Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Y Bwrdd Y»gol.—'Cynhaliwyd cyfarfod e'r Bwrdd hwn ddydd Mercher, dan lywyddiaeth Mr Thomas Williams. Ymddangosodd nifer o rieni gerbron y Bwrdd am esgeuluso anfon eu piant i'r ysgol. Mewn pedwar o achosion gorohymynwyd i'r clerc onfon gwysiau allan. Penderfynwyd; gwah#dd "tenders" am gyflenwi glo i'r ysgolion. Llwyddiant Dr. Roland Williams.—Mae yn llaw- enydd gan gyfedllioa. ac adnabyddion y gwr enwog uchod yn y dref hon,, a'r sir yn gyffredinol, i ddeau am ei lwyddiant eto yn nglyn a'r gyfraith. Yn yr alwedigaeth feddygol yr oedd wedi dringo yn uchel, wedi enill y gradd o M.D., yn "Diplomate in Public Health, ao wedi enill anrhydedd mawr mewn amryw ganghenau eraill yn nglyn a'i alwedig- tleth. Yn ystod y dyddiau diweddaf da genym weled ei enrw yn mysg y rhai a basiodd yn llwydd- ianus arholiad mewn Roma* Law, yn y Gray s Inn, Llundain, ar y 19eg o'r mis diweddaf. Yr oedd 110 yn ymgeimo. Yr strbofwr 1 y bargyfreith- iwr, Mr Lockwoodi Y mae llwyddiant Y doctor yn yr arholiad hwn yn rhyw ra.g-brawf ei fod yn sicr, yn mhen ychydig iawn o amser, os y caiff 13.0 iechyd, o gyrhaedd safle anrhydeddus yn nglyn a'r gyfraith fel ag y mae wedi gwneud yn yr alwedigaeth feddygol.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.