Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

p YNHELIR YMEYSO j FA AREDIG V ) Mewn Maea perthynol i Mr Robert Owen. Cae Meini, Plwyf Llanidan, I OHWEFROR 6ed, 1901. Maint y Gwys, pump wrth saith. Dosbarth Cyntaf: Agored i'r byd. Ail Ddos- barth: I rai heb gael cyntaf o'r blaen. Trydydd Dosbarth: I rai dan 20 oed. Ceir manylion pellach yr wythnos nesaf. 1721 YMRYSONFA AREYI-G Ty'nygamdda, Rhosfawr, Agymer Ie fn NECHREU CHWEFROR. Manyiion pellach eto. rns YR YSGRIFENYDD. YSGOLDY'R BWRDD, TALWRN. OS WENER, y 25ain cyfisol, cynhelir cyngherdd mawreddog yn y lie uchod gan Mr J. O. Hughes, Newborough, ac amryw ddadganwyr enwag eraill. Drysau yn agored am 6.30 p.m. I ddechreu am 7 p.m. Cystadleuaethau Cerddorol. —I'r parti heb fod dan 12eg a ddadganant oreu y don, Leoni," allan o daflen Cymanfa Ganu Anni- bynwyr Mon, 1901. Gwobr, 128. Os na bydd cystadleuaeth, atelir haner y wobr. Enwau vr ym- j geiswyr i fod yn Haw yr Ysgrifenydd, ar neu cyn y I 24ain cyfisol. Owen Roberts, Ysgrifenydd, Bod- > fair, Talwrn, Llangefni. 1716 Eisteddfod Cadeiriol Mon, a gynhelir yn j LLANGEFNI, 1 LLUN Y PASC, 190L Awdl y Gadair, heb fod dros 200 llinelL Testyn, "Y Ganrif." Gwobr, Cad air Dderw G?-fiedig. I'r oor, heb fod dan 40 mewn nifer, a gano yn oreu "Yr Half" (Gwilym Gwent). Gwobr, lOp a Ohwpan Arian i'r arweinydd. OYFYNGEDIG I GORAU MON. I'r oor, heb fod dan 40 mewn nifer, a ddadgaiio yn oreu "Arglwydd, ohwiliaist ac adnabuost fi" (Edward Jones). Gwobr, 7p a 3iedal Aur. Oear manylion pellach yn ein rhifyn nesaf. 1723 AT EIN GOHEBWYR. Ceinwen. Diolch, Diffyg gofod yn unig yw y rheswm na buasai i mewn yr wythnos hon. Ym- ddengys yn ein nesaf. Hogyn o'r Llan, Un oedd yn Bresenol, Yr Ysgrif- enydd. Da.eth yr eiddoch i law ac os gallwn wneud lie yr wythnos nesaf hwy welant oleuni dydd. PRINDER GOFOD.—Bu raid i ni yr wythnos hon gadw rhai gohebiaethau drosodd. Nid ydym yn siorhau y bydd i newyddion a'n cyrhaedda foreu Mercher ymddangos yr un wythnos. Wna ein gohebwyr ein cynorthwyo drwy anfon eu cyn' yrehion fel ag in cyrhaedd ar ddydd Mawrth. Cofied ein gohebwyr fod ein gofod yn hynod o brin, ac fod yn anhawdd iawn gwneud cyfiawnder a'r holl ohebiaetliau sydd yn dod i'n llaw. Cyfaill.-Nid oes yn each llythyr ddigon o bwynt i glyfiawrthau ei gyhomdi ond os gallwn, ni a wnawn ddefnydd o hono yn mhellach. yn mlaen. I

Nodion AmaethyddolT&cT

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

_----Byw rihan o Dair Caurif.

--.---------'Sgrepan Samuel…

"----...----__-_._---------__--_-CANLYNIAD…

[No title]

RiHjOSYBOL.

---AMLWCH.

I-.------------. j LLONGDDRYLLIAD…

. OOFGOLOFN AP FFARMWR.

1 DINYSTR SO-LO-PWN.

[No title]

j Y Dadforion

EGLWYS BIWMARES A'R GWASANAETH…