Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cyflwyno y Dysteb i Mr John…

Yr Ystorm.

[No title]

Liythyrec ni y Golygydd,

GWEITHWYR. BGDEDERN A'U HORIAU…

News
Cite
Share

GWEITHWYR. BGDEDERN A'U HORIAU HAM- j DDENOL. Syr,—Wrth ddarUen ysgrif "loan," pe teilwng o'r enw vsgrif, dan y penawxi uchod yn y "Clorianydd" am Rhagfyr 27iikiv yr oedd y geiriau hyny,dO& yn fyw iawn i'm cof, "Os cregyn gweigion fydd yn y sach cregyn ddaw allan, boOOl bach," gan moram- ddifad a gwag ydoedd o bobpeth ond culni a. huaan- oldeb. Bviaswn yn meddwl wrtho mai clwl. oedd pawb ond "loam, ac ar yr un pryd ni welais- neb erioed yn bradychu cymaint o ddwlni ac amryhod- aeth. Ni, wyr faint sydd yn angenrheidiol i wnoud i fyny lu nea fintai. Cynghorwn i'r "loan" edrych i mewn ei hunan i ystyron, y geiriau hyn. Edryched yn; gyntaf oes towy nag un ystyr iddynt, ac wedi cael hyny allan fe ganfydda ar unwaitte fod yn Bodedern fwy na digon o weithwyr i gynwys y naill a'r llall o honynt. Heria.f loan i wrth'broti y gosodiad gyda golwg ar y rhegfeydd yn rhsrygo'r awyr ar gonglau'r heolydd, ac hefyd gyda srclwg ar y rhai haner meddw yn dod o'r tafamaai adeg cau. u. A wado hyn aed a hi, A gwaded i'r haul godi." Gofyna. "loan "Pa Ie mae ein Cymdeithas; Ddir- westol a.1 dylanwad? Cwestiwn eithaf pnodoi yn wir, yn aeillduol felly wrth edrych beth.yw sefyllfa pentref Bodedern yn y cyfeiriad hwn. Nid oes ardal yn Mon yn ddiamheu yn gweithio yn fwy byw, ymdrechgar, a. chyson gyda'r achos dirwestol na, Bodedern; ond rhaid addef, ar yr un pryd, fod tnedcEvdod mor uchel ei ben ynddi ag unrhyw ben- tref ya y sir. fod y Gymdeithas Ddirwestol wedi gwneud ac yn gwneud daioni, 00: eto i gyd bychan ac yohydig iawn ydyw ei dylanwad ar hyn o bryd. Beth, "loan," a, oes ardal yn Mon a chymaint o wragedd yn ymwneud a'r diodydd meidwol ag sydd yn Modadern? Nao: oes, meddaf. A gwrided y cyfryw rai mewn cywilydd. Ceisia "loon" gam rai i amheu fy athrawiaeth, medd ef. Nid athrawiaeth mo b¥;)ni, "loan," ond gwirionedd noeth ac amlwg, ac, o angenrheidrwydd, nis gall neb ei amheu, ac mai fod arweinwyr yr a.rdal, ar ol darllen fy ysgrif gyntaf, wedi oymeryd sylw o honi, at) wedi sefydlu Cyfarfod Darllen Undebol, yn brawf sicr, cryf, a. diymwad i mi ac i bawb fy mod yn traethu gwirionedd. "Dweyd y gwir sydd yn lladd." Pwy wye nad y rheswm fod "loan" yn teimlo cymaint odsiiwrth y gwirionedd yma. ydyw ei fod Tn un o'r. rhai hyny ag sydd yn cymeryd dyddordeb neillol.,n heolydd a'r tafarnau, drwy dreuho ei oriau hamddenol yn y cyfryw leoedd:-—Ydwyf, eta, BRUTUS. j

OYNGHERODD NADOLIG LLANEROHY-MEDD.

Gwerthfawredd Anan Pared...

[No title]

--------Glo Mbn.

----..............._-- __------_-Cychwr…

Nodion Amaethyddoi, 8tc. -

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]