Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cyflwyno y Dysteb i Mr John…

Yr Ystorm.

[No title]

Liythyrec ni y Golygydd,

GWEITHWYR. BGDEDERN A'U HORIAU…

OYNGHERODD NADOLIG LLANEROHY-MEDD.

News
Cite
Share

OYNGHERODD NADOLIG LLANEROHY- MEDD. Syr,—A {yddwoh mar garedig a chaniatau ychydig dcl1 gofod i mi i draethu fy lien r, feirniadaethau yr adrodd yn y cyngherdd uchqd. Teianlaf y buasai yn. gamwri dybryd a'r oyfarfpd yn |gyffredinol, ao yn noillduol, a'r adroddwyr na chawsanteu gwejorwyo,. ao a'r rhai hyny hefyd oeddynt fuddugol yn y ddwy gystadleuaeth —Y Ffoadur" a'r "Milwr"-pe gadewsid i'r peth syrthio yn fyr. Y brif gystadleusaeth adrodd, "Y Ffur," agored i dan un ar hugaviii oed, Yn y gysfcadleuaerth hon yr oedd cyfrifoldeb y beirniaid yn fwya.f, egid yr oedd gwobr syl- weddol yn cael ei ohynyg, ac mewn canlyniad yr oedd adroddwyr galluog wedi dyf'«l: i ym- geií$io. Allan o luaws o ymgeiswyr dewisodd y beirniaid bedwar i gael adrodd ar .y llwyfaQ^ ao yn eu mysg yr adroddwr penigan^) "Betan.- ydd," ao fel y disgwyliwn yr oedd ei adroddiad ef yn tra rhagori ar y tri arall, ond ejynwyd; ft yn fawr pan glywais y beimiaid yn cyhoeddi y cyntaf a'r olaf adroddwyT yn gydradd oreu a "Relanydd" yn gydradd ag un asrall am yr ail wobr, ao fel eglurhad (i) fe ddywedodd "Meilir Mon," yn nes i ddiwedd y cyfarfod, ryw beth yn debyg i hyn os wyf yn eofio yn iawn: "mai o dosturi yn llawer am ei fod yn ddyn dyeithr y cafodd wobr o pM." NidP wyf yn adnabod "Belanydd," 8C hyd ag yr wyf yn cofio ni welais ef hyd y no son. grybwylledig ond gwn gymaint a hyn am dano, ei fod fel adroddwr hyn lleiaf uwdhlaw tosturi gam Mieifir Mon na nøb aral". Bto, yr ail gystadlemaeth adrodd, "Y Milwr," agored i rai dros ddeuddeg a than un ar hugain oed. Yn y gy»tadleua<?Gh hon fe fu yr awdnrdod- au yn ddigon doeth i ganiatau i'r tloll adroddwyr (saith mewn nifer) gael adrodd ar y llwyfan, felly, yr aedd pah un yn cael bnrnu drosto ei hun pwv oedd yn adrodd oreu. Drwg genym nad oeddwn yn h1 cydweled gyda'r parohedig fedrriaid yn y gystadleiiaetih hon eto. Oredaf yn jrroes i Meilir Mon mai hanfodion adroddiad da ydpr JX adroddWT nid i ddw^og gydag ystwytbde5C"tafod dlyaineb y aV odlau yn y dam, ond yn hytrach mynu oael myned i yspryd y darn a adroddir, rhoddi bywyd trydanol yn ngeiriau marw yr adroddiad: a gwae- garu hwnwdrwy y gwrandawyr hyd nee y bydd yn gwneud I E caletaf o honynt deimlo ei effaith ae yn gwefreiddio enaid y dylaf yn-bteeonol, ae aberthu odlau, cynghaneddion, a phob peth ail iaddol arall os y bydd hyny yn angenrheidiol ar mwyn goeod allan synwyr y darn-a adroddir -rhodi pob gewin ac ae:od (nid y tafod ysfewvth yn umg) os "Y Milwr" fydd v darn a adroddir i bortreadu y milwr fel yi gosodir allan yn y dam, yr hyn J "Yn llyn oer pan allan a, Ei wael ddiferyn ola Yr erys ei oerion fysedd, I'n glwm am gam ei hen gjedd." Dyna, Mx Gol., yn olfy marn i, ydyw hanfod ad- Toddiadcla., ac ni phar unrhyw ymgais o eiddo Meilir Mon. n:t!i gyd-feirniad, y Pai-ch D. Hop- kins, i rrri newid fy marn ac ondbarnu yr ad- rodd wrtm y safon yna fe wyr pawb1 ooddiya, bresencl yn ghyngherdd y Nadolig, Llanercfcy- medd, mai -:d yr un gafodd ei gwobwyo ad- roddodd oreu, er ci bod yn ferch i ddiacon gyd- a'r Anmbynwyr.—Ydwyf, etc., UN OEDD YN BRESENOL.

Gwerthfawredd Anan Pared...

[No title]

--------Glo Mbn.

----..............._-- __------_-Cychwr…

Nodion Amaethyddoi, 8tc. -

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]