Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

GoresSyn Cape Colony. -I

News
Cite
Share

GoresSyn Cape Colony. ADFEDDIANU BRITSTOWN. Yn ol y newyddion foreu Mercher, mae yn amlv/g fod Arglwydd Kitchener yn eymeryd goJwg ddifrifol ar y setfyllfa yn Capo Oolany; oblegid y mae y gwefiebau a anfonwyd i'r wlad hon ddechreu yr wytlmos yn dangos ei fod wedi gadael Pretoria, a'i fod wedi myned i ganol y rhanbarth lie y mae yr ymgyrchoedd a hyny, fel y gellir baTnn, er cymeryd gofal o'r gweith- rediadau fyddo yn cael eu cario yn miaeu yn e-rbyn y galluoedd Bweraidd sydd wedi myned i'r drefedigrw,th. Anfonwyd brysneges olaf y Pen-Oadlywydd o Pretoria yn hwyr nos Sadwrn. Yr oedd yr un a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ry- fel wedi cael ei hanfon o Naauwpoort, nos Lun a dywed brysneges o Cape Town ei fod yn De Aar dydd Llun. Yn un o'i frysnegeseuau o Pre- toria, dydd Sadwm, dywed Arglwydd Kitchener fod y golofn orllewinol or Bweiiaid yn Brits- town, lie bychan 27ain o filldiroedd i'r gor- llewin 0 De Aar. Dywed yn awr fod gwyr traed Thorneycioft ar feirch wedi meddianu Britstown yn ddi-wrthwynebiad. Ymneillduodd y Bwer- iaid i'r gocledd, yn nghyfeniad Prieska, a dilyn- l wyd ax eu ho". Nid oedd gan y Bweriaid, modd hynag, ond ychydig iawn o bethau i'w cludo; ac yr oeddynt. mewn canlyniad i hyny, yn gallu symud gyda cliyflymder mawr. Oddieithr fod y oorphluoedd Prydeinig sydd yn eu dilyn yr un mor ffodus yn yr ystyr hon, bydd y gelynion, y mae'n deibygol, yn alluog i wneud dinyetr ar y ffoedd haiarn mewn aanrywiol bwyntiau, a chadw ddigon F..X y blaen, ar yr un pryd, i'n eolofnau ni, sydd yn symud yn mlacii mor araf. Nid ydyw toriad y llinell i'r deheu o De Aar mor ddifrifol ag y tybid ar y deehreu. Oafodd tan- ffordd ei chwythu i fyny ond gellid gwneud y dmysti- i fyny yn mhen ychydig oriau. Yr oedd yr oedi-ad yn ninvasanaeth y trcn.ni fel y cafwyd allan, i'w liricdoli yn benaf i'r dinystr a wnaed ar y llinell gan y fM-lavrogydd trvvmion diwedd- ax. Y mao y ffuth for Arglwydd Kitchener wedi myned o De Aar i Naauwpoovt yn arddangos ei f,¿ yn meddu rhyw obnith y gallai ymwneud ni jwTi modd eflfe'iiol a cholofn ddwyreiniol y Dweriaid. Adroddir eu bod wedi ymosod ar Steymlnirg'. ar y Lineil groes i'r wlad o Ros- mead Junction i Stormberg Junction. Cafood I v Bweriaid en cilgwthio oddiyno ac ymneilldu- asant i Zuurburg Range, a chodasant saffe gad- am yno. Gall Arglwydd Kitchener yn Naauw- I jjoort fod ar ei ffordd i arolygu y gweithrcdiada* 1 yn erbjTi y Bweriaid yn y sefyllfa hon.

ABERFFRAW.

AMLWOH.

BANGOR. ;

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.