Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

News
Cite
Share

ghys Dafydd Sy'n Deyd- Fod dau ffermwr heb fod yn byw gan' milldir o —— wedi cymeryd eu "gwneud" yn ch/vrerthiiillyd iawn yn Ngorsaf y Gaerwen y tydd o'r blaen. Mai dydhwelyd o farchnad Llangefni yr oedd- ynt. Fod yr amser oedd ganddynt i ddisgwyl yn yi orsaf yn rhy hir heb wneud rliywbeth, ond ei fed yn rhy fyr wedi i'r ferch hudolus hono eu denu i'w chwmiii. Iddynt gael eu swyngyfareddu gymaint gan- ddi fel ag i golli y tren "due in twenty minutes/' yn fwriadol neu fel arall. Na buasai eu derbyniad gartref mor gynes pe gwybuasid y rheswm dros "ei bod yn hwyr." Mai dodrefn ty gafodd un ferch ifanc heb fod yn mhell o B- yn "Christmas box.' Mai yn twll dan y grisiau y mae yn eu cadw, po. ei bod yn ofni mai ar yr "hire system" y ptynodd y glas-Ianc hwy, a'i fod heb orphen talu am danynt. Fod un o'r hen lanciau wedi troi ei got yn dliweddar, ac wedi troi ei gefn ar yr hen fam a'i dygodd i fynu o dan ei hadoenydd llydain. Fod ei ffryndiau yn teimlo yn chwitli nad oedd ei >ftis mwynaidd a threiddgar i'w glywed y Nadol- ig yma gyda'r carolau fel arfer. Food arwyddion yr amserau yn dweyd y bydd yn gadael cymdeithas axall yn lied fuan, sef cymdeithas henlancyddiaeth. Mai tipyn yn llaw-drwm ydoedd gyda'r gwaith a sfcreicio. Fod y ffarmwr hwnw wedi dychryn yn arw pan weiodd o yr hen "porter" yn hwylio tynu ei lun o. Fod yr hen "porter" am roddi "snap-shot" arno fo y tro nesaf, gan ei fod mor aflonydd a phlerityn baoli. Fod y "mcached rheini" wedi bod yn lwcus iawn y noson o'r blaen wrth ddod gartref o'r "Bryntywyll" trwy gytuno a "coachman" mor iifudd. Fod dau o honynfc yn cynyg am y lie, ac fod y 4dau yn mcdru dreifio pob math o geffylau, a Gwyddelod hefyd. Fod yr "hoslar" braidd yn jealous wrthynt. pan <«jddynt yn cytimo. Fod un o'r merched yn gadael ei gwinedd yn rhy fa^vr, ao fod hyny yn peri anhwylusdod i'r coachman. Mai anhwylus yw gwinedd hirion i bluo gwydd'au. Fod 'rhen Jack wedi bod yn tynu'n galed ar gwpwyr hen "turkey-" y Sabboth diweddnf. Fod ifo. 4 yn cdrycth. yn dda odiaeth N-li y bctodas y dyud o'i Llaein. Fod y pair ieunnc wedi codi awydd angherddol ynddo yntau i fyn'd trwy yr un seremoni. Hei two. Fod TT hogan goch. hono wedi dychryn yn arw pan welodd pen y beudy yn myned hefdr gwynt y dydd o'r blaen. Iddi fyned i ddweyd at ei thad gan feddwl ei fod yn gallu eeryddu y gwynt a'r mor. Fed yr un eneth yn newid ei chariad bob Ihi-ad » hyd. Mai joiner sydd ganddi yn awr. Fod yr eneth yn nghartref y llano y Sul o'r Maen. Fod y llanc yn nghartref yr hogan y Mai dilynol. Mai yr eegss sydd ganddynt eu hoo hwy yn perfchyn. # Fod Rhys yn gwybod faint o berth ynas sydd rhyiigddynt. Fod diffyg mewn dygiad i fyny plant gan eu rhieni; iei, sydd yn bteffeswyr crefydd. Fod diwedd y ganrif ddiweddaf yn waeth na'i dedireuad. Ford yn rhaid i Minymynydd gasglu yr holl ertfayglau a'r oaneuon a'u gwneud yn llyfr. Mai felly gwed yr oesoedd a ddel fod rhyw hjrnodrwydd arbenig yn pertihyn i Ffynon y Rhaid er,b.Id.ordd dibaid. Mi tebyg i hyn y canwyd iddi gan Miny- N,a,nt PENSARN DWFR FFYNON Y RHAID. Mae'n aflan a sur, penau 11 awn cur, A'r marched 'n gethin a blin wrth eu gwyr Pob un yn y fro sydd haner o'i go', 'Rwy'n blino fy nghalon1 ax 'straeon. ers tro. Mae poen yn fy naint nas gwn i pa faint, ])a¡w'n y diwedd i'm hanedd xyw haint; Oblegid y dwr mae pawb yn gwneud 'stwr, Pe clywai Victoria mi synai rwy'n siwr. Dim trust i'r hen wraig ddod yma fel draig, Dymuniad ei henaid i'w deiliaid gael saig, Ga daw hi i North Wales, drwy ganol y gales, MIOr wiried a'r pader: "ni tell her some tales." Pwy sydd ar y stol yn edrych ar ol, Ai tybed, mewn difri, "Nobody at all?" Tybed mai gwir had ywr dwr ddim yn glir ? Dyna'r adiwyniad hyll-siaxad 'r holl sir. ,Na yfwch 'run drop mewn tafarn na siop, Owynwcli o'i blegid yn stiwpid ddi-stop z, Paid a'i yfed hyd dranc er cymaint dy wane, 'Rwyt sicr o chwdu cyn ei lyncu'r hen lane. -1 ftI b Rhaid myned yn mhdI I caffael dwr gwell, Anmhuredd y ffynon yw cwynion pob cell; Ta-e raid myn'd ar ffrwst i nol dwr i Lan- rwst, I Wna dwr budr lleidiog na chrempog na chrvrst. Dywedodd rhyw lafn nad yfai o hwn ddafn, Na chymrai'r holl fyd a'i syflyd i'w safn ^oes dwr dan y nen inwy afiach medd (iwen, ang-su i vmritliio a clawyno o'r frech wen. I hon nid yw brol, gwyr pawb ddim ond lol, 'Rwyn ofni'n ddiysmaldod fod malwod'n mol; Wal, rhad ar ei cllIwmp, oawn bistyll neu bwmp, Mae llyffant ma-wr iheglog 'n fy ystumog'n un stwmp. Galon dyn tlawd rwyged, gwyr ffawd, Peidio dinnygu, el gwaedu wna gwawd 'Nawr triner heb ffrae, hen ffyn oil y cae, Gadawer 'n llonydd Min y Mvnydd man mae. MIN Y NANT. ti fiwl yn gofidio oherwydd na wnaeth ei golofn rraddang,m yr wythnos ddiweddaf. Vai y rheswm ydoedd ei fod yntau yn hoffi cacl gW! fel y rhelyw o blant dynion. En. fod yn hydern ddarfod i bawb o'r dar'len- wyr fwyj!}iail Ifadolig llawen, ac y cant flwyddyn neTVf^f ■ ^vyddiaruiis. a- gweli yw i'r 'benywod rheiny o aidal i am Ie 8iC onager mwy cyfleus na Dydd a 1 l;y yr Arglwydd i son am eu cariadau. C.vftwc.i' am y pedwerydd gorchymyn, ferched. Pixi y saør fly, het a. tliwll ynddi. Mai tro gwael fod y shop wedi can nos Sadwrn, ne-n ml fesa wedi cael un. Eji fod ■wtedi derbyn y nodyn canlynol: — Ansryl Bhys Dafydd,—Bu'm yn v Llan pryd- nawu Ividwrn diweddaf. Feddyliais i erioed o'r Maen dy fod mor boblogaidd. Yr oedd canoedd o honom yn sefyll ar y square gyfexbyn a'r cloc mawr, a "dyna lie yr oeddym fel crochan ber- wedig trwy ein gilydd, naill yn gofyn i'r llall gyda. phwyslais neillduol, "Lie mae Rhys ?" "ile mao RJl'Ys 1" Ar hyn dyma newydd tor- calonfus yn disgyn ar ein clustiau dy fod wedi marw. O! ocheneddiau a dagrau oedd vno. ni chlywais ac ni welais erioed ffasiwn beth. Pan oedd cyraylau duon erchyll yn hofraa uwch ein penau, dyna wawr gobaith yn tori, trwy i ni. ganfod dyn ieaianc o gymydogaeth Sbion Kob yn hedeg tiiag.atom a'i anadl megis yn ei ddwrn, ac yn chwifio cadach poced o gwmpas ei ben a llefain yn orfoleddus, "Mae o yn fyw, mae 8"n fyw, mae o'n fyw." "Ai gwir?" meddai un oj honom. "Ie," meddai yntau, bum yn siarad g>rda'i ew, yrth o frawd ei fam, sef Will Wmphra, Glanhwfa-road, Llangefni." "O, dioloh," medda j ninau i gyd ar unwaith nes darfu i fys y cloc sefyll am oddeutu haner awr. "Daliwch sylw j eto," meddai y dyn ieaianc pert^ "mae o wedi bod yn wael iawn ar ol b'wyta gormod o bwdin, ond ci'wylir y bydd o yn well yr wythnos nesaf nag e .i-ed." Aeth pawb i'w eartrefi yn llawen. Yr oe-vlym wedi djringo i Kop erbyn haner awr wedi v.ryth.—Ydwyf, ■,« wyt yn fyw, dy pefli(ler, ENOCH.. Mai ffwell fyddai i'r bacihgen hwnw o ardal aros adre' ar nos Sul os na fedr beidio aflon- yddn ar y merched, a'r rhai hyny mor shy. Os na; ddiwygith o bydd yn rhoi pwys ei ym- barelo a,r ei gefn o. "Felly, look out, boy." Fod yr hen lane, eef "Oynghorwr" y 01 wb "Country Boys," mewn blys gael cariad. Iddo boeni llawer na fuasai wedi treio enill serch y feinwen hono y noswaith. o'r blaen. Ei fod wedi penderfynu o'r diwedd cymeryd y gynta a ddaw, heb fod dros yr oedran tyner o gant. "Now is your chance, old maids." Fod y chap pryd du hwnw o'r un ardal mewn penbleth y dyddiau ymai. Ei fod, er ei holl egni, yn methu cael hwyl ar ei feinwen. Iddo fyned i —— y poewaith o'r blaen gan ddisgwyl pethau gwych i ddyfod, ond croes i hyny y daethant. Piti garw. Fod geneth ieuanc brydferth mewn grasan- aeth yn —— wedi cael ei gyru allan i ymorol ychydig "claret" i'w rnhtelstres, yr hon nid oedd yn teimlo yn dda. rr eneth ddyfod yn ol gyda "solution o per- manganate o potash" mewn camgymeriad—a'r hwn a gednrid at amcanion "disinfecting" mewn hen hDtel win. Fed y feistres o hyd yn fyw, ac yn ol pob tebyg yn gweled agoriad y ganrif newydd. Ei fod wedi bod am dro yn ardal Iddo glywed mai hoff waith yr hen laac yw cerdded b-ob dydd i dy un o'i deulu. aIm gwell fuasai iddo aros gartref a gweithio ychydig. Mai folly yr iachai oddiwrtli yr hen glefyd, sef ctnfigen. Fod yn mryd Corwynt Tomos ddwyn allan lyfr yn cJnwys cyfres o benillion i'w canu gyd3'T delyn. Mai enw y llyfr fydd "Telyn Talwrn." Wele rai o'r ceinion I Yn Nghors Farl mae cliwiadan wyllt A myllt yn nghae Bodeilio, Cwningen ddu yn nghoed y Plas Cyfaddas i'w choginio, A gwyddau tewion, gwyn a glan, Yn Marian maenrfc yn morio. Ceir odyn galch wrth Ben-y-Bryn A llyn yn Mhant y Morfil, Ac eitliin mawr yn Mhone Bryn Iar, Sy'n suiter llawer bwystfil; 'I Ac wrth Bryn Oliwil mae ci yn lry-vr A drecha bob rhyw drychfil. Petli odiaf welais dan y ser Er amser wyf yn cofio Oedd gweled prydydd du ei farf, Ag arf ddi-fin yn shavio Yn rhwbio ei en o flaen y drydi Gan edrych fel buwch odro. Mai anghyson a'i swydd ydyw gwaith y blaenor hwnw yn; nghapel B < pi dweyd istracon yn y seiat ar nos Sabbothau. Ei fod yn rhoi cynghor iddo beidio dweyd dim os na fydd ganddo well profiad na hanes gwyr y cotiau gleision neu'r botymau melyn ar ddociau Lerpwl. Fod y bychan wedi ysgrifenu llythyr i "Hos" am iddi fyned hefo'r Ilythyrgludwr nos Sul di- weddaf. Fod hitha yn ei balchder yn ei ddangoa yn yr ysgol nos. Iddo ddweyd yn ei Jytlhyr am iddi beidio meddwl nad oedd yna ddim merolied ond y hi yn y plwyf; ei f od ef wedi dod o hyd i un sydd yn gwasanaethu yn nhy y oanwr. Nad ydyw "grapes" wedi myned hefo neb byth I ofnd disgwyl i ferch y plumber ddod yn ei hoi i sir Fon. Ei fod yn gegog iawn am y "Olorianydd" o hyd, yn enwedig am y "garddwr." Ei fod wedi talu ymweliad a —— ar ddydd Nadolig, ac iddo fyned i'r eglwys i wranda ar ganu y caro-au. Iddo weled nad oedd yno fawr o hwyl, am y rheswm fod y Saeson yno, ac yn cael mwy o la na'r Cymry, ac yntau i fod yn gyfarfod i Gymry. Iddo glywed am y morwr tir sych sydd wedi cael cariad newydd, ond y gwaetihaf oedd fod tad y feroh yn agoa i ddal y morwr. Ei fod am ei wylied y tro nesaf, ac am haner ei ladd hefo ymbarelo Rh-vs. Ei fod yn eI'd y chaps yn gwneud yn iawn, sef stupio wrth urweinydd y canu. Ei fod yn gobeitJuo y bydd gwell fcrefn y flwyddyn newydd yma. Mai amser codi dydd Still yr hen lane hwnw o —— ydyw tun haner awr wedi pedwar. Mni y job ealetatf wnaeth ef y Sul diweddaf ar ol oodi oedd tynu y fei-fa o'r domen.

GoresSyn Cape Colony. -I

ABERFFRAW.

AMLWOH.

BANGOR. ;

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.