Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

LLAN ERCHY .,^DD.

LLANFAIR P.G.

LLANTACHRAETH.

LLANGEFNI

PENSARN.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

I .SARDIS (Bodffordd).

SOAR (Aberffraw).

TALWRN.

YARD 'MALLTRAETH.

-----------Aelwyd y Gan.

ENGLYN I'R "MEDDYG."

Nos Cyn y HadLolig.

Talwrn Mawr ;yn Mon.

------" MarcLnadoedd Biweddaraf…

Harohnadoedd Cymreig

Hunting Appointments

LLANFAETHLU.

LLANSADWRN.

|PENRHQSGARNEDD (Bangor).I

SOAR (Rhosfawr).

VALLEY.

SIBRWD SERCH.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Cenedigaethau, Priodasau, a Mar,.YoiaethpT-i. GENEDIGAETHAU. Edwards.—Rhagfyr 21, yn 8, Eleanor-street, Caer-! narfon, priod Mr William Ellis Edwards, f ei-oli—^marw-anedig. Lewis.Rluigfyr 24, yn Anwylfa, Rhyl, priod r. Griffith Lewis, ar ftib-eyntaf-anedig. Pritchard. Rhagfyr 20. yn Haulfro, Caernarfon, priod Mr John Pritchard, ar fab. Davies.—Rhagfyr 20, oriod Mr W. Davies, Jasmine- street, Lerpw], ar ferch. PR10DASAU. DaTies-Hughes.-Rhagfyr 28, yn nghapely Garreg- lefn, gan y Parchn. R. Thomas, Llanerchymedd, a W. P. Owen, Mr David Davies, Celyn Villa, Penmaenmawr, a Miss Mary Catherine Hughes, Ca-rreg Fawr Isaf, Llanfechell. Hughes—Jones.—Rhagfyr 22, trwv drwydued, yn Swyddfa'r Cofrestrydd, West Derby-road, Ler- pwl, Mr Robert Jeffrey Hughes, unig fab y di- "^ddar Mr Hugh Hughes, Bedwargotd House, a Miss Jemimah A. Jones, merch ieuengaf Mr Edward Jones, Compton House-y ddau o Lan- beris. Hughes—fThomas.—Rhagfyr 26, yn Nghapel y Tabernaol, Bangor, gan Mr Lewis Morris, Mr Thomas Hughes, Buarth, Pentraeth, a Miss Mar- garet Thomas, Glan'rafon House, Llangoed. Owen—Parry.—Rhagfyr 24, yn Eglwys Llanddona, Mon, gan y Parch Peter Jones, rheithor, Mr John Owen, Careg Felan, Llandegfan, a Miss Anna Pui-ry, Castell, Llanddona. Pritchard—Owens.—Rhagfyr 26, yn swyddfa'r oof- restrydd, Uanerchymedd, gan y Pa-rch R. Tho- mas, Mr Samuel Pritchard,, a Miss Selina Owens -y ddau o Borth Amlwch. Thomas—Roberts.—Rhagfyr 28, yn Nghapel Cil- dwrn (B.), Llangefni, gan y Parch R. W. Davies, Cemaes, ac yn mhresenoldeb y Cofrestrydd (Mr Hugh Hughes), Mr Samuel Thomas, "contractor," Cemaes, a Miss J. E. Roberts, Felin Nant., Rhos- gooli. MARW OLAETHAU. Evans.—Rhagfyr 21, vn 2, Mark-lane, Caernarfon, Benjamin, plentyn Mr a Mrs John Evans. McHugh. Rhagfyr 23, yn sydyn, yn Amlwch, Margaret McHugh, gweddw Patrick McHugh, gynt o Pendleton, Manceinion, yn 52 mlwydd oed. i Pany.—Rhaglyr 20, yn 62, Pool Hill, Caernarfon, baban Mr a Mrs E. Parry, yn bum' diwrnod oed. Pritchard.—Rhagfyr 24, yn ei phreswylfod, yn Market .street, Caernarfon, Mrs Prritchard, gweddw y diweddar Mr W. Pritchard, cariwr. Roberts.—Rhaglyr 23, yn 51, Weibeck-street, Llun dain, Ellen, serohog briod Mr Robert Roberts, ,Crug, ger Ciiwiiarfon, yn 61 mhrydd oed. Williams. Rhagfyr 24, yn bedair blwydd oed, Willie, amvyl blentyn Mr a Mrs Willjarn Enoch Williams, Bodhyfryd, I'Tbeneaer, Caernarfon. 'vv illiuius.—'Rhagfyr 21, yn Shop Newydd, Talwrn. Llangefni, Elizabeth Williams, yn 82 mlwydd 1 oed. Butler. Rhagfyr 23, yn 32, South-road, West Kirby, Anne Catherine, hoffus briod R., H. Btrtier.

LLANTEITdAN.