Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

LLAN ERCHY .,^DD.

LLANFAIR P.G.

LLANTACHRAETH.

LLANGEFNI

PENSARN.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

I .SARDIS (Bodffordd).

SOAR (Aberffraw).

TALWRN.

YARD 'MALLTRAETH.

-----------Aelwyd y Gan.

ENGLYN I'R "MEDDYG."

Nos Cyn y HadLolig.

News
Cite
Share

Nos Cyn y HadLolig. W, RTI-I ENGAN IEHTAIn Y GOF. Nid yn ami, syr, y mae llawer o hwyl i'w gael or noswaith gyflath mewii 11l::11;n, er mor gyma, deithasol ag ydyw gefail y gof ond eleni torodd amgylchiadau ar arferiadau cyffredin ein hardai, ac yn ngefail lauan cafwyd digonedd o driagl a siwgr yn ganlyniad i roddi an Nadolig, ao ni wyddai detrbynwyr y rhoddion Am fan mwy eyf- leua a chymwys na'r efail i gynal cwrdd llawen. Gwyddis yn ddaburfill man cyfarfod pur bablogaidd ydyw yr efail ar bob achlysur o bwys onA iieno yr oedd yn amlwg, fod yno "gyn- ulliad poMoedd." Deallwn nad oedd hyd yn nod leuan druan, yn ei diybini i ddarparu y tan- llyiih. a'r icrochmi atngenrheidioi i gwcio y taffi, ynhyddysg o'r achos o'r holl gythrwfi heno, eto bitan y dadlenwyd hyny iddo. Mja,e'n deibyg 'na fu erioed y fath gymysgedd o wyddfodolion yn un ao yn gytun yn canu ar yr un mesur ar y tro. Drifftiodd "rhai oddiwrth y cyflahh at destyn arall, llawn gludiol, os nad mor ddn, ac heb fod mor felus i rai. Dywedai Wil y Tarwr "fod yn amser i rywim agor y 'ball.' Gwyddai'r rhelyw mai nid "foob- ball kick-off" olygai ef; ac ar hyny gwaeddai Charlie y Joci (rhyw half-and-half o sir Fan a Sais), "Wat you say about ball1 U go balls many time to Plae." Die yr Hwsmon ddywedai yn gyfei-llgar wrtho, "Charlie, gwrando, nid dyna mae o'n feddwl ond agor y sgwrs!" Charlie: "O! wel, is alright; fire away, m d- (Sylwed y daillenydd mai "my dear" yw golygiad "C" am m- d——). Wil, yn ail-ofyn, "Wel, Hrindia I" Si on-ail-Si on (gyd.ig ychydig atal dywed- yd): "Fy meddwl i yw fod pwy bynag sydd wedi anfon defnyddiau noswaith lawen i ni yma heno yn deilwftg o gefnogaeth ac mi faswn i, os nad ydw'i yn trespasu, yn leicio cynyg diolohgarwch iddynt—dallwn i ddim talu am rodd taw isio, ynte felly." Dio yr Hwsmow: "Mi ydw i yn eilio 00 eai ddeyd un gair. Nid oes dim dioloh i fyn'd i'r rhai sydd heb roi curants a raisina i'r merohed eleni." Cookey Pritch (hen longwr) "I object; this is not fair. Hang ib; I want a wee drop o* rum, and. none of youjf raisins. Why gofyn to the siopwrs for clenyg and pulJ8 give you plenty." Fel pob sgwrs gefail, ar ol dwhre, bu raid oA4 rhywun i fod yn rheolwr, a disgynasant ar hen frawd pwy 1 log o saer cerrig a gariai ei ben ar ei yssrwyddau yn wastad. Dywedai Mr Richard Roberts, etholwyd yn gadeirydd. na. ddeallai yn hollol pa beth oedd y oyfeiTiadsii-Yr Hwsmon at C. ac R.—ond ni choniatawyd iddo fyned yn mlaen gan faint y canu: —■ "For they are nob jolly good fellows," ac y mae y oadeirydd eto heb wybod pwy ydynt, a bu mor ddoeth a. rhoddi y cynygiad i bleidiais gydag ychwanegiad yr hwsmon, gan nad oedd gynygiad arall, a mabwysiadwyd af. Cymerodd y llywydd fantais ar ysfa gerddorcd y cwmni ao i'w archiad canodd "Shonyn Tal- wrn" y gan "My new girla "Wil Siriol Swta" "My first TOW;" a chanodd "Davy'r Forfa" "My bakehouse lass." Yn awr galwodd Richard Roberts am ddistaw- rwydd, ac wedi ymhelaethu o'r cyflath awd yn mlaen yn siaradus, hyd nes y galwodd Wil y Tarwr am osteg, ac wedi cael gosteg dyma. Char- lie yn nerth y triagl yn gofyn, "Wel now wat is it?" "Taw di, y mawr," meddai y Tarwr: "gy- mid i o yn Sysnag neu GymragT' ac yna gofyn- odd, "Both ydi'r helynt yma 'rwan am "yr snic" yma sydd yn y cwrw byth a hefyd a'r swn sydd yn yr ardal oedd ar hyd y wlad am ail-adgyfod- iad y dyn Cfnafron hwnw hefo'i good tempi are." "O! mi wela' i be' sy'n dy boeni di. Ofn y aeiat Mnt ti, am bod pob giwaid mown swydd," medd- ai Davy'r Forfa. "Wel," meddai Sion-ail-Sion, "tydi o ddim yn deg rhedeg i lawr dim da, ac os gwna'r gen- ethod yma. rhywbeth heblaw y maent yn arfer wneud, sef janglio, gyda dirwest pob da iddynt, ond mae i mi yn edrych yn syn iawn fod yr achos dirwesbol yn y wlad yn myned o dan reol- aeth rhyw lafnesod lliprynaidd nad oes dal hyd yn nod ar eu "wireless telephony" hwy. Nid ydwyf fi, ond nis gwn a oes rhywun yma, yn gwybod, enwau y swyddogian ("na;o ydym" gwaeddai uniad lleisiol), felly nis gwn inau ond fod rhai o ddynion parchusa-f yr ardaloedd yn gwrthod ymuno oeddynt ddirwestwyr. Edwart. Huw "Beth dae ni yn gadael i'r rhai sydd wedi dechre' ci-el treiclu liaw i wneud hyny o ddaioni a allent ynto 'rwan? 'Does gen i'n bersonol ddim yn i hcrbyn nh", as peidian nh/w a lha-grithio a. chamfamu eu cydgreaduriaid." Rhys Llwyd 'Rydw ina yn teimlo mai chware teg i'r lodeisi 'ma gaol cynyg ar wneud tipyn o dda, o peidia iihw a chwedleua. Sut y daru ti ddeyd, Wil, am y cwrw?" Wil: O! tydi'r pyra yn frith o hanes pobol yn marw wrth yfed cwrw a'r snic yno fo," medda nhw, ao mae cadeirydd y ffirm fawr how,, All- sopps, yn d6d ia'r fusnes o flaen y Senedd y cyfle cynta' geitho. Y Cadeirydd; Wel, gyfeillion, mae y sgwrs wedi cymeryd owrs gwahanol yn awr, cyn i bawb cael ei boibiad ar y pwnc cyntaf dan sylw —pwy sydd eto ddymuna ddeyd gair ar hwnw? Gruffydd William: Tipyn yn galed ydw i yn gweled rhai o Honom ni ar y clwb yma oblegid mae llawer o dda wedi deilliaw oddiwrth y lod- ges YMO, 00 mi wn yn dda burion am beth en- byd o hen fechgyn wedi eu newid trwy waeam- aeth y temlyddion, felly yr ydw i yn cynyg pleid- lais o longyfarehiad i'r rhai sydd yn ceisio cario y gwaith yma yn mlaen. Charlie: "Howld on, Mr Williams. Snt bydd hi arnom ni'll dau am ddyferyn weithia os oa y boys yma eu ffordd ? G. W. 0! wel, tydi nhw ddim mor eithafol a hyny, Charlie; oblegid mae'n bur debyg fod yna ambell i un yn cadw tipyn yn y ty "for medicinal purposes," welweh chi. Y Oadeirydd: Er mwvn i bobpeth fyned yn mlaen yn drefnua, efallad y gwna un o honoch fod mor garedig ag eilio cynygiad G. William. Charlie: Mr Cadeirydd mi ydw i'n oefnogi my diar Griffith mia o no agos i'w le'n wagbad, ft ° syr- Y Cadeirydd; (Jyn i mi ofyn of s gwelKant na rhoddi y cynygiad i bleidlais, er mor hynod o ddyddorol yw yr ymddiddan y mae fy nghyf- aill Rolant Huw wedi dwyn fy sylw at fys yr awrlaia, ac yr wyf am ofy-n i ehwi heno dearfyBm y agwra ar hyn er mwyn i ni gael can a dhyfftrfod eto noa Calan. (Bloeddiadau fod pawb yn un- fryd unfarn). Omodd Ieuan T gof gan y noswaith, sef "Deiwch adref yn ol," ac ar hyn gohiriwyd.» Ceir hanes y Nadolig a'r Calan yn y rieaf. HARJU. +--

Talwrn Mawr ;yn Mon.

------" MarcLnadoedd Biweddaraf…

Harohnadoedd Cymreig

Hunting Appointments

LLANFAETHLU.

LLANSADWRN.

|PENRHQSGARNEDD (Bangor).I

SOAR (Rhosfawr).

VALLEY.

SIBRWD SERCH.

Family Notices

LLANTEITdAN.