Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

GoresSyn Cape Colony. -I

ABERFFRAW.

AMLWOH.

News
Cite
Share

AMLWOH. Dydd Nadolig Crist.—■Cynhaliwyd gwasanaethau pliodol j'r amgyicliiad yn Eglwys St. Eieth. Gwas- anaethwyd yn yr oil g<m y Parchn. D. J. Lewis a J. C. Jones. Haelioni.—Rhanodd yr hawddgar Mrs Hills werth dros ddeg punt o anrhegion Nadolig i dlodion y dref a'r ardaloedd eleni eto, yn ol ei harfer. Mawr ydyw ein rhwymau oil i'r teulu caredig a haelionus hwn. Mae llawer o lwydd- iant y lie yn dibynu arnynt. Cyfarfod Llenyddol.—Rhagfyr 31ain cynhaliwyd cyiaifod adloniadol yn yr isgoldy Cenedlaethoi, dan lynv-yddiiwth y Parch D. J. Lewis, M.A., fioer y plwyf. Cymerwyd rhan mewn adrodd, canu carolau, etc., gan Miss M. Hughes, Master Willie Roberts, Mrs Williams (Tanybryn-road), Misses M. ac O. Paynter (Bryntirion), Cor St. Eleth, Mrs Roberts (Salem-street), Mr Hugh Da vies, Miss J. H. Evaiis (Railway View). (Jymerodd rhai man gystadleuon le hefyd. Yr Ymchwiliad.—Hwyl fawr sydd yma yn ngiyn a'r ymchwiliad am "Urban District Ooun- cil" Hen forwyr y Borth oedd y tystion, ac amcangyfrifon yr "hen graswr" oedd eu cylfes ffydd. 'Does dim cwrs a'r hen longwr fel tyst, w:di iddo dwymno at ei waitli. "Speak Welsh or English, man," gorchymyna un o'r Com- Mi-gsionRT& atebai y tyst, "or liermaJi, French or Spanish if you like." Arswydodd hyn y llys drwyddo. Un arall wedi gwneud ei ffortiwn, ac newydd adeiladu palasdy hardd ar un o fromu heulog y Borth, "af oddiyma 1 fyw os daw yma local board." A chyfryw resymau a hyn yee-isid atal diwygio 6etfyllfa y dref. Mae rhai o'r gwithwynebwyr eisoes yn crdfu Itm sedd af y "locaboard," dh-wedl hwythau. Miyfedd iawn, iawn, iawn. Undeb Bedyddwyr y Cylch.-Oynhaliwyd crwrdd ysgol y cylch hwn yn Bethlehem, Oemaes, Sabboth, Rhagfyr 16eg, am ddau a chwech o'r gloch y prydnawn. Yr oeold y cwrdd cyntaf dan lywyddiaeth Mr Owen Hughes, baker, Amlwch, yn absenoldeb yr holwr, Mr W. Jones, Penparc, holwyd gan yr ysgrifenydd ar y ddegfed benod o Efengyl loan, a chafwyd atebion da iawn. Oynhaliwyd yr ail gwrdd dan lywyddiaeth eu parchus weinidog. Cafwyd adroddiadau rhagor- ol, yr adroddrwyr yn rhy luosog i'w henwi, end gwnaethant waith da. Hefyd, datganwyd gan W. Owen, Amlwch, yn dda, fel arfer. Oafwyd un o'r cyrddau goreu fu yn y doebarth, a mwyn- hiaodd pawb eu hunain yn rhagoroL Bydd y cwrdd nesaf yn Llaneilian yn mis Mawrthu: maes, loan x. Holwr, Owen Hughes, baker, Anerchiad gan R Roberts, Oerrigmam- Ysgrifenydd.

BANGOR. ;

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.