Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

.:....L-----.------AMLWCH.…

CAERNARFON.

LLANDDEUSANT.

IPEN TR, AETH.I

POETHAETHWY.

" Llythyr Serch-"

News
Cite
Share

Llythyr Serch-" B uddugol yn Nghyfarfod Cystadieuol Rhosybol, Nos Galan, 1901. I At— Myfanwy Llvwellyu. Plas y Prydferth. Llanygerd-d- Oddiwrth— Owain Wyn, Yst-ryd y Rh-txlj n. Pectre'r Bardd. Nos Iau. Myfanwy dirion,—Wele fi yn ceisio darluziio fy nhcir.iladau i ti m.ew,\ ysgrifen; gwna.f fy ngoreu; gwyddost mai sych ydyw y Kythyr goreu. Dy- n.unaf i'r llythyr dy gael ar fronau tirionaf cynefinol icchyd, fel ag yr wyf finau ar yr adeg oeraidd yma Myfanwy dsg, meln yw fy mvfyrdod am dan ait., a melus i mi yv, govxid wrth eu iriiydd se-rch lmelbm. ac mae ysgrifenu dy enw "hoff yn pen hyfi vdwch yn fy nghalon. Dyma ti enaid fy nghalon ddryliiedig: mile caria.d wedi maJurio fy mynwes, nes yr wyf yn Uimlo fod rhan o honwyf yn rhywle tynerach, h:, yn nod nag ynof fi fy hùnan; a mynych y gofynaf i mi fy hun, pa. le y mcl y man hWDW Ond diolch, Myfanwy dirion, hawdd yw dweyd, caI yn swn v awelon ffeithian euraidd yn cael cii adrodd o'r gorphenol draw, a dyniaeuhiaith "Mae thgalon3m ddEogel ynngheli eytrillion melus Myfanwy;" dyna lecyn cvsegredig yn fy nghalon ydyw dy fynwes s^idanaidd, Myfanwy deg. Adgofion am y teitliiau melus trwy Iwybran y coed gynt, He teiorai adar man y wig odlaa o foli,tiit uwch ein penau; ond mae rhodio llwybrau yn drwm i'w wceud i mi yn awr. Owyd seinlau yr adar hiraeth ar fy nghalon; 'rwy'n tybio mai cydymdeimlad a mi ydyw testyn eu canig, a gwnaf ynof fy hun letty i bryijer yn ami, ond cofiwyf na| oes ond ychydig o fforda rhyngom, a beth yw pelldei* ffordd i gariad, Myfanwy nis gall cagendor fodoli rhwng cariad a chariad,-—mae fel y mor yn llanw y gwabaniad welir yn y trai. Nis gall mefthder amser chwaitb oeri dim ar gariad pur. Er i ti droi ymaith c-didiwrthyf, fel hyn, nid yw ond megis mor yn traio, a'r llanw yn sicr o fod yn ymyl. Myfanwy dlos, nis gullaf huno noson yn <iawel heb gael gair melus mewn meddwl o hedd am fy Myfan- wy hoff: ni chaiff pryder ddringo am foment i or- sedd fy nghalon, gan fy mod yn gwbl foddlon am dy galon ddidwyll. Gwn fod gormod, o dan serchog- lawn yn berwi yn dy galon > beri i mi ronyn o siomiant. Mae cyich efria^ o serch yn cadw fy meddwl fel nas gal laf gael hamdden i feddwl am neb ond tydi, Myfanwy wen, gan dy fed yn ym- rithio i fy ngolwg i o hyd, nes y dotiaf at dy bryd- ferthwcb. Mae rhith o honot, Myiaiiwy gu, yn wasanaethgar fel gwrthglawdd o breri rhwng fy llygaid a phob hudoliaeui. Mae adgofion am dy eiriau tyner, ac hiraeth am dy wenau hudolus, yn mynu dwvnrfy mryd i gjxL Wrth edrych ar fremn y dydd (yr haul) yn cusanu gruddiau met y blodau man mae ynof awydd i estyn fy ngwefusau, fel pe i gyfarfod a dy ruddiau tirion di, Myfanwy hoff. Er mai melus, Myfanwy, ydyw eofio rhodd; cusan ar dy rodd, ac mai hyfrydwch yw cofio am y oofleidio digymar fu yn ein hanes. eto i gyd, chw;th yw colli'r gruddiau, ac oer yw gwagder y breich Mi; ond, Myfanwy dinon. yn ml-ten mae fy unig fan i fwgno mel dy bresenoldeb. Nis gaidaf gael geiriau ddigon tyner i fYllegi i ti fy nheimkdau. hiraethus heno. Hawdd y gailai ddymuno fel y bardd, "I fy mron fod yn wyxtr goleu, hyny er mwyn i ti gael gweled fod fy nghaicn mewn caethiwed." Carwn i ti ei gweled; gwn nad oes angen dweyd wrthyt am ei sefyllfa; gwyddost nad oes "can ar ei gwael- od," ond yn hytrach, gwisgwyd oelloedd fy nghalon dyner, pan gollais dy wenan hudo a:dd, a galar du a thywyll, ac er ar fin bedd o anobeithion mae odlau serch yn mynegi yn eglur, "^n mlaen." Wele gyfarfyddiad hapus a dedwydd, a naturiol yw gofyn, onide, Mj-fanwy, "Pa le, a pba bryd;" a daw yr hyder mai yn mhenbref taw el Rhosybol y byddi tuatr gwyliau Nadolig a'r C&.lan? Hyderaf y cawn gymdeithas oefolaidd yn ngwmn; ein gilydd, Myfanwy dlos, fel y gallwn ganu, "Daeth plant y gaethglud gartref i garu fel o'r blaenac yn swyn yr alaw felodaidd byddwn yn gwew seiniau swynol serch yn gawodau o gusanau, nes y tn'dJ&nt mor ddylanwadol a gwlith y wawr ar ddolydd Mehefin, Edrych, dacw'r dydd yn y golwg, Mvfanwv wvn, a chysur yn ymdcri'a ddylif ar ei ben. Dai. i obeithio: niae gc-baith fel angor y llong i'r morwr, gall ddal calolau yn nghanol yr ystormydd gyd. fel na chwrdda.r.t ac na chyffwrdd eu hadfnydd chwim ag un o greigiau mileinig pryderonio hiraeth. Deued yn fuan, fuan. awr yr ymddatodiad o'r cad1- wynau tynion-colli ywenau Myfanwy fwyTi—ac y cawn gofieidio ein gilydd eto, nes y bydd yn un cylch eirias o serch pur a didwyll, a thnmlo nawti y gusan fel dil n:l1 yn gorphwys ar ein mn. Cysga'n ¿"wel 1: -1, treuddwydio, felly daw y daith i beii. Maddeu fy auerwch hawdd yw hyny, ored- wyf, Myfanwy, canys gwyddost ma.i ffrwyth calon ddryliiedig yw, a pbasia vr boll ffadedd-au bcb sylwi arnynt: gwyddost mai blodeu cariad ydy-nt yn tvfu (mewn He od) ar ddyffryn undgedd a galar. Tyred yn ol, a deuani yn M a gwin ar frynia-u gwyrdilion dedwyddwch a llawenydd. Anhawdd tewi, end rhaid gwneud, Myfanwy deg. Cjmer fi fel yr wyf i gyd yn mreichiaAi pa-eiffkm serch. Y df, dy gariad, OWAIN WYN. Set R. Jones, "Perorfryn," Blaenaa Ffestiniog.

J ANGHYDFOD CHWAHEL jY PENRHYN.…

Un t'r "

Family Notices

1 Dalyd bd

ABEBFFRAW.

! BANGOR-

BEAUMARIS.

.1-I ! BODBDERN.

CAEIiGYBI.

ICEMAESi

LLANDY F RT DOG.j

liLANDDONA.I

LLANGEFNI.

----------------LLANGRISTIuLUS.

MOELFRE.

PENGARNISIOG.

BHOSYBOL.

...--------Hanes Llanfechell…