Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cyflwyno y Dysteb i Mr John…

Yr Ystorm.

[No title]

Liythyrec ni y Golygydd,

News
Cite
Share

Liythyrec ni y Golygydd, [Nid ydym yn gyfrifol am ayuiadau ein gohebwyr yn y golofn bøn. J 0OFGOLOFN AP FFARMWR. Syr,—Mi rroedd yn dda genyf weled "Porth- wr" wedi dyfod allare i ysgrifenu ar y testyn nchod JIll oich rhifyn diweddaf, a deall ei fod yn teimlo dyddordeb ya y peth, ond nis gallaf yn fy my", gydweled yn hollol ag ef yn mhob peth a ddywed. Er engraifft, fe ddywed y bu- asai 3c reeu 6c y pen yn shesymol fel na theimlai neb ei fod yn gwneud lliawer o aberbh. Mae yn wir fod psawb at ei ryddid i roddi yr hyn fyddo yn ei ewyllysio, ond ai ni ddylem ni wneud tipyn o aiberth dros yr hwn a wnaeth gymaint o aberth Mosom ni, fel y dywed "Porthwr" ei hun 1 Dy- wed hefyd fod "Ap Dafydd" yn cwyno a grwg- nach ychydig am y siomiant a gafodd yn nglyn a'? cyfarfod a gynhaliwyd Hydi-ef 22ain yn Llan- gefui. Wel, peth oedd' hyn fuasai yn digaloni pawb heb fod ganddynt bemtderfyniad eryf i gario y peth yn mlaen: gweled ugeiniau lawer o'r dbwbarth gweithiol yn Llangefni y diwrnod hwnw a dim ond tri o hemom yn y cyfedriad, er i "Ap Dafydd" dailu i'r criwr am wneud y cyfarfod yn hysbys; ond mi 'rwyf yn cymeradwyo yn fawr etel cyfarfod eto dydd Oadan, gan obeithio y caf weted yr ysbvfell yn orlawn o rai llawn bywyd mudrad Gobeithio r.a. fydd i "Porthwr" draaargwyddo wrthyf am yr ychydig sylwadau hyn. Mi "rwyf yngobeitJhio y car yagwyd Haw ag ef ddydd' Ca^an. —Ydwyf, etc., AP TREFOR STC,—Gan fod eich newyddiadur yn dyfod o'r v--asg, yn gynaxaoh nag arfer o achos y Nadolig methodd fy llythyr a chyrhaedd y swyddfa yn ddigon buan i vmddangos yn y papyr diweddaf. Yr oedd un a eilw ei hun yn "Borthwr" wedi gwneud cais am gyfarfod yn ysgoldy y Wesley- aid,. Llangefni, ddydd Calan.. Yn unol a'i aw- grym. penderfynodd y pwyllgor i gyfarfod fod, ac yr oeddym wedi cael addewid o bresenoldab Mr Thomas Evans, Boston House, Gaexwen, yn. ein cyfarfod, ond oherwydd yr anhap a nodwyd uchod cawsom siomedigaeth ag sydd yn peri gond i mi a lluaws eraill. Gobeithiaf y bydd i'r gwahanol ardaloedd trwy y sir drefnu cynrych- iQIWJT neu gasglyddion a thrysorwyr lleol, ac anfon eu heinwau i'r ysgrifenydd cyffredinol. Bydd hyny yn fanbais i ni drefnu i gaol cyfar- fod yn Llangefni eto yn fuan, fel y ma,earnom wir angen am un or mwyn deall ein gilydd yn iawn. Y mae gan ysgrifenydd y pwyllgor gyflawn- doer o dafl'eni wedi eu hargraphu yn bwrpasol i'w ihoddi yn y llyfrau casglu. Gwnewch archeb am danynt. Cawsom; lytliyr oddiwrth Mr Ellis Jones Griffith, A.S., yn dymuno llwyddiant i'r symudiad. Y mae Mr Griffith wedi tanysgrifio yn deilwng., Teimlaf yn ddiolohgar i "Porthwr" am ei lythyr hynaws1. Sonia am i'r gronfa fod yn un gyffredinol. Yn wir, dyma ydyw un o'i harwydd-eiriau: rhagorfraint cyffredinol sydd wedi deilliaw i ni trwy Ap Ffarmwr. Dylem fel arweinwyr roddi cyfleusdra i bawb o honom fel gweitliwyT, o'r gwasbach i fyny i'r hwsmon, i gyfrarru fel y bydd ein cronfa yn un lewyrchus a theilwng i'n gwrthrych ac yn anrhydedd i ninau ar ddechreu canrif newydd. Taflwn ein hysbryd i'r gwaith o ddifrif. Os yn oer a di- fywyd y byddwn bydd y gronfa yn eiddil a'r golofn yn fechan a diaddurn—yn oodi gwrid i wyneb yr edrvchwyr, pan ystyriom fod yn y sir filoedd o weithwyr hoenus ac iach o'r tucefn i godi un anrhydeddiis. Dywedodd un o fferm- wyr mwyaf yr ynys wrthyf y dylem gpdi dau gant o bunau yn eih mysgv nen fe fydd yn gywil- ydd i ni. Oredaf fod ei frawddeg yn cynwys y gwirionedd. Deallaf oddiwrth rai casglyddion fod yna danysgrifib campus mewn rhai lleoedd, o chwe^heiniog i fyny i bum' swllt yr un. Dis- gwyliaf air oddiwrth "Porthwr" ac eraill. Y mae fy llythyr wedi myned yn faith eisoes. BIwyddyn newydd' dda i chwi, fy nghyd-weith- wyr.—Ydwyf, etc., AP DAFYDD. O.Y.—At Ysgrifenwyr a Ohasglyddion Lleol.' —Y mae genyf gydawnder o dafleni i roddi yn" J llyfrau casglu. Bydd yn bleser genyf eu ban- fon trwy y post i unrhyw ardal. Gyrwch eioh cyfeiriad i m Jones, Cae Gwyn, Tre- for, Llangefni..

GWEITHWYR. BGDEDERN A'U HORIAU…

OYNGHERODD NADOLIG LLANEROHY-MEDD.

Gwerthfawredd Anan Pared...

[No title]

--------Glo Mbn.

----..............._-- __------_-Cychwr…

Nodion Amaethyddoi, 8tc. -

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]