Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

News
Cite
Share

LLANEILIAN. Marwolaeth Mr 0. Jones, Fagwyr.—Nawn Sut diweddaf, am 3.30 o'r gloch, bu farw y boneddwr a'r cymydog poblogaidd uchod. Yr ydoedd yn un o brif drigolion yr ardal o ran sefyllfa, gwasanaeth, a dylanwad, am faith flynyddoedd. Bu yn gweini a: bob cylch cyhoeddus yn ei blwyi, o dan yr hen oruchwyliaeth a'r newydd, a mawr fyddai ei sel a'i ymroddiad yn mihlaid pob diwygiad teg a chyn- yddol. Yr ydoedd yn wr o ddeall cryf a bywiog, yn ysgolhaig Cymreig a Sedsnig campus, yn ddar- llenwr mawr ar hanesyddiaeth a gwleid- yddiaeth. Hanai o deulu parchus ac urddaeol, ac yr oedd yn gefnler i'r boneddwyr hyglod' Davies's y Borth. Yr ydoedd yn wr haelionjus iawn at 'bob achos da, ac yn fawr ei barch yn ei ardal. Efe ydoedd tad yr enwog Gadiben Jones, Cymro a Methodist adna- byddus o amgylchi morlanau, Cjmru. Y mae'r Cadben Jones yn rhyw. haner ffordd rhwng blaemor a phregethwr, ac yn un o'r dynion capel mwyaf defnyddiol fedd y wlad. Nid oes unrhyw gylch nad aU ei lenwi, heblaw bodi yn un o'r arweinwyr canu goreu feddwn. Mae iddo esgobaetb a chtoesaw mewn o leiaf ddwsin o eglwysi y gororau. Llawer o ddyddiau a welo eto i wasanaethu crofydd ei Arglwydd yn ei luaws gylchoedd pwyg. Mae cvuymdeimlad dwys canoedd' o gyfeillion gwiw gydag ef a'i fam anwyl a pharchus yn 00 profedig- aeth.—Cyfaill.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.