Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cyflwyno y Dysteb i Mr John…

Yr Ystorm.

[No title]

Liythyrec ni y Golygydd,

GWEITHWYR. BGDEDERN A'U HORIAU…

OYNGHERODD NADOLIG LLANEROHY-MEDD.

Gwerthfawredd Anan Pared...

News
Cite
Share

Gwerthfawredd Anan Pared. Mae'n. debyg na ddigwyddodd dim.yn haneø. masnachwyr Oymreig yn fwy amlwg i biofi. "strictures" mynych y Barnwr Syr Horatio Iioyd yn nglyn ai fusnes ef nag eofndra y masnaok- wy-r hyny mewn gwahanol drefydd a phentrefydd yn y Gogledd a ymfwriasant allan olr oaethiwed Xmas-box-yddol. Pe y gellid daxbwyoo mwyafrif trigolio-n y broydd, dyna ddymunaawn ei wneuthur, ahyny heb ddigter nadadL Gan nad wyf fasnachwr fy hunan, gwrandawed y eyffredin ar ychydig resymau dros weithred "V rhai hyn." Yn gyntaf, hen arferiad y cyn-oesoedd ydyw v "Rhodd Nadolig." Adegau a fu nad oodd ein cyndadau vm golygu o gwbl mai rhyw ddaro- ladrad oedd codi swllt am werth tair oeiniog o liawdi Pa beth ydyw y sefyllfa yn awr? Onid ellir cael am swllt yr un pwysau o'r blawd goreu yn y siop bach ar ochr y ffordd yn y wlad ag a geir 0 felinau mwyruf poblogaidd siroedd Mon Be Arfon ? An tybed fod y melinwyr hyn yn itooddi Christmas-boxes" i'r masnaohwyr i'w rhanu? Gwyddom fod eu goruchwylwTT ar hyd ac ar draws y wlad yn gwerthu "brawn" a "sausages," blawd a bacwn, a "currants" a "raisins," ond a roddant hwy yr hyn ofynir i'r masnaehwr lleol wneud? Yr ym bron yn sicr na wneir hy. ganddynt.. Eto, gwell gan rai dalu am eu clud- iad gyda'r rail i fyned i'w siopau hwy i btrynu! tra y mae cynrychiolwyr hefyd o drefydd mawr- ion yn Ileibio y wlad o dan lygaid y masnaehwr gwledig. Eto, pan y mae y gwr adref yn waei ac angen enllyn, gwyddom at bwy yr eir i gael coel! Pan dtrewir un yn wael a'r meddyg ryw dair milldir nexi well o'r ffordd y cyntaf gyfeirir ato yw y grocer, fe'l rheol, yn- enwedig oe bydd y gwraITan o wai^h Dyma'r dosbarbh mwyaf eyffredin sydd yn tyrfu am "CSiristmae-boac." Gofynai gwraig i fasnachwr am y eyffredin rodd elehi, dywedodd yntau wrthi yr amgylohiadau. ,.wt-li., gynoch clii y byddailii-prynu y cwbl bob amaerr ac atebai'r siopwr, "le, mae'n wir, ond welwch chi, tae chi yn talu y ddwy bunt sydd arnoch ers mwy in, blwyddyn galbswnni roi Ohnstmas-bwx iawn i chwi." "Y gofyniad natiiriol yw i ble'r aeffi y ddwy bunt, tybed? Oeisiai un hen longwr ar ymyl cei Bangor egluro hyn y dydd or blaen-hen forwr o Fon ydoedd— "Sure, sir, don't ye seo; mae'r mereihed, a'r gwragedd ran hyny, fel ostrich yn llawn plyf! Ohd, sure, sir, tae nhw byth at yr ironmongier i ofyn am 'Christmas-box' o ibadell ffrio neu pospasi, nac ychwaith at y milliner a'r draper i ohwilio am rodd o bluen, ond er mewn dyled i'r dyn a geidw yr enllyn ato yr ant hwy, or gwario yr arian 'am yr hyn nid yw fara. COfiOO y cyfryw rai mai nid ar blyf heti-tu a boneti a 11001'3.8. gwych a Uodrau melyn-y- bydd' dyn na dynea- fyw, ond ar fara, er nad ar hwnw yn unig. Cyfeiriai un dro yn ol ait godi co-operative stores fel bwch diangol i ddwyrt y fasnach oddiar y pec'haduriaid masnachol hyn ond ai nid oes raid wrth arian parod cyn y geilir oodi "stores11" i ddechreu, ac nas gaW y prynwr gael ceiniog- wertli heb dalu y geiniogar Pe y gwneid- hyn a'r masnachwyr deuai y prynwyr a'r maa- nachwyr, yn untongyrchol, yn gystal operative company" a'r un ellid ei gael trwy gvd- ddealltwriaeth. Dygn. anwybodaeth rhai poM' ydyw eu mynych" gyfeiriadau at yr arian a'r' rhoddion roddir -gan "wholesale merchants" i'r- masnachwyr. Gellir bod yn eithaf tawel ax-y, pen hwn nad oes y fath beth yn bod. Y XLII". meddai rhai o honom, sydd yn prynu, ao ed- liwiwn mai y ni sydd" yn cadw y siopwrs. Oftd. nid yw hyn yn wir- (Mid' can belled ag y mae yn. deilwng i bob gweithiwr ei gyflog. Yn yr ua. mndd yn union y gall y gwr mawr sydd yn talii. cyflogau i ddeugain o ddyriion ddweyd "y it sydd vn y'ch cadw chi." Buan y gwrthwynebaf y gweithiwr hyn, gan nad dyna ydyw y fESitlL. Rhag ofn i ni fyned yn rhy faith, Mr Gol' efanai mai gadacl i'r ntater He y mae ydyw otreu gydag ychydig grybwyllion fel hyn:—0& üe5 "Christmas-box" i fod yn siwr i chi, John Jiine»r pobol y "plyf"'ddyl'asai ei roddi! Os read wyfc yntaluvscor, Harri Jones, i'r grocer, pobof y "plyf" ddyksai ofabj; am bwdin 'Dollg i ta! Os nad y-dyelf yn talu arian parod i siop y wlad am yr hyn a fWytewch, Jane a Mary, ac yn myrred o'r ardal i brynu, "pobot y plyf" ddylasai eich boddloni "wyliau y Nadolig! Gyda golwg sr yr "hen gostwm" eitha hawdd vdvw i ften siopwr yn nghanol gwlad sydd wedi "ffortu-na"am dros ddeugain mltnedd gyfranu o'i dda: I-Aver, ond nis gally rhai sydd yn awr yn ymdfeehir "byw yn mhob masnach oiierwydd y gystadlfeoaeth enbvd "s.vdd yn eu gwynebu i gyfranu o'ti, hych- vdig eniillion, ao y mae yn beth nas gall pobol a barotoant ddefnyddiau Uuniaeth ei wneuthur. EfaiStsi y cawn air ar y miater gaP- ryw gyfaill cyn i mi ysgrifenu eto. KITCHENER

[No title]

--------Glo Mbn.

----..............._-- __------_-Cychwr…

Nodion Amaethyddoi, 8tc. -

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]