Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

News
Cite
Share

DWYRAN. Coffhau y Diweddar Barch J. Williams.—Agor- wyd ail dymhor Cymdeitbas. Lenyddol Dwyran, nos Badwm, trwy gyfarfod agored1 i bawb, er dad- orchuddiio darlun, rhodkiedig gan y gyradsithas, er parchus gof am lywydd cyntaf y gymdeithas, set y diweddar Barchedig John Williams. Cadeir- iwydJ gan y llywydd preseool, Mr G. G. Jones (Glan Peris). Dechreuwyd y cyfarfod gan Mr R. P. Jones, Bronmenai. Dadorchuddiwyd y darlun gan Mr Thomas Owen, Y.H., Rhuddgiaer, y gynulleidfa yn y cyf amser oil yn codi ar eu traea. Dangosid teimlad mawr gan yr holl gynulliad, ac wedi iddo ddweyd gadr neu ddau ar nodweddion yr ymadaw- edig, (sorodd Mr Owen i lawr gan deimlad fel nas gallai fyned yn mlaen. Siaradwyd yn mhelhich gan Mri Owen Rowlands, Bethania Henry Thomas, fycroes; Thomas Jones, Gelldniogwen Cadben W. Rober, Bronceinwen R. P. Jones, a'r Liywydd. Er fod y tywydd yn hynod an if af riol, daeth cynulliad da. yn nghyd. Llongyfarchwyd y pwyllgor yn ystod y cyfarh)di am y trefniadau ardderchog wneir er buddioldeb a. maiitais yr aelodau.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.