Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

News
Cite
Share

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol. LLYTHYB P-WIG GAN ARGLWYDD SmNLEY 0 ALDERI-EY. YtWaaagw,.oM y llythyr canlynol yn y "St. James' Gazetet" am yr wythnos cyn y ddiweddaf: —Syr,—Mewn canlyniad i'r hyn a welais yn eich newyddiadur am Awst 25ain a 29ain, ei fod yn bosihl yn awr i yswirio llafurwyr ar gyfer dam- weiniau am 3s 6e y lOOp o gyflogau, a: cb argyai- helliad o'r eyfryw yswiriaeth fel cynorthwy i gadw y Ha&irwyr amaethyddol yn y wlad, ymgynghcr- ais ag "experts,"a. chanfyddaf eu bod yn cymhell y oyfryw yewiriaeth yn mhellach ar y tir pe buami i'r cwra hwn gael ei ddilyn yn gyffredinol y gwnejd deddfwriaefch bellach yn ddiangenrhaM. Ohiant effp-ithian deddfwriaeth i lafurwyr amaeth- yddol tebyg i'r rhai y cyfeiriwyd atynt gan Arglwydd Wemyss, YT hyn a arweiniodd i gauad ollan ddynion. dros haner cant oed o weithfeydd haiam Barrow. Gallai v cvfn-w ddeddfwriaeth hefyd ymyryd gyda'r "check" a wneir yn bresenol ar,otifeddl,bothan mawrion i lafurwyr ydynt wael neu wedi cael fehwydd-dal, a rhai na chaent un- rhyw fantais gan Ddeddf Cyfrifoldeb y Meistn. I yswirio ilafurwyr, fodd bynag, ychydig fanbais fyddai i berchenogion etifeddiaethau mawnon, gan fod, a barnu oddiwrth fy mhrofiad fy hun, damweimaH yn ychydig, a'r arian a delid gan swyddfa yswiriol yn lawer llai na'r hyn a delir i lafurwyr, yn ogystal mewn achosion yswiriol acer- aill. Mae gan berchenogkm bychain ac amaethwyr, fodd bynag, gymholliada* mwy i yswirio eu Ilafur- wyr; ao ar y cryfrif hwnw, ac i'w eefnogi drwy esÑYnpJ, ao felly hyrwyddo y dosbarth yma o yw wirio, pa un m y'i ma.bwysiedid yn gyffredinol, a alluogai y swyddfoydd i yswirio am brisiau llai, yr wyf wedi yswirio fy Ilafurwyr yn sir Gaer yn swyddfa y Norwich a. London, telerau pa un ydynt 3s 60 y lOOp o gyflogau, a'r ad-daliad ganiateir yn oil y raddfa hon ydyw'r un gani&teir gan y IMaddf, pa un ydyw mewn achos o farwolaeth drwy dctemwain eyflog tair blynedd y trancediig, gydag isaf-swm, o 150p a mwyaf-swm o 300p. Parthed tal mewn gwaeledd yn breeenol mae llai o fantais trwy yswirio; ac, os nad yswiria- y Ilafurwyr eu Eunain, bydd i yswiriaeth ddigaloni cynildeb a'r arferiad oyffredin yn awr o lafurwyr yn ymuno a. ohdybiau a chymdeitliasau cyfeillgar. —Ydwyf, syr, eich ufudd was, STANLEY 0 ALDERLEY.

Hanes Milwr.

LERPWL.