Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

26 articles on this Page

LLAN ERCHY .,^DD.

LLANFAIR P.G.

LLANTACHRAETH.

LLANGEFNI

PENSARN.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

I .SARDIS (Bodffordd).

SOAR (Aberffraw).

TALWRN.

YARD 'MALLTRAETH.

-----------Aelwyd y Gan.

ENGLYN I'R "MEDDYG."

Nos Cyn y HadLolig.

Talwrn Mawr ;yn Mon.

------" MarcLnadoedd Biweddaraf…

Harohnadoedd Cymreig

Hunting Appointments

LLANFAETHLU.

LLANSADWRN.

|PENRHQSGARNEDD (Bangor).I

SOAR (Rhosfawr).

News
Cite
Share

SOAR (Rhosfawr). Oj'fai'fod Adloniadol. Cynhaliwyd cyfarfod ad- loniadol yn y lie uchod nos Lun, Rhagfyr 24ain, pryd y llywy-ddwyd gan y Parch T. G. Owen, gweinidog y lie. Cyfeiliwyd yn fedrus gan Miss Williams, Brynteg P.O. Er fod yr hin yn annymun- ol, eto daeth torf luosog yn nghyd, ai chaf- wyd cyfarfod rhagorol. Nodwedd fawr y cyfarfod dyddorol hwn oedd Iluosogrwydd yr adroddwyr. Ymddengys fod Soar yn gyfoethog yn y cyfeiriad hwn. v Wele restr o'r rhai gymerasant ran mewn canu ac adrodd -:Miss K. Lewis, Caesgawen Miss M. Jones, Ty'n'rar'dd; Miss Roberts, Peaiparc; Missi Lewis, Bronhaul; Miss L. Jones, Ty'n'rardd; Miss M. E. Hughes. Bryn Goronwy; Miss M. Jones, Pwihnelyn; Miss M. Hughes, Bryntirion; Miss M. Parry, Shop, Tabernaol; Miss E. Jones, Eugrad House; Miss J. Hughes, Ty Coch; Miss A. Parry, Penchwarel; Miss L. Lydia, Ty Coch; Miss Row- lands, Ty'nloax; Mri D. Owen, Cytir; W. Jones, Ty'n'rardd; J. Hughes, Ty Coch; J. Owen, Cytir; Edward Roberts, Pen Llyn; a John Parry, Pen- chwarel. Dadganwyd hefyd amryw weithiau yn ystod y cyfarfod gan gor y plant, o dan arweiniad yr arweinydd medrus, Mr John Hughes, Prvsaut bach. Teiiynga y brodyr, Mri Edward Parry, John Hughes a W. Henry, glod nid bychan am eu llafur a'u hymdrech yn addysgu y plant a'r bob! ieuainc. Hyderwn y bydd iddynt barhau, ac y cawn gyfar- fod cyffelyb eto yn fu-,tn.-Sylwedydd.

VALLEY.

SIBRWD SERCH.

Family Notices

LLANTEITdAN.