Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

News
Cite
Share

LLANGEFNI. Y Parch Ganon Williams. — Mae'n ofid genym hysbysu mad dial yn wael iawni mae y Parch Ganon Eleazar Willhims, M.A., rheithor y plwyf. Yn ystod y dyddiau diweddaf mae wedi bod yn btryglus wad, ono gobeithiwn er y cwbl y gwelwn cf wedi gwella unwaith yn rhagor. Y Bwrdd Ysgol.—Oynhaldwyd cyfarfod misol y Bwrdd uchod nœ Lun, pryd yr oedd yn bresenol: — Mri J. J. Gray (cadeirydd), J. E. Jones, Robert Jones, Owen Williams, David Jones, John Wil- liams, J. R. Williams, a G. 0. Williams (clerc). I—Adiroddodd y Swyddog Gorfodol (Mr H. W. Thomas) y dylid dwyn nifer o rieni gerbron y Ewrdd am esgeuluso anfoni eu plant i'r ysgol yn rhtrlaidd. Penderfynwyd cynal cyfarfod arbenig nos ~Fc.wrth i'r perwyl yma.—Darllenwyd llythyr oddiwr*.ri Mr E. Roberts, arelygwr ei Mawrhydi, yn cwyno fod plant yn gadael yr ysgol cyn iddynt gael eu arholi fel ag i'w hesgusodi, ao yn gofyn i'r Bwrdd roddi y gylraith mewn grym. Sylwyd fod y preseuoldeb yn Ysgol Llangefni yn' mhlith yr isaf yn y sir, 'a, phenderfynwydi fod y Bwrdd yn gwerthfawrogi gweithred yr Arolygydd yn y mater, ac fod niesur- au diatreg yn cael eu cymeryd er forfodi ufudd- dod i'r gyfraat-h ar ran rhieni a. meistriaid.—Penod- wyd y Cadeirydd a Mr W. J. Williams yn ymwelwyr am y mis, a. dymunwyd arnynt edrych mewn i ryw faterion yn- yr ysgol.—Cwynai y meistr (Mr R. Davies) fod y plant yn Ysgol y Bwrdd yn ym- bresenoli yn bur afreolaidd. Penderfynwyd1 cau drysau yr ysgol am haner awr wedi naw, ac i ofyn i'r Ysgol Genedlaetbol gydweithredu yn y mater hwn.—Ysgrifenodi yr oversews yn datgan su parod- rwydd: i drosglwyddo, gyda chyctoyniad yr awdrfr- dodiau, rhan o gomins Rhosmeirch er mwyn adeiladu ysgol yn y eymydogaeth os deuent i'r penderfyniad hwnw.—Adiroddodd' y Swyddog Gorfodol fod nifer o blant tuallan i'r dosbarth yn ymbresenoli yn Ysgol y Bwrddi yn bur afreolaidd. Penderfynwyd, os na fydd i swyddog ion gorfodol y gwahanol ddosbeirth gymeryd mesurau effeithiol i sicrhau presenoldeb rheoladdd o fewn 14eg niWrnod y bydd eu Vnwau yn cael ei ddiddymu oddiar y "registers," a g^rthod eu derbyndad i'r ysgol.—Qorchvmynwyd "pJpt" ar yr overseers am 120p.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.