Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

GoresSyn Cape Colony. -I

ABERFFRAW.

AMLWOH.

BANGOR. ;

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

News
Cite
Share

GWALCHMAI. Yr Wythfed Gylchwyl Lenyddol a Cherddorol. — Cynhaliwyd yr uchod yn Ysgoldy v Bwrd-d nos Fawrth y Nadolig, Rhagfyr 25ajn. 1900. Y Dywydd ydi>edd' Mr R. Jones, C.S., Ty Newydd, Maelog; urweinydd, Mr W. Hughes (Gwilym Einion), Llan- gristiolus. Wedi canu ton gyffredinol awd yn mlaein iel y ca,nl11: -Beirniadaeth ar y llawysgrifau o emyn, rhif 919 o'r "Cajiiedydd:" Buddugol, Alice Pritchard, Pumllog. Can, Alaw Ffestin. Gwobr- wyo y rhai canlynol am yr atebion goreu i ofyniadau odd iar "Hanes Iesu Grist" (i rai dan ddeuddeg oed): Alice Pritchard. Elien Rowlands, Ann Jones, Mary Ellen Hughes, Jane Jones, Edward Griffith, John Richard Rowlands, a Richie Jones. Cystadl- euaeth, unawd i rai dan 16eg oed, "Wyres fach Ned Puw Alice Pritchard, Pumllog. Rhoddwyd ail 'I wobr i Maggie Pritchard ac Ann Lewis, Henysgoldy. Am yr atebion goreu i ofyniadau oddiar "Hanes Moses," i rai dan 16eg oed: 1, Maggie Pritchard 2., Owen Pritchard, Pumllog. Cystadleuaeth un- wd i soprano neu denor. "Bedd fy nghariad:" Mr David Lloyd Jones, Bodffordd. Cystadleuaeth adrodd, "Mae digon o le'n uwch i fyny" (allan o'r "Adroddwr"), i rai dan 15eg oed: Master Owen Hughes, Wylfa- terrace. Cystadleuaetlh unawd i baritone neu bass, "Pinacl anrhydedd Cydfuddug- ot Mri Themas Jones ac Evan Jones, Bodffordd. Am yr atebion goreu i ofyniadau oddiar "Hanes Iesu Grist, o Wyl v Cysepriad hyd y Pasg olaf," i rai dan 21ain oed 1, Mr Hugh Rowlands, Tan y Bryn; cyfartal adl, Misses Kate Pritchard, Pum- llog, a Mary Williams, Chwarel Las. Cystadleu- aeth denawd, "Y ddau lowr:" Mri Willie Thomas a David Lloyd Jones, Bodffordd. Beirniadaeth Gwil-m Einion ar yr englynion "Baden-Powell:" Bnddugol, Mr Owen Pritchard (Owain Mon), Hen- eglwys. Cystadleuaeth unrhyw unawd (gwobr, tlws arian) 1. Mr David Lloyd Jones. Bodffordd. Cvs- 1 adleuaeth adrodd, "Y Ffoadur,' agored r. bob oe"d: 1. Mr Richard Owen, Pengarnisiog. Dyfarnwyd Cor Plairt Gwalchmai yn deilwng o'r wobr am ddad ganu y don 'Mor brydferth yn v Nefoedd" (D. T. Edwards): I'r mab neu ferch', heb fod dan 50ain gao yn 01-611 unrhyw alaw ar yr emyn 559 "r C<irit edy,dd Buddugol, gyda chanmoliaeth, ? v. f Jones, Pwll Llif, Gwalchmai. I'r parti, htb -od dan ddeuddeg mewn nifer, a ddadgano yn oven y don. "Min yr A fon" (o'r "Caniedydd)—gwobr, lp Is, a thlws am i'r arweinydd, rhodded;g gan Miss Jones. Bodwina House Dyfarnwyd Parti Bod- ffordd, dan arweiniad Mr illie Thomas, vn wir deilwng o'r wobr a'r tlws. Cafwyd cyfarfod da :a.w1\ a chynull:ad rhagorol, ac ystyried y tywydd- Beirniadwyd y gwahanol gystadleuwyr gan Mri O. T..Jones, G.T.S.C. (Alaw Ffestin), Blaenau Ffes- hniog: T. Jones, B.S., Gwalchmai; Hugh Hughes, Neuadd, LIanfaelog a Gwilym Einion. Y gyfeiles oedd Miss M. E Williams, IV Newydd, Gwalchmai. Cwnaethant oil eu rhan yn rhagorol.—Hugh Evans, ysgrifenydd.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.