Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

LLAN ERCHY .,^DD.

LLANFAIR P.G.

News
Cite
Share

LLANFAIR P.G. Wyn Omar.-Hysbysir ni fod gan Mr J. Massey Williams, Gornedd Gooh, dri o wyn er yr 21ain o Riagfyr, allanoddefaid Oymreig wedi eu exoesi. gy" Shropchires. 3Laen debyg mai y rhai hyn yw wyn cyntaf y tymhor. Maarwolaeth Sydy».—Bu farw Mr Richard Edwards, Lodge Isaf, Plas Llanfair, dydd lau diweddaf, o'r influenza. Yr oedd gyda'i orchwyl fel oertmon i Mr Harry Olegg y Sadwrn blaen- orol. Gwr dichlynaidd, yn aelod ffyddlon a gwasanaethgar gyda'r Methodistiaid Oalfinaidd. Gedy weddw a deg o blant i aiaxu ar ei ol. gyda'r rhai y cydymdeimlir yn ddwys yn eu trallod a'u profedigaeth. Cyfaarfodydd Adfyw:iadol.-Dydd &bboth di- weddaf dechreucdd y Parch Hugh Hughes, yr Efengylwr enwog, ar wythnos o gyfarfodydd diwygiadol yn addoldy Salem, y Wesleyaid, a pharha i bregetLu bob nos yr wythnos hon. Hyd yn hyn y mae Mr Hughes wedi cael cynulliadau rhagorol, .a. nerthoedd dylanwadol yn dilyn traddodiad y Gair. Am ddau o'r gloch pryd- nawn dydd lau cyniielir cyfarfod i'r ohwiorydd, a g vahoddir hv. y yn gjrffredinol, perthynol i bob cynghen grefyddol yn yr axdaloedd oddi- am^ylch. T jdd Nadolig oynhaliwyd cyfarfod adloniadol blyayddol Ysgoi Babbothol yr Annibynwyr, yn Ebenazer, o dan lywyddiaeth. y Parch, R. Pentir Jones, Porthdinorwig, ao arweiniad y Oynghor- ydd John Williams, Pwllfanog. Oyahaliwyd cyfaarfodydd am ddau a cliwech o'r glodh. Amharodd y tywjrdd, oedd mar enbydus, yn fawr ar y eyfarfodydd. Gwasanaethwyd gan gor y capel o dan arweirtia-d Mr Tom Owen, TantwT, a ehor o blant Pwllfanog o dan ar- weiniad. Miss E. H. Williams. Dadganwyd gan Meistri Tom Owen, "0, rhowch i mi bregetli Gymraeg" ac "I fyny bo'r nod Tom Rowlands, "Gwlad yr EisteddCodau;" Richard Edwards, "Y Bachgen Dewr." Am ysgrifenu yn y dos- barth hynaf enillodd Ann Ellen Hughes a Dora Ellen Williams, 00 yn y dosbarth ieuengaf Lizzie a Wrllie Thomas, TRefail. Am atebion ar "Hanes Moses" rhanwyd y wobr cydrftwng Miss Mary Edith Williams a Master Johnny Owen. Am yr adroddiad o'r emyn 66 yn y "Oaniedydd," Annie Mary Owen yn gyntaf a Maggie Elizabeth Woodfine ac Annie Woodfine yn gyfartal ail. Am adrodd (i bob oed) "Yr Hen Glorian Mawr: 1, Mr W. John Jones, Maenafon; 2, Mr Tom Owen, Tantwr. Oanu ton ar yr oforg gyntaf 1, Mi-ss Dora Ellen Wil- liams; 2, Master Thomas Hugh Owen, Pwll- fanog. Darlleniad difv-f 1, Arthur Williams yr 2, Thomas Hugh Owen. Cystadleuaeth ar y modulator, riioddwyd gwobr fechan i'r pump a ymgelsiodd, sef Mary Edith Woodfine, Lydia Owen, A. Mary Owen, Olwen Williams, ao E. Jane. Williams. Dtadganu deuawd, y brawd a'r chwaer, Arthur a Dora. EMen Williams yn unig ynureisiodd, & cjh-awsant y wobr. Dadganu un- awd i rai dan 15eg oed, "Plant bach dedwydd II 1, Tiliomas CVren 2. cyfartal, Annie Wood- fine a Dora- Ellen Williams. Dadianti unawd. "Mor'.irt Plant," i rai dan 14e oed 1, Annie Wo-(xtJ.ii 2. cyfwrtal, Maggie Elizabeth Wood- fine ac Ivo- Williams. Am yr atebion sroreu yn ys, r.ecl;c,- ar "Epistol cyntaf loan," y brif wobr yn agored i bawb, enillwyd gan Mrs Sam Evans, }'kn"l. Cottaee. Rhoddwyd gwobrwy on i'r plant iwiengaf am rt,-Iiion yn hanes Iesu Grist yn ol safon arholiadau Undeb Ysgolion Mt-n. Safon I.: Wedi cael y llawn farciau, Htujhie Owen, Crossing, Griffith, ap Thomas, 'Re fail. Safon II. T^'yn gyfartal i dderbyn y ddwy wobr, sef Li^e Owen, Gwladys Williams, a Robert W^ V^oodfine. Safon ni. Maggie Lizeie "W ood^j^ a Lizzie Thomae, yn gyfartal. Safon ry, Thomas Hugh Owen. Oymeo-wyd rhan yn y ddau gyfarfod gan fwyafrif o'r plant, aq nili aelodau o'r Yagol Sul, a chyflawnasant [ eu gwaith yn rhagorol, fel arfer. Oyflwynwyd iddynt lyfr bob un yn rhodd gan Mrs Williams, Pwllfajnog, fel oydnabyddiaefeh o'u llafur yn i ymegnio i ddysgu adrodd a dadleu yn gyhoeddus. Beirniad y gerddoriaeth a'r traethodau oedd y Parch R P. Janes, Porthdinorwig, Mr Arnodd Davies ar yr ysgrifeniadau, a Mr J. S. Thomas, fferyllydd, ar "Hanes Iesu Grist" i'r plant. Y oyfeilydd oedd Miss Williams, Menai Bank, Pwllfanog, a gwnaeth Mr Tom Owen ei ran yn ddeheuig yn absenoldeb yr ysgrifenydd, Mr Wil- liam Roberts, Voelgraig. yrhwnsydd yn gorwedd yn wael ers ameer. Oydymdeimlir yn fawr ag ef yn ei waeledd mae yn ffafryn yn yr eglwys.

LLANTACHRAETH.

LLANGEFNI

PENSARN.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

I .SARDIS (Bodffordd).

SOAR (Aberffraw).

TALWRN.

YARD 'MALLTRAETH.

-----------Aelwyd y Gan.

ENGLYN I'R "MEDDYG."

Nos Cyn y HadLolig.

Talwrn Mawr ;yn Mon.

------" MarcLnadoedd Biweddaraf…

Harohnadoedd Cymreig

Hunting Appointments

LLANFAETHLU.

LLANSADWRN.

|PENRHQSGARNEDD (Bangor).I

SOAR (Rhosfawr).

VALLEY.

SIBRWD SERCH.

Family Notices

LLANTEITdAN.