Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

AMLWCH.

News
Cite
Share

AMLWCH. Trsteb Mr John Hughes, rrctndeg.—Deallwiiy oyflwmir vr anrhegion 1 Mr John. Hughe yn Ystafell yr Ynadon, ddydd Sadwrn, am^dri o, trloch Anrhegir ef a phwr.s yn cynwys can gmi [ran vr Anrh. Argbvyddes Neave, ac anerchiad fforvrych gan Svr George Meyrick, Bar., a dmmg- foom clock" liardd i Mrs Hughes gan Mrs; Fanning. Diau y bydd y cyf;irfod yn un hynod ddyddorol. LLYS YR YNADON. Cynhahwyd y llys misol hwn ddydd Gwener, gerbron y Mri Hugh Roberts (yn y gadair), Samuel Hughes, J. Matthews, 0. E. Jones, ac Owen WU- HamS' ESGEULUSO EU PLANT. Cyhuddwyd Mary Jones, dynes sengI, yn y. Penygriliiau, Llaneilian, gydag esgeuluso eJ, ^Erlynid ar ran y Gymdeithas er Atal at Blant gan Mr J Pentir Wjlhams ST&^E °^Tystiodd vr Arolygydd J- y ddifiynes RhingyH Williams, Amlwch^ed neb ddydd Mawrtli, y 9ied o Hge n ha le yr oedd vni y ty ond hi. Gofynodd iddi y Yna y plant, ac atebodd hithau 7 ysgolfeistr. ^ant 1 r ysgol, a dSlad oedd am Owelodd J P^nt, ac ychy^dd- d any n't, er fodiy tywydd. y h wot plant, Maggie, tno w!vb. Aethant ° dd!llatd oefd ga°d^wedasant na welsant eithr un yn ol at y fam,a d tll araU yn nhy a dbawsant hvd iddi niewn gardd. Yr ^dog' iSn, heb fawr ddillad am dam Yr oeJJ t 'ert* S™ oer f el. Methodd a chanfod y oedd yn crynu gencthod yn bump a saith Yr oedd v ty yn gynwysedig o ddwy ystafell dau wely wenscot, ac yr oeddynt yn llawn o LdSi. Daeth cymydoges a thortli ac ychydig SSyii. Yr oedd y bachgen wedi cael ei anfon i Sol* yn Nghaer, drwy garedigrwydd yr Ar- Jb^ddes N«ive a Miss Williams, Ll^nwenUwyfo, ond gadawodd yr ysgol yn mhen yr wytlinos, a cherddodd gartref.. ,i ,i,i Dr. Thomas Jones, Rhianfa, a ddywedodd ei fod wedi ymweled a'r ty. yn nghwmni y Rhingyll Wil- liams,* ac archwiliodd y ddwy eneth, cyrph a dillad thai oeddynt wedi eu gorchuddio gan bryfaid. Rhoddodd fanylion pellach o'u cyflwr truenus, a. dvwedodd fod eu tad wedi ffo;. Wedi cael tvstiolaeth ychwanegol gan y Rhingyll 0 Williams a Mr Thomas Hughes, yr ysgolfeistr, dedfrydwyd y ddifiynes i 14eg mwrnod o g^r- iad. ac fod i'r plant gael eu lianfon l Dlotty "Dy^yhuddiad cyffelyb yn erbyn Mary JonesT Back Wesley-street, a rhifai y plant yn yr os )ïJl,L gymaint a phump. Dywedodd Mr Pentir Williams fod y ddifiynes yn derbyn cymorth plwyfol. "Dywedodd yr Arolygydd Rowlands ei fod wdi vnuveled a'r lie hwn ddwywaith, ac ar y 9fed o Hydref yr oedd y Rhingyll Williams gydag ef. Yr oedd y tv yn noiio mewn dwfr, ac mewn cyflwr difrifoL Methasant ag aros vn y ty, oherwydd fod y drewdod yn fwy nag a allent ei ddal. ir oedd y tri phlentyn ieuengaf yn y ty, ac yr oeddynt yn noethlwm, a'u cyiTh yn cael eu poem gan. bryfaid. Ymwelodd a r lie drachefn ar y 7fed o oddeutu un-ar-ddeg o'r gloch y boreu, »ryd y cafodd yr oli o'r plant yn y ty. -UaeUi y tJn i mewn hefyd. Yr oeddynt oil a oeddynt fis yn ol. Cynygiodd y^tlotty lddynt imd jrvrrthodent. Camataodd fis i r ddififynes i wneud rhywbeth iddi ei hun a'r plant, ond ni wnaefch ddim. Yn ddilynol, galwodd Dr. Jones i mewn ddwywaith—y 9fed o Hydref ar 7fed o D-achwedd. Tystiodd Dr. Tom Jones ei fod wedi ymweled a'r lie, a gwelodd dri or plant. ,Yr oeddynt yn fudr iawn a noethlwm. Edrychai un eneth fechan fel pa buasai heb gael ei hymolchi ers peth amser. Yr oedd penau y plant wedi eu gorchuddio a uedd, ac yr oedd cyflwr y ty yn warthus-yn warth i'r dref. Nid oedd unrhyw fwyd yn y ty, aa nid oedd dadl na ddioddefai y plant. Dywedodd y Ddifiynes na chaffai ond 4s 3e yr wythnos o'r plwyf. 0 hyny talai 2c at yswiriant, ao felly nid oedd ond 4s lc i gadw pump o honynt. Arferai hi fyned allan i weithio, er mwyn eu. f. Wywyd ei hun oedd wedi ei vswirio.. Ategwyd gan y Rhingyll O. Williams. Penderfynodd y Fainc i'w hanfon hi i garchar am bythefnos, a'r plant i fyned i'r tlotty. Dywedodd hi fod un plentyn yn rhy wael i w symud, a chadarnhawyd hyn pran Dr Jones. o dan yr amgylcliiadau, gohiriwyd ei charcharu ;MI! fiS' MEDDW, ETC. Cyhuddwyd John Jones, Shop, Pensam, '"Nf^ith y difiynydd ei ymddangosiad, c;nd ysgrifenodd lythyr yn rlioddi ei re^nnau dros Ix idio ^PTOfi^d'ei'fod, ar y 19eg o Dachwedd, yn feddw yn vinyl* Fferm Tan'rallt, Llaneilian. Glowr yd- oedd, ac yn gweithio yn Mhontyc\aner. Dirwywyd ef i 2s 6c a r costau. LLE Y CAWSANT DDIOD? Uyhuddwyd y diffynydd yn yr achos iliweddaf a Edward Roberts, Bryn Goleu, Llaneilian, gyda bod yn feddw mewn ty trwyddedig, a chyhuddwyd Grace Jones, yr hon a ddeil drwydded y Oak Inn, Amlwch, gyda rhoddi diod iddynt. tra mewn cyflwr o feddwdod. Erlynid ar ran yr heddgeidwaid giin Mr S. R. Dew, ac amddifiynid gan Mr W. Thornton Jone-s. IVstiodd Hugh Parry, o'r Marquis Inn, Amlwch, ei fod vn cofio yr 20fed cynfisol, piyd y gwelodd I,>h, Jone.s ac Edward* Roberts p ei dy ef Yr 2d hynv rhwng naw a deg o^r gloch y boreu. (Wsant gwrw yn ei dy ef, ond ni wyddai pa faint, hwvnt yn mjaied allan yn mhen ychydig Sdt ax gyrhaedMJ tren ddeg, ac yr oeddynt yn iawn yr adeg hono. Ji ctawsant. Inrhvw ddiod y pry<l hwnw. Ir oedd can Edward) Roberts geffyl a char o dan ei ofal, ac n«d oedd ef (y tyst) yn hoffi rhoddi diod iddo rhag iddo feddwi. Yna aethant oddi^iio yn y cerbyd y» «*r. Si h,vJnt « limy. Ategwyd gan Richard Jons, Pensarn" yr hwn a ddvwffid na chafodd y diSjnwyr dim ond im o gwrw bob .»p J W' S ra«"r' N,d <dd d y 3 y Pentrefelin, a dd^odd ri fod ef wedi gweled y diffynyyr rhwng g (,atl] ddeg yn y boreu. Ymddangosent fe P n,.hosi ychydig ddiod, ond nad oeddynt yn de yg trwbl i neb. A Tystiodd Hugh Jones. Upper Quay-street, iddo weled y ddau yn myned i'r Royal Uak. 1 oeddynt yn sobr. Gwelodd hwynt yn dyfod alum yn mhen oddeutu pump nett ddeng munud, ac yr oeddynt yn bur debyg yn dyfod allan i'r hyn oeddynt pan yn myned i fewn. Croea-holwyd: Nid oeddynt yn feddw. Ni stiara/lodd a hwynt, a. chan ei fod o fewn ychydig Utiieni iddynt yr oedd o'r farn nad oedd dim allan ie ynddynt. Dywedodd Evan Jones, trwyddedwr y George tb IV Inn, fod y difiynwyr wedi galw yn ei dy rhwnir 11-30 a H-35. Sylwodd eu bod mewn ,,j ° ,1-r-wedodd wrthynt na chaent unrh-yW ?dSd yno Aethant i'r ce'rbyd yn iawn. Ccoes-holwvd Pe bua^ent yn feddw, buasai wedi gorchymvn i fyned allan. „ Tystiodd John. Francis, Tredath, ei fod wedi gweled John Jones oddeutu hacer-dydd ar ei gefn y n'ordd yn Mhorth Avnlwch, ac o fewn rhyw gan' llath o'r George the IV. Yr oedd yn hollol an- ymwybodol. Nis ir.uhii ef (y tyst) ddweyd dim earthed ei fod yn feddw. Gwelodd ef yn gorwedd yu dawel ar y ffordd. Aeth ef ac un arall i'w godi. N: wyddai ddim partlied a oedd yn feddw, ond pe buasai wedi ei weled cyn iddo svrthio o r cerbyd allai ddweyd. Vn r fan hon, a:I-ahvyd un o'r Tyst ion. yr hwn •» ddvwedodd fod J. Jones wedi cael ei daflu allan cerbvd mewn canlyn.ad i branciau y ceffvl- '^yiwodd Mr Thornton Jones nad oed'd ddim. :ddo ef i'w ateb. 2s:d oedd yr un o'r dynioii Upndint- -d <Hdd y gyiiaith yn cydnabod v ag di<ld- Aclios gwan iawn ydoedd, ■![. nid oedd vnddo nth o dys.tiolaeth ax ba, un y afrtUent g0^ 1<1uodd v Fainc am ychydig, ae, ^chweliad, penderfynasant fyned yn mlaen ag "'Rhoddodd Mrs GW* <*f°laeth i'r mh'ledd, 16ca- 0'1' rhai hyny ™ Yn ystod yr boll a^ser Ir.vrnv ni fu un- r-Ur jrwj-n 7* «.-byn y ,t^ld oedd 2^ €1 h'»d bi wedi rhoddi diod r ddau ddyn. Jl oddwvd tyBtiolactli^ Mrs Arne ^y -n-(v nierch i Mns Jones John Jones, (.irogan Vdvrard Parry, Trvsgol. ac Edward Roberts, ^d'nredent nad oedu v diifynTddion J11 y mat oil • rv^ .w,r.'l Edward Rsb;'rts <A J. Jom* 2s 6e 11 "P 'Hub un. a. thafhrvd a'ui 7 cvlmdd'uui\ yn ♦ i cosrtau v eabrn T Eoyi" (,iUv' MEDDWDOD KTO. \m fod vn fedclw, dirwj-wyd James Chard, Bull •ft-wr i a'r costau; a M^ry Jone^, atei-street, Waaerchymedd, 7s 6c yn cynwys y costau. ESGEULUSO YR YSGOL. Gwysiwyd nifer o bersonau gan Mr Abraham Botham, swyddog y Bwrddl Ysgol, Amlwch, am esgeuluso anfon eu plant i r ysgol yn rheolaidd. Dirwywyd tri i 5s yn cynwys y costau, gohiriwyd tri am fis, a thaflwyd dau allan. MEISTR A GWAS. o dan y Ddeddf sy'n rheoli v bertliynas hwng meistr a" gweithwyr, dirwywyd Edward Jones, Peniel-square, Amlwch, i Ip a'r costau. j HERWHELA. Am herwhela yn Llanbadrig, ar y laf o Ragfyr, dirwvwyd Thomas Williams, Mountain-road, Llan- fechell, a Hugh Williams, Mountain View, eto, i 10s a'r costau yr un.

BANGOR. I

BEAUMARIS.

CAERGYBI.|;

-----..--CAERNARFON.

-_._____---._----CEMAES.I

CAPEL COCH (Mon). j

---LLANGEFNI. ,I

LLANERCHYMEDD. j

LLANFECHELL.

-----------------Goleg Dewi…

"FFORDD TOM:"

-------------_----Ai)LAIS~"GWVNFA.

[No title]

j Llaftrer mewn Ychydig*.

Amrywion Dyddorol.

[No title]