Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dicks' GRAND SHOW Of J BOOTS, SHOES, | AND SLIPPERS. IN LATEST STYLES. LARGEST STOCK IN NOBTH WALES. High Street, Llangefni. Market Street, Amlwch HFONA HOUSE:, LLANGEFNI. "MAE RHEW-WYNT Y GAUAF YN RHUO A'R OENLLYSG YN DISGYN I LAWR," Ond nid cyn bod W. WILLIAMS tffedi gwneud darpariadau helaeth ar eu cyfer, ac y mae r Cynydd Sylweddol sydd wedi bod yn ei fasnach yn ystod y flwyddyn ddiweddaf yn brawf gicr fod y cyhoedd wedi deall yn mha le y oeir gwisgoedd (i Feibion a Merched) wedi eu TORI .'11. GWNEUD yn y MODD GOREU am BBISIAU HYNOD RESYMOL. Cofier y Oyfeiriad:— GYFERBYN A CHAPEL COFFADWRIAETlrOL JOHN ELIAS. J IMPORTANT TO ADVERTISERS. Y CLORI \NYDD.' ESTABLISHED 1891. — OFFICES — -Bridge -street ljlangefni. THE CCORIANYDD 1 a, WELSH NEWSPAPER devoted u> the 1 e8t43 of AGRICULTURE with a LARGER JIRCULATION than any Paper of the kind among*, all classes in Anglesey and Carnarvonshire. THE "CLORIANYDD" -to the ONLY WELSH PAPER published in the County. PRICE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day at 1 iaugefni) in time for the Market Cars for remote places of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS, CHARGES MODERATE. PUBLISHERS: "THi NORTH WALES CHRONICLE" Co., Ltd Y "CLORIANYDD.' SO At ft OF v, HARG- h B. Per Line Per Inch. d. d. Parliamentary Notices. 0 6 6 0 Prospectuses of Public Companies iind Government and Chancery Notices ••• 0 Election Addresses, Legal and Publie Notices Jj J Sales of Real Property, etc. 0 3 4 Concerts, Entertainments, and. i r Miscellaneous Advertisements Q J -• The above Advertisements are Scaled by Type Measure, the actual print lines not being counted. TRADE ADVERTISEMENTS. TheM we inserted at Reasonable Rates, varyiii" according to space taken and number of insertions The Charge for an Inch Single Coluran Advertise- ment is as follows :— 62 ilavertioris at 6d per week. 26 do at 9d do 13 do at Is do Wo-e a Two Inch Single Column r- an Inch Double Wamo 52 insertions • •• at Is per week. 26 do at Is 6d do 13 do at 2s do *or a Three Inch Single Column or One and-a-half & considerable reduction w made when more than Inches are take". Inches Double Column 52 insertions at U M V* Z6 do »ta?5d do 13 a at 3s Od PARAGRAPH ADVERTISEMENTS. Charged at 4d per line; Sp-chl Potttiow at 6d P:, line. CHEAP PREPAID ADV ERTISEMFNT& Under the head .1 "Wanted," "Tc Let,' or To ac Sold," etc. V/OBU 1 CNOV" Iwics THBIC* T «)." • B- d' 18 0 6 1 fJ 16 24 10 16 2 0 18 0 6 1 fJ 1 21 10 16 I 2 0 -3 13 1 9 2 6 48 1 6 j 2 0 j 3 0 REMITTANCES—Cheques to be mtde payable to NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not received on amounts exceeding Two Shillings and *pence. kftm uwertioiu charged pro. r^—-Twopence ;I voplim we to be 4adniined to the clim NEWYDD DA I DRIGOLION BETHEL A'R AMGYLCHOEDD. DYMUNA MRI JAMES E. JONES & Co., LONDON HOUSE, LLANGEFNI, HYSBYSU Trigolion Bethel a'r Amgylchoedd I eu bod wedi eymeryd i fyny y Fasnach a gariwyd yn mlaen gan MRS. WILLIAMS, BRYN MEILIR STORES, ac J bydid iddynt werthu pob math o Grocery, Peilliad, Blawdiau at Borthi Anifeiliaid, ac Ironmongery. Hefyd bydd Adran y DRAPERY yn cael eu sylw neillduol. Bydd ganddynt STOC MEWN DILLADAU PAROD I DDYNION, MEROHED a PHLANT am y Prisiau Iselaf, fel ag y maent yn gwneud yn Llangefni Deuwch a gwelwch fod ein prisiau i'w cydmaru a maenachdai y trefi, ac na raid i bobl y triad fyned i'r t-refi ani fargeinion pan y maent wrth eu drysaal OR AY & CO., LLANG EFNI, Ironmoqgers, Implement Agents, BAR IRON & STEEL MERCHANTS, Dealers in CYCLES & ACCESSORIES, GUNSMITHS, &c., &c APPOINTED AGENTS FOR ALL THE LEADING MAKERS OF Agricultural Implements, CHAFF CUTTERS, PULPERS, CORN GRINDERS,. Horse Gears, PLOUGHS and Fittings, Harrows and Cultivators SSCESKP RACKS (A Special Cheap Line at 55/- each, nett cash). BUILDERS' IRONMONGERY, RANGES, GRATES, MANTEL, PIECES, LA NDERS, DOWN &POUT8, SHEET LEAD and LEAD PIPES. BEST PORTLAND CEMENT in CASKS and BAGS. PLASTER PAPJS, EteL, Diet FURNISHING IRONMONGERY of EVERY DESCRIPTION. GRNS, AMMUNITION, FISHING TACKLE, Etc. I Workmen in aU brandies in constamit empJoyment. Eetamatec frae. (1 BWYS I'R RHAI SYDD YN DODREFNU EU TAI. Dym EDWIiSl JONES, Kyffin Place Cabinet Works, BANGOR. Hysbyira fod ETOCK Helaeth o bob math o DDODREFN i'w Gwerthn am y PRISIAU MWYAF RHESYMOL, Yn cynwye DINING, DRAWING a BEDROOM SUITES, GWELYAU PRES a HAIARN »m yr Hen Brisiau cyn y Codiad. Hefyd MAT- TRESSI FLOCK a RHAWN, GWELYAU FLOCK » PHLU, CYPYRDDAU GWYDR a THRESEL- YDD, CADEIRIAU a BYRDDAU CEGIN. Telir j Y cludiad am 15eg Milldir o Fangor. 1278 YN SHOP i R. Mon Williams Y GELLWCH WELED T STOO FWYAF A I PHYFLAWNAF 0 Esgidlau Boneddigcsau, Boneddigion, Merched Ieaainc a Phlent o UN MAN YN NHREF I CAERGYBI. i MRYWIAETH MAWR 0 BSGIDIAU A CRYFION GOGYFER A'R GAUAF, O'R GWNEUTHURIAD GOREU, AM BRISIAU RHESYMOL. DRWY E1 FWYTA Y MAE PROFI'R PWDIN." COFTWCH Y OYFEIRIAD: Leicester House Market Street benthyca Ariar yn Gyfnnacho. 0 .£10 1 FYNY. 4 R PROMISSORY NOTE BENTHYCI^C Vt HUN Mae vr an *ydd a i tnir isoa ilii 'r-OTv-K,5,1 sxnser wedi cario yn mlaen ei fusn^s daa EI W 'aae wedi \mdrechu ,rn wastadol i xetio yn deg »c mewnduU gwyneb-agored ierbyn CA^'OEDD LAW fcR Oi^Lini^BAljC W EUTHF A W H O'J IA D A x>IOL<-HU AL^S CH sddiwrth y vhai fucnit. ™ delio ag f. I CHOI)IK DIM TAI. IUIA<»FLAENCL. N1 CHYMETtIR HTLU: OF SAIjE. }LJn RYLW D.i .v.TrR.EG I YMHOLIADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Uythywu Canmoiiaethus f^diwrth Feuthjowyr TeVerau liev.tl^ciadan. ac itow x ddymunir, ^ael ei gyfleuwi YN *peUo, ur ya bemmol neu trwy lpbjr, GEORGE P A YE. Accountant, tgjfift—XfT? 3, OresoentnToad, Rhyl < ell tl ACHUBWCH ElCH PLANT drwy ddefnyddio Anti-Convulsion and Worm Drops y diweddar Ddoctor David Thomas Jones, Llanllyfni. Parotoedig yn unig gan un o'i DRUSTEES, set MR WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFESTINIOG. DYMA'R FEDDYGINIAETH oreu at bob math I o anhwylderau ar blant, yn enwedig FFITIAU o bob natur. LLYNGYR, BRONCHITIS, Y FRECH GOCH, COLIC, neu GNOFA yn vr YMYSGAR- OEDD; a chwalant bob matli o WYNT o'r CYLLA. Ni ddylai yr un Teulu lie mae plant fod heb y DROPS digymhai; hyn wrth law. R H Y B U D D. 0 dan EWYLLYS v diweddar DDOCTOR JONES ni fedd neb hawl i ddefnyddio ei enw ef yn nglyn a'r "BALM IACHUSOL" a'r "ANTI-CONVULSION AND WORM DROPS" (llawer lhu gyda dvnwared- iad twyllodrus ohonynt) ond yn unig y TRUSTEES —j MRI STEPHEN JONES, BORTH, PORTH- MADOG (gan yr hwn y gellir cael y BALM), a WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFES- TINIOG, gan yr hwn v gellir cael y DROPS, a'r hwn yw yr unig un a dderbyniodd y cyfarwyddyd at eu parotoi gan DOCTOR JONEiS ei bun ychyaig ddyddiau cyn ei farwolaeth. GOCHELWCH DDY NWAREDIA T). Os am y Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) anfonwoh at y 'TRUSTEES, neu eu GORUCHWYLWYR, am dani. • AG ENTS YN EISIEU. Ymofyner a William Humphreys (Elihu), Blaenau Fleigtiniog. 1503 CONDITION POWDERS CORDIAL FOR HORSES. Are stroagly recommended for producing a beauti- ful smooth skin, and for bringing Horses into general good condition they given tone to the stomach, I increase the appetite, and purge the blood from all gross and impure humours. Tney will be found of essential service for grease, swelled legs, eeughs and j influenza. Sold in Packets, Is and 2s 6a each, j Physic, Worm, Cordial, Cough, Diuretic, and other { Balls for Horses; also all kinds of Drinks for Cattle. J JONES, Chemist & Druggest, And Qualified Dispenser of Medicine, By Examination of the Pharmaceutical Society of | Great Britain, and the Apothecaries' Society of London, PENRHIW, BRYNGWRAN. Darpariadau Mawrion AB GYKEB (. G- D I GAN 1ZBV R. HUOHES, BRADFORD HOUSE, Llangefni AC Amlwch. J .{ STOO arddereh<^ o Oa.pes, Jackets, Mantles, Costumes, a Mackintedies; caneedd 8 Usa- brellaa o la i fyny. IHgoaiedd o ddewis o Hetiau Felt a Straw wedi ac heb eu trimio. Dewie ardder^ hog o MILLINERY. Dyma. y lie yn ddiddadl am Het Smart a Fash, ion able, a hyny am Bris iibeeymoL Costume Twecis, 6 llath am 3s 11c: mae yn werth. 10gc y llath, gwahanol liwiau; eta, eto, 10J>c y llath, • gwerth Is 3c. Mae yr oil wedi eu prynu cyn y oodiad. Ceir eleou fwy o ddewis nag raioed o bob math o DDILlADAU PAROD I DDYNION, BECHGYN A PHLANT. Dymunerti alw sylw arbenig at DDILLADAU GWISGO I DDYNION A BECHGYN. Oofiwch yn netllducl am y Orysau Gwlanen Cartref a geir eleni eto am yr hen brie, sef, 3s llgc: maent yn werth. llawer yn ychwaneg yr un gwlanen wrth. y llath am ll^c. Digonedd o Mackintoohes, Sealskin Coats, a Jackets; Leggings a Gaiters, Hetiau a Oapiau, Ties, Collars, Fntite, Braces, Drawers, a Singlets. W. R. HUGHES, Amlwch a Llangefni DYMUNA 'JO S' BROS., DRUID HOUSE, LLANGEFNI, HYSBYSU y Cyhoedd y gwneir cyfnewidiadau yn Druid House, a'u bod yn y cyfamser yn cario eu masnach yn mlaen dros y ffordd, sef Y Drws AL,-opf i Swyddfa Messrs. RICE ROBERTS a LAURIE, LLEYCEIR Pob Math o Frethynau mwyaf Ffasiynol MBW11 Overcoatings a Suitings, YN NGHYDA Stoo Helaeth o Waterproofs, &c. Watches Clociau Etc. DYMUNA W1ME. BARMETT, I WATCHMAKER, LLANGEFNI, ALW SYLW TRIGOLION MON AT Y STOC Watches, Glocian, Spectols, a MODRWYAU PRIODASOL, pa rai a wcr hlr am y PRISIAU MWYAF RHESYMOL. Watches Watches Arian 3s. Patent Levers. Cadw Amser Da. WACHES Trwy y Post; jL T Arian ac Aur 3s. tc. h I FERCHED OLOQIAU LARWM 2s To; drwy y Post, 2s lOc (ardderchog i godi yn y boneu). SPECTOLS.—Mae yma ganoedd o Spectols o 6c i fyny. Rhai Oeryg (Pebbles), 5s. SPECTrOL I DORWYR OERYG (Hettlers ).-os oe6 arnoch eisiau cadw eich llygaid an- fosnwob am y Patent Wire Gauze Protector, pris 6c drwy y Poet, 7c. Engagement Rings, 9, 15, ac 18 carat o 3/- i fyny. MOORWYAU PRIODASOL. Gwerthir yr uehed 58 yn rhataoh nag unrhyw Fasnachdy arall, ac hefyd rhoddir ambeg gyda phob modrwy. Prisiau o 15s i fyny i 3p 10s. Oae-dlau at fesur maint y Bys yn rhad drwy y Post. ANFONIR Y MODRWYAU YN Y MODD MWYAF DIRGELAIDD.. Dymnnir galw sylw at yr Adran Adgywe'rio, pa rai a wneir yn y modd goreu am y Prisiau isaf W. BARNETT, WATCHMAKER. LLANGEFNI. Tystysgrif Nodedig Taith Hir Gyda'r Olwynfarch. t Dyfyniad o'r "Carnarvon and Den bigh Herald," Mawrth 17eg, 1899. TAITH HIR.-Mae Mr W. Burns, swyddog yn swyddfa leol y cyllid, wedi bod am ddwy flynedd yn gwneud eu o ruchwylion s^r olwynfarch, ac yn ysto. yr amser hwnw mae wedi marchogaeth 12,000 o fillduoodd. Dyddorol r77 wi y gall ein gwneuthurwyr lleol droi nllan beirianau allant ddai cy ,imt a draul, canys "Mona" farchogir gan Mr Burns. AM OADERNID A HI^BAHHAO JL M Grynlhrniad Tlws a Ijlytnder eu Rhediad MONA BICYCLES YW Y RITAI (tOREU AR Y FFORDD. QWNKIR Y PEIRIANAU RHAGCROL HYN DRWYDDYNT GAN Y v, F LSii yi'1,8 MANTUK-\<'TIMING CO.,j GYFYNGt OiG. CA £ RM A-;FO.; j t f»OA.J>. AREBYSTWTTB JIOUBAI J viiGH >M:EET. POKTHMADOG. mnirutn VaVvtt/ C MAilKKT IT ARE, PWLLHEU TbT-RRAjD a .kANYLft, X O fci.' OKISIO t 30W ¡- HEN OVU w I WHISKY YSGOTAIDD » GOFYNWCH AM v ArrOwsmith's Glenlivet Blend." .JIll SEFYDLWYD 1797. Cymeradwyir y WHISKY hwn yn neillduol i'r rhal hoffant wirod o oedran mawr a phurdeb diamheuol. Perchenogion (jofredredig ABBOWSMlTH a RIDER,, Manceinioa. SHOP NEWYDD, LLANGEFNI. CYFLAWNDER 0 FRETHYNAU NEWYDD w ORERCOATS, SIWTIAU, TROWSUSAU, &c., ar gyfer y tymhor presenol YN Y MASNAOHDY TRIA: AiPNABYDDUS, Y Shop Newydd, Llangefni. DYMA Y LLH Y CBWQH DDILLAD I'OH FFITIO NA BYI8) EWiAJHI EU TTAJT Tttf* a SICRHEOl PAW» MM DYMA Y A LLE RHATAF YN MON. Bydd yn Meaer ganyperchen-og anfon PATRTMAU ar dderbjmiai Poet Gard i unAnt ran o'r Yny-s. Ladies' Costumes* rDYMA AÐ ARBENIG, A srORHEIR FFET A STYUB AlkbotMROHoG AM BRISlAfU [ RHESYMOL, AO NID FANCY PRIOIfi DILLADAU PAROD DDYNION, BECHGYN iPHUST* Cyflawnder o Blancedi, Cwiltiau, Cynfasau, Gwianeni, Crysau, Jackets, Capes, Corsets, &c. SHop èI. y C> bI., LLANGEFNI. BYDD SALE FAWR FLYPYDDOL LONDON HOUSE, BANGOR, YN DECHREU Dydd Iau Nesaf, Ionawr lOfed. Coflwch y Cyfeiriad- London Hoi^^ANGOR. DYMUNA O. J. WIXiUJLlMS Ddatgan ei ddiolchgarwch i'w luosog gwsmeriaid am y 0 gefnogaeth werthfawr y mae wedi dderbyn yn ystod yr a)ner aeth heibio, ac ar yr un pryd wneud yn hysbys fod ganddo yn awr y STOC HELAETHAF A R DEWISIAD GOREU o unrhyw fasnachdy cyffelyb yn Nghymru. 0. J. WILLIAMS, Y Shop Esgidiau, as GLANHWFA HQAD, Llangef.1ti. OOFIWOH RHTWNG SHOP BARNETT A LONDON HOUSE. AR Y BLAEN 0 HYD. 1VISIa,40h.d.y X»ik!Sl, Y Lie Goreu am bob Math o Esgidiau at Wisgo MAE PAROTOADAU HELAETH WEDI E1. GWNEUD AH GYFRR 1VIaL40h. :e¡ 'Jl. MAFl GENYM Y STOO FWYAF YN Y DYW YSO<^Ai:TU I DDEWJP 0 ROI. I WERTHIR DIM OND NWYDDAU Y GEIJIR lHODDI VB. Y3.JDDIRIED MWYAK TRWYADL YNDDYNT, A HYNY AM Y PRISIAU ISAF PO £ LBL. Dicks Solid Leather Boot Sto. 38, 217, HIGH STRWTT.T, BANGOR, A THROS 100 0 GANOEN-SIOPAU YN ILOE^lt A OHYMRU. I DALIER SYLW.-Dim ond un Siop yn Sir Fon 309 MARKET STREET, CAERGYBI. DIM CYSYIJTTAn TrVT.r«~. -—