Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TWENTY YEARS' ) ¡ use has proven what WARNER'S SAFE CURE WILL DO to save the Kidneys and Invigorate the Liver. Don't argue with Liver Disease. USE WARNER'S SAFE CURE. Obtainable of all Chemist, s. 9d. and 4s. 6d. per Bottle. AR WERTH. — DOGCART, gystal a newydd, cyfaddas i Geffyl o 15 i 16 dyrnfedd.—Ym ofyner a John Roberts, Smith, Church-street, Beau- mu 1696 R WEP,'Pl-f,PY a adwac-nir wnfch yr enw Pen- A 'rallt, gyda, Dwy Acer o Dir, yn Mynydd Bodafon, Mon. Rhydd-ddaliadol. Golygfa deg. Ymofyner a J. Lewis, Wilham-street, tfangor. 1652 AS o WAIR AR WERTH, yn cynwys oddeutu 18 tunell.—Ynaofyner a "J. Swyddfa'r "Clor- ianydd," Llangefni. 1698 mo BE SOLD7a FREEHOLD FARM, ten or 1 fifteen minutes' walk from Bodorgan Station twenty acres of good land; admirable spot for the enaction of a gentleman's inan,4ion .Apply to David Williams, Trofri. Aberffraw, Ty Croes, R.S.O. 1687 m HE-LJÆNGEFNI U.D. COUNCIL require the It Services of a PERSON to Inspect the Water Works, etc. Salary R3 per annum.—Particulars to be obtained from the Clerk. 1695 OLLWYD. MAR LEN FROO. dair oed, o Cleifiog, Valley.—Ymofyner a William Jones, Hen Gapel. 1697 YN^EISIEU, OAR Bychan Da, Yagafn a Harness i Ff-rlyn tua 12 o uchder. Apply, "H. "Clor- ianydd" Office, Llangefni. 1700 W ANTED, a Good DRIVER able to Drive a Pair, Steady, Singie Man.—Apply, at once.Meyrick Anns Hotel, Bodorgan. LLANFAOHRAETH (U.D) SCHOOL BOARD. WANTED, at once, ASSISTANT-MISTRESS (Article 50, Ex-P.T.). To begin at once. Standard 1. (Infants). Sewing.—Apply, stating salary, age, with three testimonials, to E. H. Wil- liams, Solicitor, Holyhead. 1688 "*jff ANTED, ODD MAN for In-side and Oirt-side fY Work. Must understand1 working hot water furnaces. Married couple preferred. Wife to help in Laundry.-Apply, by letter, HenUys, Beaumaris. J 20712 "GWALLC" CARTREFYFEROHEDOYMREIG, 2, Hope-place, Liverpool. YN BISIEU. — MORWYNION PARCHUS i leoedd da. — Ymofjmer a'r Arolyges, Miss Jones, 2, Hope-place, Liverpool. 1634 W ANTED, immediately, thoroughly Good GAR- DENER. Married Man. Well recommended — For particulars apply to "Z. "North Wales Chronicle" Offices, Bangor. 20640 DALIRR SYLW.—Dymuna E. HUGHES, 4, PEN'RALLT TERRACE, LLANGEFNI, hysbysu tS fod ya rhoddi COVERS NEWYDD ar fcd math o UMBRELLAS ar y Rhybudd byraf. Prisiau o 18 Ilic i fyny. Gellir eu cael yr un civfld ond dyfod a hwy yn y boreu. Hefyd y mae E*. Hughes ya AGENT i P. and P. CAMPBELL. Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn wythnosoi gael eu llib neu eu glachau. 1629 NEWYDD DA! NEWYDD DA! I DRIOOLION CAERGYBI a'r AMGYLCHOEDD. EVAN WILLIAMS, JADDLER, LLANGEFNI. A ddymuna wnaud yn hysbys ei fod wedi agor CANG £ N-FASNACHDY YN 30, Thomas Street, Holyhead, lie gellir cael pob math o nwyddau at Geffyiau, mep Cyfrwyau, Ffrwyni, Harness a.t Gerbydau, a Gears at Droliau,- ar yohydig Ryimdd, ao hefyd pob peth pertaynol fr Trade. Cedwir gweithwyr medrus yn y lie. Rhoddwch brawf a barnwch dro&toch eioh hun. Cyfeiriad-30, Thomas-street, Oaergybi, a 5, High-street, Llangefni. GEORGE HUGHES, Wine and Spirit Merchant, RAILWAY INN, LLANGEFNI, IMPORTER OF WINE and SPIRITS, CHAMPAGNE, BRANDY, MARTELL, HENNESSY and OTHER BRANDS. SCOTCH WHISKY. Royal Blend, Heather Dew, Mountain Dew, Glenleven and other Brands. I IRISH WHISKY. J- Jamieson, Dublin. Dunvillrfs and Mitdiell's, Belfast. COLEMAN'S WIIOARNIS INVALID WINE. SJUUT, and ALE. Burton Ales and; Dublin Stout. Pin. Firkin. Kil. Barrel. Bass Mild Ale 10s 6d 21s 42s Marston's Mild Ale 53 9s 6d 18s 36s „ Pale Ale 6R 12s 24 48s Brews Stout 6s 128 24 48s Bass' Bottled Ale, Guinness' Stout, Hop Bitters, Ellis's Ruthin Sbda Water, Splits and Syphons. WHITBREAD'S INVALID ALE AND STOUT ALWAYS IN STOCK. TERMS—READY CASH. 1463 SPECTACLES AND EYEGLASSES, MR. Sl UD LL. THE CROSS, CHESTER (Optician to Chester Infirmary), will visit Llangefni, Bangor, and Amlwch, monthly. LLANGEFNI. HfURSOAY, January 10th, at Mr 0. Griffith's, Rose House, High-street. BANGOR, E8*fl>A V, January 11th, at Mr A. Clarke's, Photogi'apher,High-street. AMLWCH. MSTORDAY, January 12th, at Mr Rd. Morgan's, WnKsfeefn-square. MR SIDDALL wiH wait upon anyone unable to call open kim by previous arrangement. 1592 ATLAS ASSURANCE CO $i.. FIRE ? Iilftri r.. (ESTABLISHED 1808. Head Office 92, Cheapside. London. Capital Babeftr'bel Total Assets 31/12/99 R, i, 2 c. o, (i o i jC2,373,276 The Company bi-s p-vid in chjmø upwards of I £ I4,CC0,0CO ST&RLIHG. AGENTS AT «neor MrW, PUGHE, National Provifccfft Bank of England Ltd Beaumaris Mr J. G. OAVIK8 do Bethesda Mr W. E. LLQYD do Con^av^ Mr OH EN ROWLAND do Holyhead Mr, J. E. WILLIAMS do Llangefni. Mr JOHN JONES do Llandudno.. Mr J. SN c^ VD WIL.XIAMS do Menai Brid^e.-Mr'J. T ROBERTS. do Denbigh 7: Sir R. E. HUGHES do do Meagre PARKY JONES and FRANCIS, Solicitors Uwydiartb Esgob I Mi 1 TloS. PRICHARD; Solicitor. and Llancrchymedd Llangefni MrT. MCHOLLS JWNES, V»nertCemaea ..MrO. HUGHBSJ. Li Y.. rpool BTan; g, Tithebarn-street. J. WILBER F ORCE MARSDEN, 1281 Manager. | MENAI BRIDGE SMITHFIELD. MESSRS JOHN PRITCHARD and PORTER beg to announce that in response to the re- quest of many of the leading Farmers and others they have decided to hold MONTHLY SALES of FAT and STORE CATTLE, SHEEP, CALVES, and PIGS, at the abort SMITHFIELD. They feel assured that if sufficiently supported by the Farm- ers and Butchers these Sales must eventually prove mutually advantageous to the producer and con- sumer. The next SALE will be held on MONDAY, January 21st, 1901, for which early entries are in- vited Bodhyfryd, Bangor. Telephone 47. 20768 ANGLESEY COUNTY COUNCIL. OLD POLICE STATION AT LLANGEFNI. NOTICE IS HEREBY GIVEN that at a meeting of the above Council, held on the 25th day of October last, it was Resolved that the Old Police Station at Llangefni be sold, and that at the next ordinary meeting of the Council, to be held on the 24th JANUARY NEXT, at the SHIRE HALL, LLANGEFNI, a Resolution will be proposed con- firming the Resolution passed at the meeting of the Council in October. Dated this 24th day of December, 1900. J. LLOYD GRIFFITH, Stanley House, Clerk of the Peace. Holyhead. GWYL OLAF Y GANRIF! Y SWPER ILYMDDOL. Cynhelir yr uchod yn y TOWN HALL, LLANGEFNI. RHAGFYR 31ain, 1900. Hefyd TE I BLANT am 3.30 p.m., Tocyn 3c. TE I BAWB am 4.30 p.m., Tocyn 6c. CHRISTMAS TREE. Y SWPER am WytbJ o'r gloch. WATOHNIGHT am Unarddeg o'r gloch. Bydd y Seindorf yn bresenol. 1691 RHO SYB OL. Cynhelir YMRYSONFA AREDIG Mewn MAES perthynol i Mr WILLIAM PRIT- CHARD, Rhwnc, Rhosybol, DYDD CALAN, SEF IONAWR CYNTAF. Wele restr o'r gwobrwyon :— DOSBARTH CYNTAF (yn agored i'r byd) £ s d Gwobr laf 2 0 0 Gwobr 2il 1 5 0 Gwobr 3ydd 0 10 0 AIL DDOSBARTH (i'r rhai heb enill unrhyw wobr yn flaenorol) £ s d Gwobr laf 1 0 0 Gwofcr 2il 0 15 0 I Gwobr 3ydd 0 10 0 Gwobr 4ydd 0 5 0 AMODAU: Maint y gwys, chwe' modfedd o led. Oaniatwr un dyn i gynorthwyo yr arddwr. Hefyd rhoddir 5s o "prize" i'r wedd a fyddo wedi f cael ei "dressio" oreu ar y maes. Eto, rhoddir pwys o "tobacco'' i'r dyn a fydido wedi gwisgo ei hun yn fwyaf cymhwys at aredig. Eto, rhoddir "prize" am y wedd oreu ar y maes. Bydd yn rhaid i'r eryd a'r gweddoedd fod ar y maes erbyn 8.30, ac i ddtchreu am NAW, ac i oiphen erbyn 3.30 yn ddisiom. | > YDD raid i'r "entrance fee" (2s 6c), yn nghyda'r •) enw priodol, fod yn llaw yr Ysgrifenydd (E. G. OWEN, Ty'nybuarth, Rhosybol) erbyn dydd SADWRN, Rhagfyr 29ain, 1900. AT EIN GOHEBWYR. "Hen Arddwr" ac "Un am Gyfiawnder."—Mae eich Ilythyrau yn anniogel i'w cyhoeddi. o gymaint a'u bod yn cyffwrdd a chymeriad y beirniaid a nodwch. D.S.—Gan ei bod yn wyliau Nadolig, a ninau yn gorfod myned i'r wasg yn gynt nag arfer, bu raid i ni 'gadw drosodid amryw ohebiaethau ac ysgrif- au hyd ein rhifyn nesaf.

Nodion Amaethyddol,&c.

Y Dadforion

Masnach Yd yr Wythnos. .-

--------Esgob Llanelwy a Dirwest.

i ef f Y Pwnc o Ly woaraoth…

Bywyd Arferol y Bwc-riaid.

[No title]

Ilith Ddramayddol Abel Haws.…

--"--------------'Sgrepan…

Yr Uchgadteu Thomas. -

[No title]