Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

News
Cite
Share

Hanes Milwr. STORI GYNHYRFUS AR DYMHOR CYNHYRFUS. Mae Mt Samuel Williams, Brithdir, gorsaf- feistr ar. dramffordd y Wyddfa, yn ddyn: ag iddo hanes cynhyrfus, yr hwn adiroddodd, a'i wefusau gwylaidd a dyaol, wrth gynryebiolydd o'r "Notth Wales Observer." Hen filwr ydyw, o'r hwn y gaRwn fod yn falchi ar adeg ryfelgar fel y presenol, a,, y Mae ei stori yn un hynod gymhwys i w hadrodd yn awr, pryd y cymerir cymaint o ddyddordeb mewn rhyfel. Ganwya ef, bum' mlynedd a. deugain ya ol, yn Newark, Swydd Nottingham, a bu vn gwas- anaethu gydta'r 25am Bataliwn o'r Royal Wrelsh Fusilien* yn Burmah, ac yr oedd mewn gwrol deb, yn ogystal a dewrder, yn deilwng o'r gatrawd mlo. I i t Canys gwynebodd boen yn ogystal a pherygl. "Yn Burmafi,1 dywedai, "bu raid i mi yn fynych ymgyrohju gyda'm traed yn wlybion," a gallai yr adrodklebwT weled (er fod y dyn dewr yn rhy wylaidd i'w grybwyll) iddo wneud ei ddyledswydd ar draul dioddefaiiit mawr, yr hwn nas terfynodd pan ddych- welodd i fywyd diinesig. "Am dair blynedd," ebai ef, "bu fy nhraed, haf a gtbuaf fe eu gilydd, yn hynod b(yen-us. --W beth amser bum yn gweithio yn y Chwareli Llechi, ond gorfu i mi roddi y gwait.h hwnw i fyny oherwydd y boen a ddioddefwn. Ar ol cael ychydig esmwyth- dra ceisdais a chefais waith mewn chwarel arall, ond gorfododd fy hen elyn fi i adael fy ngwaith drachefn. O'r diweddl penodwyd fi ri ofaJu am Orsaf Hebron ar dramffordd y Wyddfa, ond gyda'r anhawsder mwya.f y gallwn ddilyn fy nyledswyddau. C^merai i mi dri chwarter awr i gerdded cymaint ag a allwn yn awr wneud mawn un ohwarber: Yr oed'd fy nhraed wedi myned mor boenus gyda'r crydcymalau fel y dymainwn yn fynych gael marw. Llosgent yn ofn- adwy, ac er i nu roddi prawf ar rifer o feddygin- iaethau ac 'embrocations' ni chefais esmwythad, hyd nes i mi gymeryd petefii pine Dr. Williams i bobl "Sut y daethoch i wybod am y rhai'n a »hwithau yn byw mor bell yn y wlad?" "Wel, gwelads yn y pa-pyr:m( hanes am adferiadau oed-dent wedi dwyn oddiamgylch." "Pryd y cymerusoch chwi hwjnt gyntaf?" "1\ui, ciwedd y flwyddyn. Wedi cymeryd y blychakl) cyntaf ychydig iawn o les oeddwn yn deimlo fy hun wedi gael, ond rhoddodd j i ail flyohaidi esmwythdra mawr i Mi. Gyda'r trydydd V,veliald cefais adferiad llwyr a pharhaol. "A ydych yn parhau i'w cymeryd?" "Nac ydwyf; cvmesais y biychaid olaf ddau fis vn ol, iic nid ydwyf wedi teimlo unrhyw bot-n oddiar hyny. Yn. awr giaJlaf gerdded milldiroedd heb deimlo y boen ledaf, a phe baech chwarter awr yn hwy heb ddyfod yma butaswn ar fy ffordd ar draws y mynydd- Nid oes dim braidd yn' achosi y fath boen at chrvdcymaJa-u e-wynol. Ymddengys fel pe 'j'ai nod- wyddau pocthion yn trywanu y nerfau tyner. Nid oerni yn unig sydd yn achosi crydcymalau, er fod oerni a HeithJer yn fynych yn dwyn yr ymosodiad yn mlien. Orud yn y gwaed v mae'r drwg cvntefig, ac oifcerwydd eu bod yn gweatriredu yn union <jyrchoI ar v gwaed y mae pel-em pine Dr. Williams wedi adfervd cymaint o achosaon o'r ciydcymalau, "rhev, m-atio gout," a "sciotdca." Canmolir hwynt hefy4 am adferyd "anaemia" (neu waed tlodaddd), ac hyd yn nod y darfodedigaefch sydd yn fynych yn dilyn "ansemia." Ond' nid ydyw efelychiadau yn dwyn adferiad, cofier; mae ar y gwir beleni bob amser yr llawn—Dr. Willifl'ins pink pills for pale people -:1. gellir eu cael, os dymunir. oddiwrth y Dr. Wil- liams' Medicine Company, Holborn-viaduct, Lon- don, yn rhad drwy y post am ddau a. naw y blychaid —neu chwe' blychkid am dri( ar ddeg a turn.

LERPWL.