Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

.:....L-----.------AMLWCH.…

CAERNARFON.

LLANDDEUSANT.

IPEN TR, AETH.I

News
Cite
Share

PEN TR, AETH. I Y Bwrdd YsgoL-Cynhaliwyd cyfarfod misol y Bwrdd hwn nos Iau, dan lywyddiaeth Mr Lewis Morris. Yr unig fusnes o bwys oedd gwneud arcbeb ar y dosbarth am gyfraniad o 30 y bunt i ) gario yn mlaen waith yr yscolion, a chyfarwyddo yr ysgrifenydd i ofyn am ragor o aelodiau ar y Bwrdd yn yr etholiad nesaf, ar gyfrif fod Llw- bedrgoch wedi ei ychwanegni at y dosbarth. Uenyddol.-Dydd Calan cynhaliwyd y cyfarfod llenyddol hlynyddol. Enillwyd! y prif wobrwyon fel y canlyn :-Traethodau: Miss Grace Thomas, Ty Fry; Miss Williams, Penyfan. a Mr R Jones, Fferm Uchaf, LLansadwrn. Barddoniaeth Mr R H. Owen, Ysgoldy y Bwrdd, L'ansadwrn. Enillwyd gwobr am ganu gan Mr J. Pritcbard, Rhos Cefnhir; ac am adrodd gan Mr Richard1 Row- lands (ieu.), Beddwgan; Miss Jones, a Master J. Richard Jones, Talgwyn. Cynghor Plwyf. — Cynhaliwyd cyfarfod y Cvng- hor nos Iau, y Parch W. Pritcbard yn y gadair. Daeth y Mri David Davies a Thomas Ellis i'r cyfar- fod dros Gynghor Plwyf Llanddona i ofyn cyd- j weithrediad Cynghor Pentraeth er sicrhau ffordd; gycla glan Traeth Coca o L&nddsona i Bentraeth. j Gofynwyd i Mr Edward Jones, arolygydd ffjTdd y dosbarth, wneud amcangyfilf o'r ac hefyd am- cangyfrif o'r gost o wneud ffordd heibio Pemrchel- dTe", gan adael i ystyriaeth bellach pa un a fTAdai y fwy gwasanaethgar. Goiy^odd Mr G. H. Lambert, Y.H.. a oedd rbyw soil i ddisgwyl am gefnogaeth y rirfeddianwyr? Atelyvvyd fod un yn barod i roddi tir am ddim, ac hefyd fod lIe ffordd wedi ei gau allan gyda godreu Mynydd Llwydiarth. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr Fred! Harrison, rheolydd cyffredinol Cwmni Rheilffordd1 yr L. and N'W., yn hysbysui fod y parotoadau i ddechreu gweitiiio y Ilinell i'r Traeth Coch vn cael eu gwneud g3,der cyfiymder mwytLf, ond nad ydioedd- yn gal hi dweyd yn fanwl pa adeg y cychvrynidk y gwaita.

POETHAETHWY.

" Llythyr Serch-"

J ANGHYDFOD CHWAHEL jY PENRHYN.…

Un t'r "

Family Notices

1 Dalyd bd

ABEBFFRAW.

! BANGOR-

BEAUMARIS.

.1-I ! BODBDERN.

CAEIiGYBI.

ICEMAESi

LLANDY F RT DOG.j

liLANDDONA.I

LLANGEFNI.

----------------LLANGRISTIuLUS.

MOELFRE.

PENGARNISIOG.

BHOSYBOL.

...--------Hanes Llanfechell…