Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

GoresSyn Cape Colony. -I

ABERFFRAW.

AMLWOH.

BANGOR. ;

News
Cite
Share

BANGOR. Gwasianaetli o Fawl a Gweddi.—Am un fir ddeg o'r flocli foreu'r Nadolig cynhaliodd cyfeillion capel rince'e-road. Upper Bangor, eu cyfarfod o fawl a gwxldi arferol ar foreu y Nadol'g, pryd y daeth cynuJliad da yn nghyd. Cymerwyd rhan ynddo J gan Mr E. Hurren Harding, Mr Henry Lewis (maer), y Cynghorydd W. Bayne, Mr W. P. Williams, a'r Parch J. Eiddon Jones. Yr arweinydd oedd Mr Ashley Jones( a chyfeiliwyd ar yr organ gan Mis? Harding. Hunanladdiad. Nos Sadwrn darfu i Richard Thomas, MeT maen, Back Eldon-street, Gianadda, Bangor, 61ain mlwydd oed, grogi ei hun yn y ty uchod, lie yr oedd wedi bod yn byw am 38ain o fiynyddoedd; ac yr oedd wedi derbyn, rhybudd i ymadael oddiyno. Yr oedd wedi tsymud ei holl ddodrefn i dy arall. Bernir mai ei ofid wrth feddwl am adael yr hen dy oedd yr achos iddo gyflawni hunanLiddiaid. Yspytty Mon ac Arfon.—Derbyniwyd rhoddion at y Nadolig fel y canlyn Twrci a sausages, Mr Beaver Roberts ffrwythau a chacenau, Mrs Davies, Treborth; doliau a. dilladj plant, Miss Mason a I genethod yr Ysgol Ganolradd; teganau a doliau, Miss Hughes, Bryn Menai; teganau a melusion, Mrs Trench melusion, Miss Wynne Jones; aurafalau, Mrs Rae; myglys, Mr Rae; afalau, Mrs Spencer; blodeu a ffrwythau, Miss Day (Oaer) cardiau Nadolig, Mi.ss Davies (Berlin House) llyfrau,Cym- deithas Traetho-dau Crefyddol; ffuneni a menyg, Mr Griffith (Bee Hive) doliau a llyfrau, Mr W. O. Williams. Cyfranwyd hefyd at anrhegion Nadolig gan Mrs Griffith (Bryn Dinas), Mrs Williams Ellis (Glasfryn), Miss Davies (Treborth), Mrs Lloyd (Menaifron), Mr Smith (Lloyds Bank), Parch Wm. Edwards, Mrs Rodway, Mrs Wrigley, a Mrs Herber Evans. Nadolig yn y Tlotty.-Cafodd y deiliaid, yn rhifo 112, giniaw a the arbenig ddydd Nadolig, y rhai a ddarparwyd iddynt gan y Gwarcheidwaid a nifer o garedigion. Yr oedd y ty wedi ei arwisgo gyda dail gahryd o'r Penrhyn a'r Faenol. Yn mhlith I y rhai gyrorthAvyasafrt gyda'r wledd yr oedd Miss Wallace, Miss Roberts, Mri David Williams, Tho- mas Edwards, a William Parry. Derbyniwyd y rlioddion canlynol:—Mr W. A. Dew, Wellfiel'd, lp mas Edwards, a. William Parry. Derbyniwyd y rlioddion canlyllol:-M-r W. A. Dew, Wellfield, lp 1B Mr J. Smith, Lloyds liank, 10s Mr D. Wil- liams a Miss Wallace, aurafalau Mr Thomas Ed- wards, aurafalau; Mrs Trench, afalau, bananas, teganau a melusion; genethod a "hen enethod" yr Ysgol Ganolradd, dilladau, teganau, etc. Mri R. Jones a'i Fab, Bradford House, aurafplau, melusion a theisenau; Mri Like a'u Cwmni, aurafalau a melusion; Syr Richard Williams Bulkeley, Bar., deuddeg cwpl o wningod Mr Thomas Roberts,Aber, cardiau Nadolig; Miss Davies, llyfrwerthydd, cardiau Nadolig; Paich W. R. Saunders. "Christian Heralds;" Mr L. S. Hall, Beaumaris, llyfrau. Fel arfer, rhoddodd y Mri C. Pozzi a'i Gyf. fenthyg y llestri a'r arfau angenrheidiol. Yn y boreu eafwvd gwaeanaetli y Cymun; yn y prydnawn, dygwyd gwasanaeth yn mlaen gan yr Is-ganon Williams. Ca.nodd Miss Wynne Jones a chyfeillion eraill yn y gwasanaeth ac yn yr yspytty. Rhoddwyd cyfarfod amrywiaethol difyr yn yr hwyr.

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.