Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

.:....L-----.------AMLWCH.…

CAERNARFON.

LLANDDEUSANT.

News
Cite
Share

LLANDDEUSANT. Oynhaliwyd cvfarfo^t y gymdeithas lenyddol nos Wener diweddal, diqci lywyddiaeth y Parch T. H. Roberts, pryd y daflen wyd papyrau gan Mrs Jones, 'Refail, ar "Ann Griffiths, yr emynyddes," a Miss Owen, Clwchdern^, ar "Nadolig olaf y ganrif." CaJwyd sylwadao.ax y papyrau gan H. Thomas, 0. Pany Jones, R/ Jones, J. R. Parry, G. J. Wil- liams, a J. HugBes. Rboddwyd pleialais o ddiolch- garwch i'r chwipr-ydd am eu papyrau galluog. Ffarwelio.—^nhaliwyd eyfarfod ymadawol ein parch us ysgol^istr a'n hysgolfeisrtres yr wythnos ddiweddaf, y fhai sydd wedi ein gadael am Lan- dinorwig. Y If oeddynt wedi enill iddynt eu hunain enw da yma. Siaradwyd gan amryw yn rstod y cyfarfod, a dyniunai pawb ar iddynt fod yr un anor hapus a llwyddianus yn eu lie newydd. Cyflwyn- wyd, ar ran trigolion y cyfch, gan Mr E. Williams, Tynybu awr hardd, gyda phlat arian ar- graphedig arfto, fel ai*wvdd o barch iddynt ar eu hymadawiad j'n plith. DioLchodd Mr Roberts ai ei ran ef a'i htiod ajn y teimladau da a ddangoswyd idldo tra bu vji eu piith. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr J. C. Jones, C.B., ClwchAdernoR.-Deusant. Cylchwyl IATavddol a Cherddorol.—Nos Fercher, Ionawr yr 2il, cynhaliodd y lie uchod eu cylchwyl lenyddol a cherddorol, o dan lywyddiaeth ddeheuig y Parch Robert ,Hughes. Llanfaethlu, ao arweinydd- laeth y ffraeth a'r doniol Mr R. R. Parry, Bryn- ala. Enillwyd y gwalianol wobrwyon yn y drefn a gamdyn Unawd. i Want dan 16 oed; l 1, Miss Williams, Ty'n-y-Buarth, Llanfflewyn 2, Miss Lizzie Williams, Ty'n-y-Buarth; 3, Miss Maggie Rowlands, Llynon Mill Traethawd, "Anhebgorion gwraig dda Miss Jones, Bryngoleu, Llanfaethlu. Englvn, "Bara." Pelican Mon, Bethel,- Bryndu. Yna caf- wyd can gan Tegfan, "O rhowch i mi bregeth Gym- Taeg," nes gwefreiddio y cyfarfod. Adrodd, "Yr ysgyfarnog a'r crwban 1, Mr Robert Williams, Bodfeirig 2, Mr Willie Jones, Howell-terrace; 3, Miss Kate Williams, Bodfeirig, a Miss Jane Ro- berts, Glanyrhyd. Unawd i soprano neu denor, 'Ta le mae'r Amen Miss Mary Williams, Ty'n-y- Buarth. Artieth, "Amser Mr John Jones, Howell- terrace. Unawd, "Y baban diwrnod oed:" Mri Lewis Jones, Howell-terrace, ac Owen John h Ù- liams, Cae Bach, yn gj'dfuddugol. Penillion, "Crist a'r wraig o Samaria:" Ap Huwco, Cemaes. Araeth i difyfyr Mri Samuel Venmore Williams, Llanrhydd- lad, a William Roberts, Bodedeyrn, yn gydfuddug-! 01. Unrhyw ddeuawd Miss Williams, Glanalaw, a j Mr R. Jones, Ty Capel. Adroddiad, "Yr Y.torml-1.1 (Hwfa Mon): Mr John Jones, Howell-terrace. Ped- 1 warawd, "Shawmut:" Mr E. Owen, Mount Alaw, 1 a'i barti. Traethawd, "Ailenedigaeth:" Mr W. J. Roberts, Elim. Yna icafwyd-can gan legfan, "Yr I isgol yn y wlad," a bu raid iddo.ail-ganu. Y gys- tadleuaeth gorawl: Llanddeu^ant Choral Union, dan anuiniad Mr Lewis Jones, Howell-terrace, enill- add y wobr o 21s, a medal aur i'r arweinydd (rhodd- j edig gan Miss Jones, Cae'rg^vrje). 1: "beirniaid oedd- 3 nt: Rhvddiaeth: Y Parchn. John Jones, Hebron, acR. Rr'Hughes, B.A., Caergybi. Bardd- oniaeth GIanalaw. Gerddoriaeth Tegfan. Yr auroddiadau a'r-'areithio Y Parch Robert Hughes, Llanfaethlu Mri Parry, Bryn Ala • a J. R. Pany. Tyddyn Blaw<J. Cyfeiliwyd yn fedrus gan Miss Annie Hughes, Llanddeusant., a chyflawnodd yr T i grifenyddion (Mri Jones, Howell- tierraoeH a Williams, Bodynolwyn Hir) eu gwaith i foddlonrwydd cvffiedinol. Diweddwyd un o'r cyfarfodydd goreu trwy i'r gynulleidfa luosog gydganu "Hen wlad fy rihadau,' a Tegfan yn arwain.—W.J.R.

IPEN TR, AETH.I

POETHAETHWY.

" Llythyr Serch-"

J ANGHYDFOD CHWAHEL jY PENRHYN.…

Un t'r "

Family Notices

1 Dalyd bd

ABEBFFRAW.

! BANGOR-

BEAUMARIS.

.1-I ! BODBDERN.

CAEIiGYBI.

ICEMAESi

LLANDY F RT DOG.j

liLANDDONA.I

LLANGEFNI.

----------------LLANGRISTIuLUS.

MOELFRE.

PENGARNISIOG.

BHOSYBOL.

...--------Hanes Llanfechell…