Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

LLAN ERCHY .,^DD.

LLANFAIR P.G.

LLANTACHRAETH.

LLANGEFNI

PENSARN.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

I .SARDIS (Bodffordd).

SOAR (Aberffraw).

TALWRN.

YARD 'MALLTRAETH.

News
Cite
Share

YARD 'MALLTRAETH. "Magio Lantorn.Nos Wener, cyn y diweddaf, yn yr ystafell perthynol i gapel M.C, Sardis, o dan lywyddiaeth Mr Wm. Jones, Tj'ddyn Engan, dangosodd Mr John Roberts, Kingsland, Caergybi, amryw ddarluniau o'r rhyfel sydd yn iwr mewn grym yn Neheubarth Affrica, ae hefyd amryw o rai eraill i gysuro'r plant. Cafodd pawb o'r dyrfa luoso-g oedd yn bresenol eu boddhau yn ardderchog, a gallaf ddweyd yn ddibetrus y buasai y dyrfa yn fwy lluosog onibai gerwinder v dywydd. Yr ydym fel pentref yn edmygu y cyfaill hwn am ei garedig- rwydd o ddod yma i arddangosei luniau gwerthfawr, er mai bachgen o'r pentref hwn ydyw, ond nid hyny yn unig, yr oedd yr amcan yn un teilwng, trwy fod yr elw yn myned i ddyn ieuanc sydd yn dioddef oddiwrth afiechyd poenus iawn ers amser maith. Hefyd, diolchwn i Mr Hugh Roberts, Cae Ddafydd, am ei deimladrwydd, ao hefyd am ei gynorthwyon yn nglyn a'r arddangosfa. Diweddwyd y cyfarfod trwy ganu "Hen wlad fy nhadau" gan Hugh Roberts, a'r dyrfa yn ymuno yn j cydgan.—R.M a'r dyrfa yn ymuno yn y cydgan.-R.M.

-----------Aelwyd y Gan.

ENGLYN I'R "MEDDYG."

Nos Cyn y HadLolig.

Talwrn Mawr ;yn Mon.

------" MarcLnadoedd Biweddaraf…

Harohnadoedd Cymreig

Hunting Appointments

LLANFAETHLU.

LLANSADWRN.

|PENRHQSGARNEDD (Bangor).I

SOAR (Rhosfawr).

VALLEY.

SIBRWD SERCH.

Family Notices

LLANTEITdAN.