Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

News
Cite
Share

PORTHAETHWY. Llwyddiant Addysgol.—Llongyfarchwn, Mr G. R Jones,Amlwch,un oddisgybliooi yParchCyniffgDavies, MA., ar ei fynediad tra llwyddianus y tro cyntaf drwy arholiad y Pharmaoeutical" l fod yn fferyMydd. Llys yr Ynadon.—Cynhaliwyd y llys hwn ddydd Mawrth, gerbron y Mri Harry Clegg (cadeirydd), D. Rees, Dr. John Roberts, a Mr T. Williams Jones. Drwy gyd-ddealltwriaeth, gohiriwyd gwrandawiad y cyhuddiad1 yn erbyn William Ro- berts, Tanybryn, Llanddyfnaji, o ymosod yn aji- weddusi ar Ellen Pritchard, Tai Newydd, or un lie, i Lys Llangefni.—-Gwnaed yr un peth a. chyhuddiada. ddygai Mr dement Le Neve Foster, Llandudno, arolygydd mwngloddiau dan er Mawr- hydi y Frenhines, yn erbyn R. Edmunds, Porth- amel, Llanedwen., o beidio cadw yn ddyogel nwyddau ffrwydrol heb eu defnyddio.—Ciitherine Davies, 9, Field-street, Llangefni, gyhuddiad yn erbvn ei gwr, John Davieis, gyda gwneud ymosodiad brwnt ami, a gofynai am archeb "separatioiii. Tynwyd y ddau gais yn ol, gan y deallid fod y dtleuddyn wedi cymodi.—Cyhuddidi Hugh Jones, llafurwr, Portluaethwy, gan yr Arolygydd Jones, gyda chael nwyddau drwy esgusion twyllodrus. Oddiwrth y dystiolaeth, ymddemgys fod y diffynydd wedi myned. i siop y Mri E. Jones a'i Gyf., grocers, Porthaethwy, a d'weyd wrth y cynorthwywr ei fod wedi bod yn siarad a goruchwyliwr y siop ar y Sgwar. Dywedodd fod y goruchwyliwr wedi ei awdurdoda i gael "groceries," ac ar y ddealltwnaeth yna rhoddodd) y cj-northwywr werth 3s 4c o nwyddau iddo. R. Herbert, y goruchwyliwr, a ddywedodd ei fod yn adnabod y diffynydd. Ni welodd ef ar y diwrnod crybwyllediig, ac ni roddodd iddo ganiatad i gael y "groceries' o gwbl. Yr Heddgeidwad Hugh W illiams (24) a. dystiodd iddo gymeryd y diffynydd i'r dda If a. Mewnl atebiad i'r cyhuddiad, gofynodd y diffynydd "Os talaf eyn y cyfarfod am y nwydda.u tebyg genyf y bydd pobpetb yn iawn ?" Mewn ateb- iad ir Cadeirydd, dywedodd yr Arolygydd Jones fod y diffynydd yn ddyn o gymeriad da. Addefodd y diffynydd ei euogrwydd, a dywedodd ei fod allan o waitli ers peth amser, er ei fod wedi gwneud ei oreu i gael gwaith. Nid oedd ganddo fwyd yn y ty i'w wraig a'i dtri phlentyn. Yn ei helhul ai boen y cyflawnodd y trosedd. Sylwodd y Cadeirydd fod Deddf wedi ei phasio yn ddiweddar i alluogi yr ynadon i ymdrin ag achosion o'r natur yma, ac yn yr am-ser a basiodd buasai raid i achos f: i- hwn fyned i'r Brawdlys C5hwarterol. Meddai y diffynydd gvmeriad da, ac oherwydd hyny byddai i'r Fainc ddelio ag ef dan Ddeddf y Troseddwyr Cyntaf. Rhwymwyd ef drosodd yn y swm o 5p i ddyfod i fyny am ddedfryd o fewn chwe' mis, os gelwid amo.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.