hyffredin i'w diwaD-u, ao yn sior, ni ddylai y rhai fuont yn achos o'r am,gylohiadau anghvff- redin hyn, gwyno os defnyddir moddion ang- hyffredin er cael ymwared o honynt. Nis cred- af y bydd hyn o unrhyw niwed Fr Oorph, ond yn hytrach tybiaf fy mod yn canfod yn hyn olew i iroiddio ei gymalau fel y gallo symud yn gyf- lym«*C!h yda. r amserau. Moe cyfangorph y genedl-dioloh i'r Nefoedd am hyny—wedi dys- gn cyfiawnder, yn oacra rhyddid, mo yn sylwedd- oli en nerth i fynu tqgvrch yn ngwyneb pawb a phobpetib, dood a ddeL Llwyddiant i ohwi.- Yr eicldoch yn. ffyddlawn, R. D. GLYN RO- BERTS." T na amerefcodd y Parch W. O. Jones y cyfa.r- fod »m yn agas i awr, gajsi fyned drwy yr am- gyldhiadau fet (y traetliwyd hwy ganddo mewn cyfoeaoiyn ar ffurf d lytihyTau. Gifodd dder- byniad brwdfTydig, sc yr oedd yn amlwg fod cydymdeamlad mawr ag tt. Hffaith ei araeth ydoedd ei fod wedi ei demnio n ei glywed a hiaiwliai ail-wrandawiad mewn llys agored o'r gymdeithasfa ac nid mewn pwyUgcw ouddiedig. Diweddai trwy ddweyd ei fod yn sicr o orchfygu. Nid oedd amsoi ofn dim o'r tystiolaethaiu a di- oldhai iV Nefoedd zav hyny (cytaeradwyaeth udhel). Mr R. W. Jones, Gam, Doibenmaen, a ddy- wedodd ar ol dywed Mr W. Or Jones, ei fod yn teimlo ei fod, yn ngwyneb y <3yhuddia3au, yn' ddyn pur neu yn gythmul (qymeradwV?ieth). Bydded iddo gael cftWareu feg i amddiffyfl ei ^cymeradwyaeth). Yna cynyglodd y Saxadydd: ^FoS y eyfarfo# hwn o Fethodistiaid Pwlibeli a'r oylch ya datgan eu hargyhoeddiad llwyraf o'r angentlreidnrydd am ail-ymchvf cyflawn i aohios y Paarcb W. O. JoneS, B.At., trwy brawf agored, go y Hylid Wn\J too inan- ylion gr cyhuddiadim .8;'r vøtiau yn cael &U rhoddi 1,Mr J<>r> fes rn SMMfR llaw ym nghyda thrafnsmt i gJløryd 4r holl dystiol- aetihaiu ar wftuadawiad yr acfeos. Bilivjfd c-+n Mr "Knibert Pa,rrv, a waradwyd yn mJ>bllach gan Mr EvQn. R. Davies (clero tref- ol). Mr W. A. Lewisi aeJJod 6 eglwys ChAtho-m- c.fcreet), Mr Amity Jione,,v (aelod o eglwys David- street. Lerpwl), a Glan Peris. Gafodd y penderfyniad er gorio yn unfrydbl ac yn frwdfrydig.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]