Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DicMs9 :-GRAND SHOW OF BOOTS, SHOES, AND SLIPPERS. IN LATEST STYLES. LARGEST STOCK IN NORTH WALES. High Street, Llangefni. Market Street, Amlwcb, i BONA HOUSE, LLANGEFNI. f "MAE RHEW-WYNT Y GAUAF YN RHUO A'R CENLLYSG YN DLSGYN I LAWR," Ond nid cyn bod W. WILLIAMS Wedi gwneud darpariadau helaeth ar eu cyfer, ac y mae y- Cynydd Sylweddol sydd wedi bod yn ei fasnacli yn ystod y flwyddyn ddiweddaf yn brawf eicr fod y cyhoedd wedi deall yn mha le y oeir gwisgoedd (i Feibion a Merched) wedi eu TORI a'u GWNEUD yn y MODD GOREU am BRISIAU HYNOp RESYMOL. Cofier y Cyfeiriad :— GYFERBYN A CHAPEL COFFADWRIAETHOL JOHN ELIAS. IMPORTANT TO ADVERTISERS. Y CLOIUANTDD. ESTABLISHED 1891. 0 F F 1 0 B 8 > Bcidg-3- street 1-ilangefiai. n THE CLORIANYDD t WELSH NEWSPAPER devoted o the iJter- l ests or _IA.tlaCULTUIŒ with a LARGER .;IRCULATION.tban any Paper of the kind amongo. v tU cla-saee in Auglesey end Carnarvonshire. THE "CLORIANYDD" U t,h ONLY WELSH PAPER published in the County. PRifeCE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day,at 1 tangefni) in time for the Market Cars for remote illes, of the Island. A GOOX) MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS, CHARGES MODERATE. PUBLISBfJJRS: "Tfla iSORTH WALES CHROMCLE" Co., Ltd Y &0ALhi OF H A S. I l. 1.' '1. T ¡.JJe Line Per Inch. a. d. a. d. Parliamentary Notices — «. 0 6 5 0 Prospectuses of Public Cav wmm p roq -4 and Government and Chancery Notices 0 6 5 0 i Election Addresses, Legal ,a#a Publio Nances O.J £ 4 Sales of Real Property, etc. 0 d & o r Concerts, Entertainments, and Miscellaneous Advertisements 0 1.2 1 8 rThe above Advertisement are Scaled by Type ;-Measure, the aeual print linen upt being counted. TRADE ADVERTISEMENTS. These are inses^ed at Reasonable Rates, vary in" ccog to space taken and number of on8 oidered. The Charge for or- Inch Single Column Adv^rtiiw- dpeui i? as follows 52 insertioiw at 6d per week. 26 do at 9d do 13 do at Is do Ok' a %wo Inch Singfe Column r~ an jneb QI¡,unn :— insertions at Is per week, do at Is 6d do 13 do at 2a do I or a Three Inch Single Column or One &nd-a-half« A considerable reduction ie made when more than j tThre* Inches are taken. laches Double Column:- 52 insertions at iS 6d per week. 26 & at Us 3d do 13 d at Ss Od do PARAGRAPH ADVERTISEMENTS. Q..ed at 4d per line; S¡iíj! position* at 6d per line. CSEAP PREPMD ADVBRHSKMRWTK. the head of "Wanted," "To i>V or "To oe ,Wd," etc. Word* OscuT" Twigs. Xhsioh. s. d. a. »i. s. d. 18 0 6 1 0 1 6 i 24 10 16 2 0 ~J2 13 19 2 6 48 1 6 2 0 3 0 REMITTANCES-Cheques to be made payable to tne NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not received on amounts exceeding Two Shillings and rpence. Ijistra inaertioiut charged pro. mt&-Twepsom J" ^repties an to be addrMaed to the Vfioa. j DALIEB SYLW, 1 T (BYDD JAM ES E. JONES & Co. I YN GWNEUD ARDDANGOSFA O BOB MATH 0 MANTLES, CAPES, JACKETS, MACKINTOSHES, FURS, UMSEELLAS, CORSETS, CR STYLE iDIWBDDAKAF, A | MILLINERY O BOB MATH, YN CAEL iEU GWNEUD I FYNY GAN "PROFESSIONAL MILLINER," YR I HON SYDD WEDI GAEL PROFIAD O NAW MLYNEDD YN LERPWL I HEFYD Y MAE GANDDOM "DRESSMAKER," WEDI CAEL PROFIAD AKDDERCHOG, YN GWNEUD I FYNY BOB MATH O "DRESSM AKING," SEF DRESSES, AC t FELLY YN Y BLAEN. J READY-MADE DEPARTMENT. j^to, yn y Gangen ihon, bydd pob math o SiAT/tiau i DDYNION, BECHGYN, a PHLANT; eto, TOPIAU COTIAU a JACKEDI Lban Glas a Llwydion o bob math ar gyfer pen y tymor; CARDI- GAN JACKETS, TROWSUSA'U Melfared, eto Brethyn, HETLAU Felt, CAPJAU, HOSANAU, BRESIS, COLLARS, LEGGINS, MACINTOSHES COTIAU a LEGGINS OIL. GWNEIR YMDRECH MAWR YN Y MASNACHDY HWN AR GYFER PEN Y TYMOR. COFIWCH Y CYFEIRIAD, SEF: — JAMES E. JONES A CO., LONDON HOUSE (Yr Hen Air Aur), LLANGEFNI. 4 Shop Rad y Bobl, Shop fiewydd, Liangefni. Y GAUAF a'r NADOUC Oyflawnder o Nwyddau ar gyfer y Gauaf. DARPARIAETH HELAETHACH NAG ERIOED YN Sbop JR.sa,èI. y 4mlb]Lg SEF SHOP NEWYDD, LLANGEFNI. 7" ae Digrn. o Ddewis mewn Capes, Jackets, Mackinfeoshes, Furs, Umbrellas, a MILLINERY yn arbenig. D1LLADAU PAR0D I DDYMON. BECHGYN A PHLANT. COTIAU, SIWTIAU MELVERED, &c. RRETHYNAUI DRETHYNAU! gRETHYNAUI Dymuna y Perchenog alw sylw neillduol at yradran lion, pa un sydd yn Ilawn o'r Nwyddau mwyaf newydd, a'r Prisiau yn IS NAG ERIOED. Mackintoshes a Leggings, Cyflawnder o Ddewis, gan y gwneuth- urwyr goreu, pa rai a warentir. Shop Newyd tf,Llangefni. n BWYS IR RHAI SYDD YN DODREFNU EU TAI. Dy-vlla "E: 3D W X'X4 JONES, Kyffin Place Cabinet Works, BANGOR. ffvsbysu fod ETOCK Helaeth o bob xsath o 9DODREFN i' w Gwerthu am y PRISIAU MWYAF RHESYMOL, vn cynwys DINING, DRAWING. £ BEDROOM SUtTES, GWELYAU PRES a HAIARN im yr Hen Brisiau cyn y Codiad. Hefyd ilAT- TRESSI FLOCK a RHAWN, GWELYAU FLOCK a PHLU, CYPYRDDAU GWYDR a THRESEL- YDD, CADEIRIAU a BYRDDAU CEGIN. Telir y cludiad own 15eg Milldir o Fangor. 1278 YN SHOP R. Mon Williams Y GELLWCH WELED Y BTOO FWYAF A CHYFLAWNAF 0 I Esgidiau Boneddigesau, Boneddigion, Merched Ieuainc a Phlant 0 UN MAN YN NBREF CAERGYBI. V MRYWIAETH MAWR 0 ESGIDIAU A CRYFION GOGYFER A'R GAUAF, O'R tWNEUTHURIAD GOREU, AM BRISIAU EtHESYMOL. DlnVY EI FWYTA Y MAE PROFI'R PWDIN." COFIWCH Y CYFEIRIAD: Leicester House, Market Street j Sjenthyca Ariar yn Gyfrinacho! I 0 kto I FYNY. a R PROMISSORY NOTE IT BENTHYCTWR EI HUN. Mae vr un sydd a i enw isod iedi ymsafydlu er y flwyddyn iS70, » paob inser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI EN *V 21 HUN. „ A.. Y mse wedi ymdrechu yn waetadol i actio yn deg t: I!eV'n dll11 gwyneb-agored, ac y mae efe wedi ,e,rl-)vn CANOI",DD LAWER 0 LYTHYRAU 0 VERTK.FAWROQIAD A DIOLCHGARWOH I ddiwrth y'-lisi fuont y-a delio ag ef. NJ CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL. II NICHYMERllt BILLS OF SALE. EMR SYLW DIATTREG I YMHGLIADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadao Bllan 0 I Jythywa Oanmoliaethus oddiwrth Fenihycwyr | ?elerau lienthyciadau, ac unrhyw; ^7J^ ai^L ddymnair. &a*l ei gyflenwi IN DDIDAL trwy pelio, un iti yn bersonol neu trwy iythyr, &v | GOORGE PAYNE, I Accountant, J 18J.58—3077 CreKfcPt-' r.d, Rhyl. tzj tl I ACHUBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio Anti-Convulsion and Worm Drops y diweddsur Ddoctor David Thomas Jones, Llanllyfni. Paiotoedig yn unig gan un o'i DRUSTEES, sef MR WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFESTINIOG. DYMA'R FEDDYGINIAETH oreu at bob math o anhwylderau ar bliint, yn enwedig FFITLAU o bebnatur. LLYNGYR, BRONCHITIS, Y FRECH GOCH, COLIC, neu GNOFA yn yr YMYSGAR- OEDD; a cfawalant bob math o WYNT o'r CYLLA. Ni ddylai yr un Teuiu lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn wrth law. R H Y B U D D. 0 dan EWYLLYS y diweddar DDOCTOR JONES ni fedd neb bawl i ddefnyddio ei enw ef yn nglyn a'r "BALM IACHUSOL" a'r "ANTI-CONVULSION AND WORM DROPS" (Ila,wer llai gyda dynwared- iad twyllodrus ohonynt) ond yn unig y TRUSTEES —y MRI STEPHEN JONES, BORTH, PORTH- MADOG (gan yr hwn y gellir cael y BALM), a WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFES- TINIOG, gan yr hwn y gellir cael y DROPS, a'r hwn yw yr unig un a dderbyniodd) y cyfarwyddyd at en parotoi gan DOCTOR JONES ei hun ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth. GOCHELWCH DDYNWAREDIAD. Os am y Feddygmiaeth wirioneidol (genuine) anfonweh at v •TRUSTEES, neu ez GORUCHWYLWYR, am dani. AGENTS YN EISIEU. Ymcfvner a William Humphreys (Elihu), Blaenau Ffestiniog. 1503 I r CONDITION POWDERS CORDIAL FOR HORSES. Are strongly recommended for producing a beaufci- ful smooth skin, and for bringing Horses into general good condition they given tone to the fftom&ch, increase the appetite, and purge the blood from all gr .ss and impure humours. They will be found of essential service for grease, swelled legs, coughs and influenza. Sold in Packets, Is and 2s 6d each Physic, Worm, Cordial, Cough, Diuretic, and other Balls for Horses also all kinds of Drinks for Cattle. J JONES, Chemist & Druggest, And Qualified Dispenser of Medicine, By Examination of the Pharmaceutical Society of Great Britain, and the Apothecaries' Society of London, P E N P II I n R Y N G W RAN. Darpariadau IMawrion AH GYTER JPentyanoi* a'r Gr £ i>ii.sKlf GAN W. R. HUGHES, BRADFORD HOUSE, Llangeftii AC Amlwch. s moc ^dderchog o Capes, Jackets, Mantles, Costumes, a Mackintoshes: canoedd 0 Um- brellas o Is i fyny. Digonedd o ddewis o Hetiau Felt a Straw wedi ac heb eu trimio. Dewis ardderchog « MILLINERY. Dynia y Ile, yn ddiddadl am Het Smart a Fash ionable, a hyny am Bris riieevmoL mcUDJeik5fe<iS' T 3lr1;c: yn7erti 10^ llath^ gwahanol liwiau; eto, gwerth Is 3c. Mae yr oil wedi eu prvnu cyn y oodiad. Oexr eleiu fwy o ddewis nag erioed o bob math o DDILLADAU PAROD I DDYNION, BECHGYN A PHLANT. Dymunesn^ alsr sylw arbenig at DDILLADAU G'WISGO I DDYNION A BBCH37N. Cofiwch yn neillduol am y Ciysau Gwlanen Cartref a geir eleni eto am yr hen biis scf, 3s llic: maent yn werth Ilawer yn ychwaneg yr un gwlanen wrth y llath am llic S SJ^fkintoshes, Sealskin Coate, a Jackets Leggings a Gaitere, Hetiau a Oapiau, lies, Ooilars, Frmte, Braces, Drawers, a Singlet?. W. R. HUGHES, Amlwch a Llangefni. DYMUNA WTONSS BROS., DRUID HOUSE, LLANGEFNI, IJYSBYSU y Cyhoedd y gwneir cyfnewidiadau yn Druid House, a'u bod yn y cyfamser yn cario eu masnach yn mlaen dros y ffordd, sef Y Drws Agosaf i Swyddfa Messrs RICE ROBERTS a LAURIE, LLETGEIR Pob Math 0 Frethynau mwyaf Ffasiynol HEWN Overcoatings a Suitings, YN NGHYDA Sfcoc rIeIace'th 0 "1Ma'ter-proofs, &0. Watches Clociau Etc. D Y M U y A Mae ]MMLIMIW WATCHMAKER, LLAN G EFNI, ALW SYLW TatGOLION MON AT Y STOC Watches, Clociau, Spectols, a MODR ViY AU PRIODASOL, pa rai a werthir am y PRISIAU MWYAF RHESYMOL. Watches Watches Arian 3s. Patent Levers. Cadw Amser Da. —— — WATCHES Trwy y Post, Arian ac Aur 3s. lc. I FERCHED. GLOOIAU LARWM 2s 7c; drwy y Post, 2s lOc (ardderchog i g-odi yn y boreu). SPECTOLS. Mae jmn, ganoedd o Spectols o 6c i fyny. Rthai Ceryg (PebKes), 5s. SPECTOL I IXXRWYR, CERYG (Mettlers).-Os aes arnoch eisiau cadw eich llygaid an- fonweh am y Patent Wire Gauze Protector, pris 6c drwy y Poet, 7c. Engagement Rings. 9, 15, ac 18 carat o 3/- i fyny. MODRWYAU PRIODASOL. ^d yn rhatach nag unrhyw Fasmchdy arall, ac hefyd rhoddir anrhec gyda phobaodrwy. Pns,au o 15s fyny i 3P 10s. Caadiau at fesur maLt y Bys yn Sad ANFONIR Y MODRWYAU YN Y MODD MWYAF DIRGELAIDD. isaf DymUnir gaJW SylW at 71 AdraJ1 AdS-vwe:rio' Pa rai a ^eir yn y modd goreu am y Prisiau W. BARNETT, WATCHMAKER. LLANGEFNI. -LY Nodedi^ 4 Taith Hir Gyda'r Olwynfarch. Dyfyniad o'r "Carnarvon and Denbigh Herald," Mawrth 17eg, 1899. WAIT^^HIR«~MJaf Mr W- B?n8' 8 *?ddog yn swyddfa leol y cyllid wedi ?Wy y yn gwneud eu o ruchwylion nr olwynfarch, ac yn' y*t„< yr amser hwnw mae wedi niarchogaeth 12.000 o filldiroedd Drddorol wi y gall ein gy-neuthurwyr lleol droi allan beirianau allant .1. ■ A,m a draul, oanye "Mona" farchogir gan Mr RumR. AM GADERNID A HlfiBARHAD &.&1 G-ynliuniad Tlws a "Llyfnder eu Rhedia,d 44 MONA" BICYCLES YW Y RITAI GOREU AR Y FFORDD. Y PEIRlANAU ItHAGOROL EYN DRWYDDYNT GAN Y TYCiJi MANUFACTUiilN(i Cc CYFYNGEDIG. CAERNARFO.'J Y^ORTIAT f ROAD, ABERYSTWYTH ( \TORDAI STREET, PORTHMADOG I TlM»Ar A PlVLLHBL' j SC07 S HEN WHISKY YSGOTAIDD J GOFYNWCH AM ArroWsmith's Glenlivet Blend." -v 18 -b M«|| M WlVMUMMk' SEFYDLWYi) 1707 Cymeradwyir y WHISKY hwn yn neillduol ir rhai hoffant wirod o oedran mawr a phurdeb diaraheuol. I j Perchenogion Oofreatrediy ARIiO WSJ? I Tit a RIDER, Manceinion ANRHEGION NADOLIG, c, c. .4 Y MAE GAN GRAY & CO., LL NG BFNI, Stoc helaeth ac Amrywiol o Nwyddau prydferth a clefnyddioi ar Gyfer Tymhor y N ADOLIG. .1 POB MATH 0 LESTRI ARIAN ac ELECTRO PLATE, ?' a Nwyddau PRES a CHOPR, pa rai a werthir am y PRISIAU ISELA-F yn BOSIB'. Christmas Presents c. (»pp^tBBEi^1^ST,?Cf,of,srBR ""d EMKTRO PITIED, price ff' °f the latert Patte™ at lorat poMiie prioo at GRAY & CO/s, LLANGEFNI. BYd D "—■— SALE FAWIj FLYflYDDOL u LONDON HOUSE, BAKG08, YN DECHREU Dydd Iau Nesaf, Ionawr 10fed. Coflwch y Cyfelriad J 0 THOMAS, London House. BANGOR. DY:MUNA o. J. dymuna Ddatgan ei ddiolchgarwch i'w luosog gwsmeriaid am y gefnogaeth werthfawr y mae wedi dderbyn yn ystod yr amser aeth heibio, ac ar yr un pryd wneud yn hvsbys fod ganddo yn awr y J STOC HELAETHAF A H DEWlSIiLD GOREU o unrhyw fasnachdy cyffelyb yn Nghymru. O. J. WILLIAMS, Y Shop EsgidÏau, 3, GLANHWFA ROAf), OOFIWOB RHWNG SHOP BAItNBIT A LONDON BOUSE. LJ ang ef"ni. AR Y 13LAEN 0 HYD. Ma>sxx.a.oltd[y Digslrr^ Y Lie Goreu am bob Math o Esgidiau at Wisgc' HELAETH WEW BD~5^B0D Ml GTITO Rsnaoh y ^3reE' w rJZ** GENYM T 8100 ™ T raOGAETH I DMJWJB DIM NWTDDAU T GEIilB RHODCI TO TmSSLS TRWYADL TNDDMIX, A HTOY AM Y PRIgAQ ISAP POOTBL^ Dicks Solid Leather Boot Sto.ss 217, HIGH STREET, BANGOR A THROB 100 0 OAyOBN-3tOt>AU YN LLOEGB A CBTKHP. DALIER SYLW.—Dim ond un Siop yn Sir Fon • SO. MARKET STHEET. CAEHOYBI MM OTSZJULTUD OIDAQ UUKHZW DE ARAU <1B UN a V ?

Advertising

Advertising