Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion AmaethyddolT&cT

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

_----Byw rihan o Dair Caurif.

--.---------'Sgrepan Samuel…

"----...----__-_._---------__--_-CANLYNIAD…

[No title]

RiHjOSYBOL.

---AMLWCH.

I-.------------. j LLONGDDRYLLIAD…

. OOFGOLOFN AP FFARMWR.

1 DINYSTR SO-LO-PWN.

News
Cite
Share

1 DINYSTR SO-LO-PWN. (Gan Wil Ifan o Fen.) Saif ynys dal Lantao, mewn gagoniant ac ysblaawier dinafai bron, yn nghanol y mor mawr ymchwyddol, rhwng Hong Kong a phwynt machlud haul-y gor- wm coch mynyddog. Ac ar lan ynys Laaitao mewn padell gysgodol, saif adfeiiion Iiwydion! mwaoglyd hen dreflan So-Lo-Pwn; vn gartref i fioll ysbrydion y nos, i'r ystlum, ac i'r Y mae genym chwedl yn y dwyrain yn nghykb treflan, So-Lo-Pwn a William J. Pemyn, cenhwhrc Amencanajdd a breswyliai ynddi yn yr hen ainaer gynt, yn ngh/lch ei Iwyddiant digyffelyb bron. tn my,sg y paganiaid. ac yn nghyfch eiddigedd chwerw y diafol oherwydd hyny; ac yn fwyaf neillduol yn nghylch y modd y ilwyddodd y diafol gwedi fcr i ddinJstno So-Lo-Pwn a'i thri^olion trwy-weithredu ar dymernwydwyllt y cenhadwr, S™ ^Tthaf dyfgyblaeth haiarnaidd ei pher- ,n ,a dorai allan ar adegau yn fflaa dan hollo! aflywodraethadwy. Adeg y dinystr yr oedd William J. Penryn yn tynu atei dri-ugain mlwydd, ac yn dechrea tori i lawr o die 1 doc Mewn gair yr oedd yn bryd ae yn fwnad ganddo noswylio o'r maes cenhado], a dychwelyd adref 1 w wlad enedigol, gyda'i wraig. In* J Maria?' 61 iodes bymtheg oed,^r hon oedd yn brydferth nodedig. Yr oedd w^i gwario blynyddau ar flynyddau yn mysg brodonaa me.ynion Lantao, wedi tywynu yr Efeh^yl anSS yn der a sefydlog, er gwaethaf y diafol a pkofe erM- lgaeth goch wedi dadinar enaid ar ol enaid, hy-d nes y biodeuodd yr holl ynys ddiffaeth, oer, biW aidd yn ymwelfa ac yn baradwys i engyl ar i Or diwedd, wedi iddo gyrhaedd uwchafnod uchel- gais ei fywyd aeth yn segur, yn ddedwydd, ac mewn neddweh gydag uffern, daear a Nefoedd. Yn v cyflwr hwnw aeth allan un prydnawn heuW, tangnefeddus ar 1 fyny tua chopaon ban j biyniao i yted y Ueddfon awelon trosd rol, ac i edrych oi amgylch gyda boddhad ar y baradwys newydd, e-i waith ef a i>uw yn unig: i edrych o'i amgylch yno, am y tro olaf yn ei fywyd hwyrach, oblegid yr oedd yn disgwyl yn ddyddiol am ymweliad y llong fendiced- ig ax trosglwyddai yn ol i'w ahwvl wlad enedig- oJ. Crwydrodd yn hir, yn mlaen ac ol, hyd yr uchel- 10njt weit>hiau yn sionc a Uawen, feA v meddyhai am y cyfeillion a'r perthynasau hoi a ddisgwyl lent 1 w groesawu draw yn mhell yn ngw]ad m dadau, ac weithiau yn araf a dwys fel y meddybai am ddyfodol yr ynys. Toe, gwedi iddo flino ym crwydro yn mlaeix ac ol, eisteddodd i lawr a'i wyneb tua.r dwyrain ar ymyl dibyn y badell fawr y gor- weddai So-Lo-Pwn ar ei gwaelod. Yr oedd yr olygf,b isla.w a chyflrbyn iddo yn bry-dfwth ddi hefelydd bron; y dreflan ddedwydd yn dawel, fel pe yn ngliwsg yn yr haulwen, a'i mygau gwy^iion yn ymgodi yn sythion tua'r nefoedd fel vstolion croes- aT°1 V J mor. mawr gias yn l'yfn a llon- ydd, heb gymaint a chysgod ton yn cusanu gLau a llu 0 longau man tan hwy'dau gwellt melynion yn crwydro hyd ei wyneb, weithiau yn, jinig, weith- umbobyn ddwy neu bob yn daIr, tan ymgpmir, yn ddifyrus, fel angylion hyd ddolydd hyfryd Gwya- m. A lhnell y gorwel, Ha. t Tros linell y gorwel, fel pe yn llamu allan tres orddrws uffern, rhuthi-odd cwmwl ofnadwy YB sydyn ir golwg yn ddu fel uffern, gyda. tharanan oygythioi yn ymdreiglo i'r pellderoedd o'i aafn. 1 rnuthrwynt! Y rhuthrwynt ofiiadwy I" liet- odd y cenhadwr mewn braw a dychryn, a dis mewn brys tua chartref, gan arfer traed, <Twyiaw a danedd 1 w byrwyddo i lawr y crai-iau. "Y rhuthrwynt! Y rhuthrwynt ofnadwy! tniH- glwyddwyd y waedd o long i long hvd wyneb v mor, a phrysurasant oil am ddioo-elwcli v lan A avfodd r dychryn dU yn y° dwyrai ™ wy bob muuud, a dynesodd ei gysgod yn cryflym fel y nos tuag ynys gwsg Lantao. Yr oedd yiw rywbeth arall hefyd, rhywbeth mwy ofnadwy, mwy dy cnrynllyd ganwaith n<Vr rhuthiwynt yn nghyflawn- der ei nerth, yn bygwth Lantao yr awr hono, sef cerdyn o,af y diafol yn erbyn William J. Penrvn-y Iriad inawr ofnadwy. Byehan a wyddai neb am fodolaeth y gymdeithar. waedlyd hono m yr ynys era misoedd, a bvchaa a wyddai y cenhadwr y byddai So-Lo-Pwn yn sarn, a 1 holl anwyliaid yn feirwon ac yn oerion, hir dtoc cyn y tarftwai y rhuthrwynt lan: yr ynys. J'.rpyn y cyrhaeddodd i waelod y badell yr oedd llwydni1 yr h«yr yn ymledu o amgylch, ao yr oedd yr haul mawr machludol wedi diflanu yn mhell o'r golwg, ond eto tvwynai ei belydrau* cochion fel llewvrch uffern ar dalcen uchel yr ellyll mawr a ddynesai mor gyflym o'r dwyrain. 0 yr oedd yn agos erbyn hynv, ac ar y dde a'r a.swy iddo eweEd tort o gymylau mawrion eraill yn-llamu, y naill ar ol y llaJ, tros y gorwel trochionog. Ymdeithient megis by ddi n anferthol, eu tnued bajarnaidd yn rhygnu tan a tharanau o gredgiau dyfn- deroedd, a sathrent y llongau man anffodas i'r gwaelodion. fel y sethrir daii 1 laid y Uwyoraru bydai wynt yn ei ddwrn, rhedo'dd y cenhadwr dychryn edig, strim, stram, streUach. 'droa dwm path., maen, a chlawdd. tuag adref. A thoc ym dyheu am ei anadl, a'i wynebpryd yn goch fel Maxa da,n, cyrhaeddodd at borth y dreflan, a rhuthrodd i mewn tan waeddi nerth ei ben "Y rhuthrwynt! Y rhuthrwynto ofmdwy I Parw- tnwcb, parotowch 1" Ac mewn amrantiad rhuthrodd ahan drachefn fel dyn gwyllt, ei wynebpryd yn wyn fel yr eira a, wallt brith hir yn sefyll fel gwifrau dur ar ei ben. Ac ai ei warthaf rhuthrai haner dwsin 0 wyr melyn- ion haner noethion, yn clivrifio cleddyfau llydaiji. hirion, gyda gwaed a menydd fferedig yn dew hyd eu llafnau. Bu yn rhedegfa boeth dros vsbaid, ond fel yr ymsythai y rhiw wrth draed v creigiau dechreuodd y cenhadwr enill t:r o gam i gam. Toe diangodd yu Ihryr o u gafaelion ti"wy eh-edeg bron i fyny trwyneb certh y dibyn mawr, i i fyny ffordd na freuddwydiodd gwiwer erioed am ddringo. Gyda rhyw nerth goruwehnaturiol yn ei figyrnan r'rr meSjs Pryf wrth y graig, ac ymgrogai mewn seiydfaoedd mor ofnadwy enbvdus wothiau nes y rhedai gwa.ed uffernol y llofruddion islaw yn oer yn eu gwythenau wrth iddvnt ediych arno. O agen i agen cyrhaeddodd b,4 y dibyn ofnadwv a syrthiodd i lawr yn b, ntwr diymadferth ar y elas- wellt gyda'i ddillad yn foddfa o chwy. a gwaed. Yr oedd yr haul erbyn hyny vn defhreoi ymddi- ffocld yn yr eigion, ac yr oedd gwaelodion y badell mewn tywyllwch, ac yr oedd c-.vmwl mawr y dymestl yn rhutbro yn mlaen mewn cyrhaedd taxaw bron, yn goch fel uffrrn ac yn ofnadwy fel gwawr y farn. & ( tnrn amranbtd draclicfn neidiodd v cenhadwr rhuihrjj gydai >"n pefrio gan wylltineb, ihutlirodd yma jmj acw tan rwygo ei gnywd, a'i aaiiiaci, a than ruo fel llew cyncldeiriog. Wedi hyny satodd jrn sydyn ar ymyl y dibyn mawr, a chvdia. ebrocilltis rhyw enaid colledig hyd rosydd crasboetk uliem torodd allan 1 lefa;n nos yr oedd gwaelodion duon v badell islaw, a'i creigiau tragwyddol o!; hamgylch, yn diaspedain drachefn a thrachefn "Gwaed! Gwaed! Gwaed 0, Nefoedd. 0, uffern, edrycliwch ar heolydd So-Lo-Pwn Ediychwch Edrychwch! Y mae gwaed coch fy anwyluwd yn mygu yn boeth ar hyd-ddynt! ,vV^?'wch >" » yn llefain, llefain am ddialedd. 0 gjfi,i.%rnder, 0 Nefoedd druo-aroe, ai yn cysgu yr ydych?" 0 Dialedd Dialedd! 0, a oes neb a. wrendv ar y w-wdd?" 'Deffraw, deffraw. 0 ddaeargiy-n, deffra.w "n nghyflawnder dy nerth." Cyfodwch, O fry man tragwyddol, niydiwcfe, rhuthrweh, dychweiwch mewn gwylltineb fel meirfh cynddeiriog, ysgyTioiiwch y dreflan gythre!ijr sarn tan eich carnaii." (Fw barhau.)

[No title]

j Y Dadforion

EGLWYS BIWMARES A'R GWASANAETH…